1 aKoranti 5

1Mi fok ye yin nye yin rikuna, kuri kuya furin gip ta nye ba. Anerawe ks be abining atek wu, 2ne yin ni iya yin kuka. Gyr ke i ka daam yin, ne i tun yin aner aya a t nye ikng kuri iyong kayr yin aa? 3Mi se mak be yin kyrna ba gyrtatan, amma mi se mak be yin kayr kabik. Mi n wor n tn amok natoon aner aya a ta nye ikng kuri iyong nakuruk kyndi mi se azong. 4Izen iya yin nyim yin kayr riyerek Agwm gwm yir aYeso, mi se be yin kayr kabik ne kukyem Agwm gwm yir aYeso, 5won yin aner ayong nubk Ishetan nong a t fok risam nong as a ta shishing kuse wu ne a s kashesh katuk kub Agwm gwm yir aYeso. 6Kuka yin nye kutek ba. Aser, yin ren yin ye ayisti cik ne a sak nakan'e kusum ta dorok aa? 7Kam yin be ayisti azen nong ta te yin kyndi nakan nafas na ta se dar ayisti, kyndi yin ta se yin kyrna'me, kamok a min nye asidaka be aYeso a ta nye aturuk aPasova yir. 8Kamok anong, ti nye yir riy rikan'e amma be ayisti azen aya a ta nye ayisti amaan'e ka akardak'e ba. Sor yin kyndi abiredi a ta se dar ayisti, abiredi'me se kyndi aner a ta be katsak ne a se zhl. 9Mi t zibir yin'e kayr kufumung'i ye sang tu gung yin rice be ner aya a ta nye rikuna ba. 10Sang mi ti f natoon aya ta nye afurin a ta nye rikuna ba, ka ya a ta yrk, ka ya a ta be itsang, ka ya a ta kuus ikr itsi. Ke i se anong, i nye ye ma yin ta won yin kazatse'me. 11Kyrna, mi sen ka zibir yin'e ye sang tu gung yin rice be koangan a ta yis rice wu ye afikuus ne a nye rikuna, ka a di ikng ka a kuus itsi ka kukas nar, ka a s amaan ikr, ka akpatang ba. Sang tu ya yin naya mak be ner kuri ayong ba. 12Aky ti gung be furin a tana ku t ba amok ? ya ta nye fikuus ne yin tu ku t yin ba amok aa? 13Adakunom ne a t t furin amok. Tun yin aner a ta nye amaan'e kayr yin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\