1 aTasalonika 1

1Mi aBulus be aSila ne aTimoti i ta nye yin ashou yin fikuus aTasalonika ashou, yin ya i ta nye yin fe Adakunom a ta nye Ada yir ne Agwm gwm yir aYeso Kiristi. Ritek be kameneng riy se mak be yin. 2Yir tonong yir Adakunom riy rikan yir yryr kamok yin cicr, nizen iya yir ta sen nye yir aduwa. 3Yir yiir i yiring yir be itomong yin iya i ta tonong kunk katsak yin nashn Adakunom yir ne Ada yir, be kuri kucan yin ta can yin kamok kushim ne kute riy yin ta min te yin natoon Agwm gwm yir aYeso Kiristi didng. 4roneng, ya Adakunom ta shim, yir ren yir ye wu ne a t ka kasa yin, 5kamok sang yir b yir be Rif Ritek'e be rif kanu tsek ba, amma rif'me b be kukyem ne Kabik Kazhl'e sang be agak riy ba amma be katsak cicr. Yin ren yin kuri kusor kuya yir t sor yir be yin nong t ka tobok yin. 6Yin kuus yin an yir ne afe Agwm gwm yir, yin s yin risam gyrtatan, amma yin shan yin rif Adakunom'me be riy rikan riya Kabik Kazhl'e t ka nk yin. 7Kunye anong sak yin sor yin ikng kumaas nufe fikuus cicr ya a ta se niben aMakidoniya ne Akaya. 8Yin sak yin rif Agwm gwm t n koak sang kayr iben aMakidoniya ne Akaya tsek ba, amma koak ren kuri kunk katsak yin ta be yin kayr Adakunom sang ma yir ba bun i f yir ikng ikak natoon'e ba. 9Ba be rice ba f itak kushan niren afe yin tin shan yir, nizen iya yir t b yir nufe yin, ne kuwon kukuus itsi yin t won yin nong i tu ku bun yin Adakunom afe kutser ne afe katsak itomong, 10ne i tor yin izen kub Igon wu a tana ne naza. Adakunom t ku dorok be kutser, wu ne a nye aYeso aya a tanin shesh yir kayr riy kubeseng ri t saase.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\