2 aKoranti 9

1Sang ma mi bun i ta zibir yin'e natoon kutobok na yin ta nye yin azhl'e ba. 2Kamok mi ren ifeng yin ife ku tobok nerawe, mi ti ya kuka be yin nashn ner aMakidoniya. Mi f be ba ye yin ner Akaya yin tsang i nye yin kanyk kunk kum riy ri ta gor. Kuri ifeng yin ta be yin sak ba gip ma dorok tsik. 3Kyrna, mi bun i sen tom roneng na nong i ta tonong ye kuya kuka yir tin ya yir natoon yin se kpdng ba, amma nong ta sor yin be kanyk kyndi mi t f. 4Kamok ke mi b be ner aMakidoniya kak ne yir b i ta ka s yin dar kanyk, yir ta fok yir isum didng, yin gip isum ta ka r yin kamok mi n mak i ni te riy ni yin. 5Kamok anong ne mi di ye, i ta se gyr mi ta nye roneng'e izong nong ta b nufe yin nizham mi ta ra b, nong ta nye kanyk ku tusung ikr yin tan sak ye ta nk yin. I t tonong ye be riy rizining ne yin nk yin, sang akak ne a ta te yin agap ba. 6Yiring yin ye, aner aya a ta tuus ikng cik, cik tsek ne a ta ma s, amma aner aya a t tuus ikng whr, whr ne a t tsk. 7Koangan ra nk ikng iya wu ta sok be riy wu ye wu ta nk, sang kayr riy kubeseng ka kamok a ta f be wu ye ma a ra nk ba, kamok Adakunom shim aner aya a ta nk be riy rikan. 8Adakunom ta kyem a ka nk ritek wu ma ri ta nar ikng iya wan ta tsr, nong as koakye izen, yin ta s yin koakye ikng iya yin ta tsr yin, nong yin ta nye yin itomong itek didng. 9Kyndi rif Adakunom t f ye, A nk ner aya a ta be ikng ikak ba ikr whr. Itomong ritek wu se ma izen izen. 10Adakunom ne a nyesek aner ikap izha naya a tana tuus ne a ku nk naya kuya. Kamok anong, Adakunom ta ka nk yin izha naya nong t tuus yin, wu ne a t sak naya'me ta rasak. Wu ti barang ikng yin ta be yin nong yin ta kyem i tobok yin ya a ta se kayr kutsr. 11Koakye izen a ta ka sak yin ta te yin rum nong ta sor yin fe ku nyesek ikr washak koakye izen. Be anong ne nerawe whr ta tonong riy rikan be Adakunom kamok kunk yin tana nk yin ku tana gor nubk yir. 12Itomong yin ta nye yin na, nyesek ner Adakunom ikr ba ta tsr tsek ba, amma i sak nerawe whr tonong riy rikan didng be Adakunom. 13Kamok itomong na ife yin ta min tonong yin rice yin, nerawe ta kerek Adakunom kamok yin kuus yin Rif Ritek aKiristi, ne i kasap yin ikr yin mak be ba ne ribir fikuus. 14Kayr aduwa ba kamok yin, ta yiring be yin kayr ay ba, kamok agbang ritek Adakunom ta ka nk yin nar rif koangan. 15Yir be yir riy rikan be Adakunom kamok kunk'ong, yir ta kyem i f yir ikng ikak ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\