aTitus 2

1Amma wan, bsp nerawe ikng iya i ta se gyr dim be katsak. 2Bsp shn iren kuse tatan, ra be kuyiik, ra be kuyiir rice ne se gyr kayr kunk katsak ba, be kushim kufe katsak ne kutsesek didng. 3Anong ne anyako, kubsp ba'me ye ra nye kusor kuri kuya ku ta tas kufe nyining ya a ta nye afikuus, sang a tu be imok ka ya a ta mak s ikr ma a ta feng'e ba, amma ra bsp nerawe ikng iya i ta nye katsak. 4Iyong ta sak ba ta kyem bsp nyining ya a ta ru nye nanamang nong t shim tek ba ne inoon ba, 5ne yiir rice ba ne sor zhl ne ni sak riy na nasa ba, be kuse kutek ne fok tek ba kuto, fan bu te kyr be rif Adakunom. 6Anong ne cam gip, ku bsp ba'me ye ra yiir rice ba. 7Kayr koakye wan sor ikng ba tanin nye kumaas natoon'e be kunye ikng iya i ta nye itek. Kayr kubsp wan, nye be riy rizining ne katsak, 8ne atuk ica katsak fan kak bu shik. Be anong ne ya a t ka rawan ta fok isum kamok s ikng ikak imaan'e tanin f natoon yir ba. 9Tak sam ye ra fok tekasa ba kuto kayr koakye ne nye ikng iya ba tana fok kusas'e sang tu ya kanu be ba ba, 10ka ta ka nye ba itsang ba. Amma ra ban tonong ye ba se gyr ne be katsak kayr koakye, nong as kayr koakye iren ba t tonong ye kubsp rif Adakunom Aner Kashesh yir se yiik. 11Kamok Adakunom tonong ritek wu nong nerawe cicr ta s kashesh. 12Ritek'e ti bsp yir iren kuf ye, wayo be kuse kuri kuya Adakunom ta shim ba, ne amaan kushim ikr kazatse, nong ta yiir yir rice yir, ne i se yir zhl ne i be yir kuse kuri kufe Adakunom kayr izam iyuna. 13Yir sor yir anong nong tin tor yir agbang kunom kuya yir ta min te yir ay, nizen Adakunom yir ayiik'e ne Aner Kashesh yir aYeso Kiristi tana tonong kuyiik wu. 14aYeso ne nk rice wu nong a tin sheshek yir kayr amaan kunye yir ne a ni kusu yir nong t sor yir fu ne i shim kunye yir ikng iya i ta nye itek. 15Ka bsp ba ikr na. Ka tsesek ba ne i ka zhr ba be agbang kut. Sang tu won akak ta ka zhsh ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\