1 Коринфлилерӓ 1

1Бӓн, Павли, Иисус Христоздан чаарылмыш апостол олмаа Аллахын истедиинӓ гӧрӓ, хем кардаш Сосфен 2селӓм йоллээрыз сизӓ – Аллахын клисесинӓ Коринф касабасында, ангылар айозланмыш Иисус Христоздан хем чаарылмыш айоз олмаа – хем хепсинӓ, ким анэр бизим Саабимизин Иисус Христозун адыны херердӓ. О хем оннарын, хем бизим Сааби. 3Ииверги хем услулук сизӓ Аллахтан, бизим Бобадан, хем Сааби Иисус Христоздан. 4Херзаман шӱкӱр едерим беним Аллахыма сизин ичин хем Аллахын иивергиси ичин, ани верилди сизӓ Иисус Христозда. 5Зерӓ Ондан хербир ӱзерӓ зенгиннединиз, хертӱрлӱ сӧзлӓн хем билгийлӓн, 6чӱнкӱ шаатлыымыз Христос ичин кӧк салды сизин аранызда. 7Ӧлӓ ки, сиз геери калмээрсыныз хич бир баашышта, беклӓркӓн Иисус Христозун гелмесини. 8О каавилейеӂек сизи биткийӓ кадар, ки чыкасыныз кабаатсыз о гӱн, незаман бизим Сааби Иисус Христос гелеӂек. 9Аллах инанчтыр, Ангысы сизи чаарды, бирлик оласыныз Онун Оолуннан, бизим Сааби Иисус Христозлан. 10Йалварэрым, кардашлар, бизим Сааби Иисус Христозун адыннан, хепсиниз аннашын, да олмасын айырыклык аранызда. Олун бирликтӓ, бир нееттӓ хем бир дӱшӱнмектӓ. 11Зерӓ хабер каблеттим Клоинин адамнарындан, ани аранызда олэр кавгалар. 12Не демӓк истеерим, сиздӓ деерлӓр: «Бӓн Павлининим!», «Бӓн Аполлосунум!», «Бӓн Кифаныным!» йада «Бӓн Христозунум!» 13Не, Христос бӧлӱндӱ мӱ? Павли ми сизин ичин ставроза герилди? Оса Павлинин адына мы ваатиз олдунуз? 14Шӱкӱр едерим Аллаха, ани кимсейи сиздӓн ваатиз етмедим, Крисптӓн хем Гайдан каарӓ, 15ки кимсей дейӓмесин, ани ваатиз олдунуз беним адыма. 16Доору, ани ваатиз еттим Стефанын да евдекилерини. Оннардан каарӓ, билмеерим, башка биркимсейи ваатиз еттим ми. 17Христос бени йоллады диил ваатиз едейим, ама насаат едейим Ии Хабери, диил аариф лафларлан, ки Христозун ставрозу аннамасыны кайбетмесин. 18Зерӓ насаат ставроз ичин акылсызлык сайылэр оннарда, ким булунэр кайыплык йолунда, ама бизим ичин, ким куртулмак йолунда, Аллахын куведийдир. 19Зерӓ йазылы: «Телеф едеӂӓм аарифлерин аарифлиини хем йок едеӂӓм фикирлилерин билгичлиини». 20Нередӓ аарифлӓр? Нередӓ билгичлӓр? Нередӓ бу дӱннейин лаф усталары? Не, Аллах гӧстермеди ми, ани бу дӱннейин аарифлии бир акылсызлыктыр? 21Чӱнкӱ Аллахын аарифлиинӓ гӧрӓ бу дӱннӓ Аллахы кенди аарифлииннӓн танымады, Аллах кайыл олду, куртарсын инанӂылары акылсыз сайылан насаатлан. 22Иудейлӓр истеерлӓр мераклы нышаннар, урумнар да аарээр аарифлик. 23Ама биз насаат едериз Христозу, ани ставроза герилди. Бу иудейлӓр ичин бир кӧстектир, ама йабанӂы миллетлӓр ичин бир акылсызлык. 24Чаарылмыш оланнар ичин сӓ, олсун иудей, олсун урум, Христос – Аллахын куведи хем аарифлии. 25Зерӓ Аллахчасына акылсызлык таа аарифтир инсанӂасына аарифликтӓн, Аллахчасына йуфкалык таа каавийдир инсанӂасына куветтӓн. 26Сӧзгелиши, кардашлар, дӱшӱнӱн, несой инсаннардыныз сиз, ачан Аллах чаарды сизи. Инсан аннамасына гӧрӓ чойунуз аариф диилдиниз, чойунуз каави диилдиниз, чойунуз бӱӱк бойдан диилдиниз. 27Ама Аллах айырды, не дӱннӓ акылсызлык сайэр, ки аарифлери утандырсын. Аллах айырды, не дӱннӓ йуфка сайэр, ки каавилери утандырсын. 28Аллах айырды, не дӱннедӓ паасыз хем сайгысыз. Оннары, кими инсан бишейӓ саймээр, ки йоклаа индирсин бӱӱк оланнары, 29ки кимсей ӱӱнӓмесин Аллахын ӧнӱндӓ. 30Ама Аллах йапты инанӂы оласыныз Иисус Христоза. Онда, Ким олду бизим ичин Аллахтан аарифлик, доорулук, айозлук хем куртулмак. 31Ӧлӓ ки, ниӂӓ йазылы, «Ким ӱӱнер, ӱӱнсӱн Саабийлӓн».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\