1 Коринфлилерӓ 10 | Bible.is
1 Коринфлилерӓ 10

1Кардашлар, истӓмеерим, хаберсиз каласыныз, ани хепси бобаларымыз булут алтында булундулар, да хепси дениз ичиндӓн гечтилӓр. 2Хепси булутта хем дениздӓ ваатиз олдулар, ки баалашсыннар Моисейлӓн. 3Хепси иди бир имектӓн, верили Айоз Духтан. 4Хепси ичти бир судан, верили Айоз Духтан, зерӓ ичтилӓр бир духча Канарадан, ани ардларындан гелӓрди, о Канара – Христос. 5Хеп окадар таа чойуну оннардан Аллах беенмеди, чӱнкӱ чолда кайбелдилӓр. 6Оннарлан буннар хепси олду, ки бизӓ ӧрнек олсуннар, ки истӓмейелим кӧтӱлӱк йапмаа, оннар гиби. 7Баш иилтмейин идоллара, оннардан кими гиби, ниӂӓ йазылы: «Инсан отурду имӓӓ хем ичмӓӓ, сора, калкып, ойнайып, сефаланмаа башлады». 8Ороспулаа дӱшмейелим, ниӂӓ оннардан кими дӱштӱ, да бир гӱндӓ ирми ӱч бини ерӓ серилди. 9Денӓмейелим Саабийи, ниӂӓ оннардан кимиси денеди да йыланнардан ӧлдӱрӱлдӱлӓр. 10Мырылдамайын, ниӂӓ оннардан кими мырылдады да телеф олдулар ӧлӱм ангилиндӓн. 11Буннар оннарлан олду, ки бизӓ ӧрнек олсун, бизим ичин йазылды, ки акыл ӱӱренелим биз, ким етишти битки вакытлара. 12Бутакым, ким санэр, ани айакча дурэр, баксын дӱшмесин. 13Сизӓ гелди денемеклӓр, хеп ӧлӓ, ниӂӓ херкезинӓ гелер. Аллах инанч да колвермӓз, ки кувединиздӓн зеедӓ дененмиш оласыныз. О денемӓк вакыды хазырлайаӂэк сизӓ бир чыкыш йолу, ки дайанабилӓсиниз. 14Онуштан, севгили кардашларым, сакынын идоллара баш иилтмектӓн. 15Лафедерим, ниӂӓ акыллы инсаннара, сиз кендиниз дӱшӱнӱн, не сӧлеерим. 16Иисӧзленмиш чӧлмек, ангысыны иисӧзлеериз, диил ми пайдашлык Христозун канындан? Екмек, ангысыны кырэрыз, диил ми пайдашлык Христозун гӱӱдесиндӓн? 17Чӱнкӱ бир екмек, биз дӓ чоклук бир гӱӱдейиз, зерӓ хепсимиз пайдашыз бир екмектӓн. 18Бакын оннара, ким тенӂесинӓ Израил сенселесиндӓн. Оннар, ким курбаннардан пай алэр, пайдаш олмээр мы курбанныктан да? 19Не истеерим сӧлемӓӓ? Курбанын, идола баашланмыш, сайгылыы вар мы? Йада идолун вар мы сайгылыы? 20Олмаз! Буну деерим: чӱнкӱ тайфӓннар курбаннарыны баашлээр фена духлара, ама диил Аллаха. Бӓн истӓмеерим, ки сиз пайдаш оласыныз фена духларлан. 21Йок насыл ичӓсиниз хем Саабинин чӧлмеендӓн, хем фена духларын чӧлмеендӓн. Йок насыл пайдаш оласыныз хем Саабинин софрасындан, хем дӓ фена духларын софрасындан. 22Нечин истеериз Саабийи гӱӂендирмӓӓ? Не, биз Саабидӓн таа каавийиз ми? 23«Хепсини дӱшер йапайым», – деерсиниз, ама хепси файдалы олмаз. «Хепсини дӱшер йапайым», – деерсиниз, ама хепси духча каавилемӓз. 24Кимсей бакмасын саде кенди файдасыны, ама херкези баксын башкасынын да файдасыны. 25Ийин хербир йааныдан, ани панайырда сатылэр, хич соруштурмайарак, ки ӱзӱнӱз пак олсун. 26Зерӓ «бӱтӱн ер хем не ер ӱстӱндӓ – хепси Саабининдир». 27Еер инансызлардан бири сизи софрайа теклиф едӓрсейди, да сиз гитмӓӓ кайыл олурсайдыныз, ийин, не ӧнӱнӱзӓ койаӂэклар, хич соруштурмайарак, ки ӱзӱнӱз пак олсун. 28Ама еер биркимсей дейӓрсейди: «Бу йааны идола баашланмыш», озаман имейин сӧлейенин хатыры ичин, ки ӱзӱнӱз пак олсун. /Зерӓ ер хем не вар ер ӱстӱндӓ – хепси Саабининдир./ 29Лафедерим, диил ани сизин ӱзӱнӱз пак олсун, ама онун ӱзӱ пак олсун. Зерӓ нечин беним сербестлиим сыкылансын башкасынын ӱзӱ ичин? 30Еер бӓн, шӱкӱр едип, ийӓрсейдим, недӓн бени мааналасыннар имӓк ичин, ангысы ичин шӱкӱр едерим? 31Ӧлӓ ки, хепси, не ийерсиниз хем ичерсиниз, хем хепси, не йапэрсыныз, хепсини йапын Аллахын метиннии ичин. 32Олмайын кӧстек не иудейлерӓ, не урумнара, не дӓ Аллахын клисесинӓ. 33Бӓн бакэрым хер тарафтан беендирейим кендими херкезинӓ, зерӓ бакмээрым кенди файдамы, ама чоклуун файдасыны, ки оннар куртулсуннар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\