1 Коринфлилерӓ 12

1Кардашлар, истӓмеерим, хаберсиз каласыныз Духун баашышларындан. 2Билерсиниз, ачан сиз таа тайфӓндыныз, йолу шашырып, баш иилдӓрдиниз дилсиз идоллара. 3Онуштан истеерим, аннайасыныз, ани кимсей, ким Аллахын Духуннан лафедер, йок насыл бетваласын Иисусу, хем кимсей дейӓмӓз Она «Сааби Иисус», салт Айоз Дух. 4Вар чок тӱрлӱ баашышлар, ама хепси бир Духтан. 5Вар чок тӱрлӱ изметлӓр, ама салт бир Сааби. 6Вар чок тӱрлӱ ишлемеклӓр, ама Аллах бир, Ким херкездӓ хепсини йапэр. 7Херкезӓ верилер баашыш, ангысындан Айоз Дух ачылэр, ки файда гетирсин. 8Бирисинӓ Духлан верилер, аарифчесинӓ лафетсин, башкасына верилер, билгили лафетсин хеп о Духлан. 9Хеп о Духтан бирисинӓ верилер инан, башкасына хеп о Духтан беӂериклик хасталары алыштырмаа. 10Таа башкасына верилер кувет, ки йапсын кудретли ишлӓр, башкасына – пророклук етсин, башкасына – духлары танысын, башкасына хертӱрлӱ диллӓр верилер, башкасына беӂериклик, диллери чевирсин. 11Хепси буннары йапэр бир Дух, Ангысы херкезинӓ пайедер, ниӂӓ Кенди истеер. 12Ниӂӓ гӱӱдӓ бир, ама еклери чок, да чок еклердӓн бир гӱӱдӓ курулу, хеп ӧлӓ Христозда да. 13Хепсимиз ваатиз олдук бир Духлан, ки бир гӱӱдӓ олалым, олсун иудей, олсун урум, олсун чырак, олсун сербест, хепсимиз бир Духтан суланмышыз. 14Зерӓ гӱӱдӓ диил бир ектӓн, ама топлу чок ектӓн. 15Еер айак дейӓрсейди: «Чӱнкӱ диилим ел, диилим гӱӱдедӓн», не, бу бетерӓ олмаз мы гӱӱдедӓн? 16Еер кулак дейӓрсейди: «Чӱнкӱ диилим гӧз, диилим гӱӱдедӓн», не, бу бетерӓ олмаз мы гӱӱдедӓн? 17Еер бӱтӱн гӱӱдӓ олайды саде гӧз, не олаӂэйды ишитмӓклӓн? Еер бӱтӱн гӱӱдӓ олайды салт кулак, не олаӂэйды коку дуйгусуннан? 18Ама Аллах ерлештирди хербир еки гӱӱдедӓ ӧлӓ, ниӂӓ Кенди истеди. 19Еер хепси бир ек олайды, озаман не олаӂэйды гӱӱдейлӓн? 20Доору, ани ек чок, ама гӱӱдӓ бир. 21Гӧз йок насыл десин елӓ: «Сӓн диил лӓӓзымсын бана». Хеп ӧлӓ баш йок насыл десин айаклара: «Йок лӓӓзымныым сизин ичин». 22Буна каршы, гӱӱденин еклери, ани гӧрӱнер таа йуфка, мутлак бизӓ лӓӓзым. 23Хем гӱӱденин еклеринӓ, ангыларыны таа айып сайэрыз, таа чок икрам верериз, да еклеримизӓ, ани диил гӧзӓл, маасуз кахыр гӱдериз. 24Гӧзӓл еклерин йок лӓӓзымныклары донаклык ичин. Ама Аллах ӧлӓ гӱӱдейи йапты, ки таа чок хатыр верилсин о еклерӓ, ангылары таа аз икрамда, 25ки гӱӱдедӓ айырыклык олмасын, ама еклӓр биртӱрлӱ заамет гӱтсӱннӓр бири-бирилери ичин. 26Еер зеетленӓрсейди бир ек, хепси еклӓр онуннан барабар зеетленерлӓр. Еер бир ек икрамнанарсайды, хепси еклӓр онуннан барабар севинерлӓр. 27Сиз Христозун гӱӱдеси, хем айыры-айыры бу гӱӱденин еклерийсиниз. 28Аллах ерлештирди клиседӓ илкин апостоллары, икинӂи – пророклары, ӱчӱнӂӱ – ӱӱредиӂилери, сора оннары, ким кудретли ишлӓр йапэр; сора оннары, кимин баашышы вар хасталары алыштырмаа; оннары, ким йардым едер; оннары, ким кулланэр; оннары, ким лафедер хертӱрлӱ диллердӓ. 29Не, хепси ми апостол? Хепси ми пророк? Хепси ми ӱӱредиӂи? Хепси ми йапабилер кудретли ишлӓр? 30Хепси ми хасталары алыштырабилер? Хепси ми лафедӓбилер башка диллердӓ? Хепси ми диллери чевирӓбилер? 31Чалышын таа ӱстӱн баашышлары каблетмӓӓ. Да бӓн гӧстереӂӓм сизӓ ен ии йолу.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\