1 Коринфлилерӓ 16

1Дӧнелим йардыма, не топланаӂэк Аллахын айоз инсаны ичин. Сиз йапын ӧлӓ, ниӂӓ сыраладым Галатийа клиселериндӓ. 2Херкезиниз хафтанын илк гӱнӱ койсун бир тарафа кенди гелириндӓн, некадар колайлыы вар, да корусун, ки бӓн гелдийнӓн, олмасын йардым топланмасы. 3Ачан гелеӂӓм, кими сечеӂениз, оннары кийатларлан йоллайаӂам, гӧтӱрсӱннӓр сизин баашышларынызы Иерусалимӓ. 4Еер уйгун олурса, ки бӓн дӓ гидейим, озаман бенимнӓн гелирлӓр. 5Сизӓ гелеӂӓм, ачан Македонийадан гечеӂӓм, зерӓ бӓн гечерим Македонийадан. 6Беки сиздӓ бир вакыт калаӂам, беки дӓ кышлайаӂам, еер сиз бени гечирӓрсениз, нерейи гидеӂӓм. 7Зерӓ бӓн истӓмеерим гӧрӱшейим сизиннӓн салт гечерӓк, ама умутланэрым сиздӓ калайым бир парча вакыт, еер Сааби изин верирсӓ. 8Ефес касабасында дураӂам Еллинӂи гӱнӱ йортусунадан, 9зерӓ бана ачылды бир гениш капу бӱӱк ишлӓр ичин, ама каршы дураннар да чок. 10Еер гелӓрсейди сизӓ Тимофей, бакын, о коркусуз олсун аранызда. Зерӓ о йапэр Саабинин ишини, ниӂӓ дӓ бӓн. 11Онуштан кимсей ону паасызландырмасын, ама гечирин ону услулуклан, ки гелсин бана, зерӓ бӓн беклеерим ону кардашларлан. 12Кардаш Аполлоса чок йалвардым, ки гитсин кардашларлан сизӓ, ама о хич истӓмеди шинди гитсин. О гидеӂек, незаман вакыды уйаӂэк. 13Кушку олун, инанда каави дурун, гиргин хем куветли олун. 14Хепсини севгийлӓн йапын. 15Йалварэрым сизӓ, кардашлар, – сиз билерсиниз Стефанын евдекилерини, оннар Ахайада илк инанӂылар да верилдилӓр, ки Аллахын айоз халкына измет етсиннӓр – 16бутӱрлӱ инсаннары сеслейин хем хепсини, ким оннарлан ишлеер хем чалышэр. 17Бӓн севиндим, ачан Стефан, Фортунат хем Ахаик гелдилӓр. Оннар бана унуттурдулар сизиннӓн олмамазлыымы, 18зерӓ оннар бени дӓ, сизи дӓ духча сериннеттилӓр. Онуштан бусой инсаннары паайа койун. 19Селӓмнеерлӓр сизи Асийа долайында клиселӓр. Сизӓ чок селӓм йоллээрлар Акилла хем Прискилла клисейлӓн билӓ, ани оннарын евиндӓ. 20Хепси кардашлар селӓм сизӓ йоллээрлар. Селӓмнейин бири-биринизи айоз ӧпӱшлӓн. 21Бӓн, Павли, бу селӓмнери йазэрым кенди елимнӓн. 22Еер биркимсей севмӓрсейди Сааби Иисус Христозу, олсун бетвалы. Марана фа! 23Сааби Иисусун иивергиси олсун сизиннӓн. 24Беним севгилиим Иисус Христозда сизиннӓн хепсинизлӓн. /Амин./ |'page'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\