1 Коринфлилерӓ 2 | Bible.is
1 Коринфлилерӓ 2

1Ачан гелдим сизӓ, кардашлар, гелмедим, ки ачайым сизӓ бир саклы хабер Аллахтан лаф усталыыннан хем ӱстӱн аарифликлӓн. 2Зерӓ карарладым, сиздӓ унудайым хепсини, Иисус Христоздан каарӓ, Ангысы герилди ставроза. 3Бӓн кендим сизин аранызда йуфкайдым, коркардым хем чок титирӓрдим! 4Не сӧледим хем насаат еттим, диилди инсанын аарифлииндӓ, инандырыӂы лафларында, ама куветтӓ, не Айоз Дух ачыклээр, 5ки сизин инаныныз темелленсин диил инсан аарифлиинӓ, ама Аллахын кувединӓ. 6Хеп окадар биз насаат едериз аарифлик олгун инанӂылар арасында, ама бу аарифлик диил шиндики заманын йада шиндики кулланыӂыларын аарифлии, ангылары гелип-гидерлӓр. 7Ама насаат едериз Аллахын аарифлиини – гизли, саклы тутулмуш аарифлии, ани Аллах дӱннейин курулмасындан ӧнӂӓ сыралады бизим метинниимиз ичин. 8О аарифлии кимсей танымады шиндики заманын кулланыӂыларындан. Еер таныйайдылар, ставроза гермейеӂейдилӓр метинни Саабийи. 9Ама ниӂӓ йазылы: «Не инсан гӧзӱ гӧрмеди, не инсан кулаа ишитмеди, хем не инсан ӱреенӓ дамнамады, ӧлӓ о ишлӓр, не Аллах хазырлады оннар ичин, ким Ону север». 10Бизӓ Аллах Кенди Духуннан ачыклады буну. Аллахын Духу хепсини аараштырэр, артык Аллахын деринниклерини дӓ. 11Хакына, ким таныйабилир инсанын неетлерини, кенди духундан каарӓ, ани инсанда? Хеп ӧлӓ кимсей таныйамээр Аллахын неетлерини дӓ, Аллахын Духундан каарӓ. 12Биз каблетмедик дӱннӓ духуну, ама Духу, ани Аллахтан гелир, ки таныйалым о баашышлары, не Аллах верди бизӓ. 13Бунун ичин лафедериз диил сӧзлӓрлӓн ӱӱредилмӓ инсан аарифлииндӓн, ама ӱӱредилмӓ Духтан, ачыклайып духча ишлери оннара, кимдӓ Дух вар. 14Инсан, ани тендӓн кулланылмыш, каблетмеер Аллахын Духунун ишлерини, зерӓ буннар гӧрӱнер она бир акылсызлык гиби, да йок насыл аннасын, зерӓ буннары лӓӓзым аннамаа духча. 15Духтан кулланылмыш инсан са хепсини аннар, ама кендиси кимсейдӓн аннанылмамыш калэр. 16Зерӓ «ким вар насыл аннасын Саабинин дӱшӱнмесини да Она акыл верӓбилсин?» Ама биздӓ вар Христозун дӱшӱнмеси.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\