1 Коринфлилерӓ 3

1Кардашлар, бӓн йокту ниӂӓ лафедейим сизиннӓн ниӂӓ Духтан кулланылмышларлан. Лӓӓзым олду лафедейим ниӂӓ тендӓн кулланылмышларлан, ниӂӓ инсаннарлан, ангылары кӱчӱк евлат гиби Христозда. 2Дойурдум сизи сӱтлӓн. Вермедим сизӓ четин имӓк, зерӓ чиинейӓмейеӂейдиниз, шинди дӓ чиинейӓмеерсиниз, 3чӱнкӱ сиз таа тендӓн кулланылмышсыныз. Еер сизин аранызда варса кысканчлык хем кавга, /хем айырыклык/, бу гӧстермеер ми, ани тендӓн кулланылмышсыныз хем йашээрсыныз калан инсаннар гиби? 4Еер сиздӓн биркимсей дейӓрсӓ: «Бӓн Павлининим», башкасы да дейӓрсӓ: «Бӓн Аполлосунум», диилсиниз ми сиз дӱннӓ инсаннары гиби? 5Ким Павли? Ким Аполлос? Оннар изметкерлӓр, кимин йардымыннан сиз инандыныз. Сааби херкезинӓ кенди ишини верди. 6Бӓн ектим тоому, Аполлос йыслады, ама Аллах бӱӱттӱ. 7Ӧлӓ ки, ким екти хем ким дӓ йыслады – оннар бишей диил, ама Аллах, Ани бӱӱттӱ, О – ӂӱмнӓ. 8Ким екер хем ким йыслээр, оннарын бир сайгылары. Херкези кенди зааметинӓ гӧрӓ ӧдек кабледеӂек. 9Зерӓ биз – Аллахын ишчилери, ама сиз – Аллахын тарласы, Аллахын йапысы. 10Аллахын иивергисинӓ гӧрӓ, не бана верили, бӓн, ниӂӓ бир аариф уста, темели койдум, башкалары да бу темел ӱстӱнӓ йывды. Херкез лӓӓзым баксын, нетӱрлӱ йывэр. 11Зерӓ кимсей йок насыл койсун башка бир темел, ондан каарӓ, не койулу, ангысы вар – Иисус Христос. 12Еер биркимсей йыварсайды бу темелин ӱстӱнӓ алтын, гӱмӱш, паалы таш, аач, саман, сааз, – 13херкезин иши белли олаӂэк, зерӓ даава гӱнӱндӓ ӱзӓ чыкаӂэк, чӱнкӱ атешлӓн ачыкланаӂэк. Атеш херкезин ишини денейеӂек, ким недӓн йывды, гӧстереӂек. 14Еер йапы, ани йывылы биркимсейдӓн темел ӱстӱнӓ, айакча каларсайды, о баашыш еденеӂек. 15Еер биркимсейин йапысы йанарсайды, о зарар гӧтӱреӂек. Кендиси куртулаӂэк, ама олаӂэк, сансын атеш ичиндӓн гечмиш. 16Билмеерсиниз ми, ани сиз Аллахын айоз бинасы, хем ани Аллахын Духу сиздӓ йашээр? 17Еер биркимсей йыкарса Аллахын айоз бинасыны, она Аллах бела вереӂек, зерӓ Аллахын бинасы айоздур. Сиз – о айоз бина. 18Кимсей кендини алдатмасын. Еер сиздӓн биркимсей сайарсайды кендини аариф бу заманда, о лӓӓзым «акылсыз» олсун, ки етишсин хакына аарифлӓӓ. 19Зерӓ бу дӱннейин аарифлии, Аллахын ӧнӱндӓ бир акылсызлык гиби. Ниӂӓ дӓ йазылы: «Аллах тутэр аарифлери оннарын шалвирликлериннӓн». 20Хем таа: «Аллах билер, ани аарифлерин дӱшӱнмеклери бошунадыр». 21Онуштан кимсей ӱӱнмесин инсаннан, зерӓ хепси сизин. 22Олсун Павли, олсун Аполлос, олсун Кифа, олсун дӱннӓ, олсун йашамак, олсун ӧлӱм, олсун шиндики ишлӓр йада гелӓн ишлӓр, хепси сизиндир. 23Ама сиз Христозун, Христос да Аллахын.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\