1 Коринфлилерӓ 4 | Bible.is
1 Коринфлилерӓ 4

1Кимин гиби инсаннар бизи лӓӓзым сайсын: Христозун изметкерлери хем Аллахын саклы ишлеринин векиллери. 2Бундан каарӓ, не истенир бир векилдӓн? Ки кенди ишиндӓ инанч олсун. 3Бӓн аз касаветленерим, еер сиздӓн йада башка инсандан мааналанарсайдым. Бӓн кенди-кендими дӓ мааналамээрым. 4Макар ки бӓн кендимдӓ бир кусур билӓ гӧрмеерим, хеп окадар бунуннан доору чыкмээрым. Бени даава чыкаран – Саабидир. 5Онуштан хич мааналамайын таа вакыт гелмедийнӓн. Беклейин Саабинин гелмесини, Ангысы ачаӂэк хепсини, не саклы каранныкта, да ӱзӓ чыкараӂэк инсан ӱреклеринин неетлерини. Озаман херкез метинник Аллахтан еденеӂек. 6Кардашлар, буннары сӧледим кендим ичин хем Аполлос ичин, сизӓ файдалы олсун дейни, ки ӱӱренӓсиниз биздӓн да чыкмайасыныз ондан, не йазылы, хем хич кимсей башкасынын ӧнӱндӓ ӱӱнмесин. 7Ким башкасындан сени таа ӱстӱн йапэр? Не вар сендӓ, ани Аллахтан каблетмедин? Чӱнкӱ Ондан каблеттин, нечин ӱӱнерсин сансын каблетмедин? 8Сиз шиндидӓн дойундунуз, шиндидӓн зенгиннединиз! Бизсиз падишахлык едерсиниз! Олайды баарлем хакына падишахлык едӓсиниз, биз дӓ сизиннӓн падишахлык едӓрдик! 9Санэрым, ани Аллах бизи, апостоллары, ортайа чыкарды ен сонда, сансын оннары, ким ӧлӱмӓ даава едилмиш. Зерӓ олдук ниӂӓ бир серги бӱтӱн дӱннейӓ – хем ангиллерӓ, хем инсаннара. 10Биз акылсызыз Христос ичин, ама Христос сизи аариф йапты! Биз йуфкайыз, сиз са каавийсиниз! Сиз метиннийсиниз, биз икрамсыз! 11Шиндийӓ кадар чекериз аачлык, сусузлук, чыплаклык хем дӱӱлериз, ердӓн ерӓ гезериз, 12чалышарак ишлеериз кенди еллеримизлӓн. Ачан кӧтӱлеерлӓр бизи, биз иисӧзлеериз. Ачан коолээрлар, дайанэрыз. 13Ачан бизӓ фена лаф сӧлеерлӓр, биз йалпак ӂувап едериз. Биз бӱӱнкӱ гӱнӓ кадар гӱбӱр гибийиз бу дӱннедӓ, хепсиндӓн сыбыдылмыш. 14Йазмээрым буннары, ки утандырайым сизи, ама насаатлайым, ниӂӓ севгили ушакларымы. 15Зерӓ, олса да биннӓн адамыныз, ким сизи Христоза гӧтӱрер, ниӂӓ чырак ушаа окула гӧтӱрӱр, хеп окадар саде бир бобаныз. Бӓн Ии Хабери сизӓ хаберледиимдӓн сизин бобаныз олдум, инандырарак сизи Иисус Христоза. 16Ӧлӓ ки, йалварэрым, бана бензейин. 17Бунун ичин йолладым сизӓ Тимофейи, ангысы беним севгили ушаам, О Саабийӓ инанчтыр. О аклыныза гетиреӂек, насыл бӓн Христозун йолунда гидерим хем несой херердӓ хербир клисейи ӱӱредерим. 18Сиздӓн кимилери шишкинненди да сандылар, ани сизӓ гелмейеӂӓм. 19Ама Сааби истӓрсейди, тездӓ гелеӂӓм. Озаман денейеӂӓм бу шишкиннерин диил лафларыны, ама куветлерини. 20Зерӓ Гӧк Падишахлыы тутунмээр лафлардан, ама куветтӓн. 21Не истеерсиниз, сизӓ фышканнан мы гелейим оса севгийлӓн хем йаваш духлан мы?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\