1 Коринфлилерӓ 5

1Аслысыны сӧлеерлӓр, ани аранызда ороспулук вармыш, хем ӧлӓ бир ороспулук, ани тайфӓннарда да олмээр. Орайы кадар етишти, ани сиздӓн бириси йашээр кенди бобасынын карысыннан. 2Сиз дӓ бунуннан шишкинненерсиниз! Таа ии олаӂэйды, ки аалайасыныз. О, ким бу иши йапты, дӱшер уурадылсын араныздан, ӧлӓ диил ми? 3Макар ки булунмээрым гӱӱдейлӓн аранызда, ама олуп духлан, карарладым, сансын аранызда булунэрым, ани ким йапты буну, 4топланмакта, Иисусун адына, хем беним духум да олсун сизиннӓн, Саабимиз Иисусун кувединнӓн, 5верин ону шейтанын елинӓ, ки тени телеф олсун, ама духу куртулсун Сааби Иисусун гелмесиндӓ. 6Ӱӱнмениз диил ии. Билмеерсиниз ми, ани аз майа бӱтӱн хамуру кабардэр? 7Пакланын ески майадан, ки оласыныз бир ени хамур, ниӂӓ дӓ майасызсыныз. Зерӓ Христос, бизим Паскеллӓ кузумуз, курбан олду. 8Гечирелим йортуйу диил ески хамурлан хем диил кин хем кӧтӱлӱк майасыннан, ама хализлиин хем аслылыын майасыз екмӓӓннӓн. 9Сизӓ йаздым беним кийадымда, кафадар олмайасыныз ороспулук йапаннарлан. 10Доорусуну, не демӓк истӓрдим, диил, ки кафадар олмайасыныз бу дӱннейин адамнарыннан, ким ороспулук йапар, тамахлык едӓр, сойгунӂулук едӓр йада идоллара баш иилдӓр. Зерӓ озаман лӓӓзым чыкасыныз бу дӱннедӓн! 11Ама йаздым, кафадар олмайасыныз бирисиннӓн, ким кендини «кардаш» сайэр, ама кенди бир ороспу, тамах, идоллара баш иилдӓн, амазчы, ичкиӂи йада бир хырсыз. Бутӱрлӱ адамнарлан дӱшмеер софрайа да отурасыныз. 12Хакына, не ишим беним, мааналайым дышанкылары? Дӱшмеер ми, даава кесӓсиниз клиседӓ оланнара? 13О дышанкы оланнары Аллах даава едеӂек. «Араныздан уурадын бу кӧтӱ адамы».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\