1 Коринфлилерӓ 6

1Насыл кыйышэр сиздӓн бириси башкасына даава ачмаа, да даава кесмӓӓ гидер инансызлара, ама гитмеер Аллахын айоз халкына? 2Билмеерсиниз ми, ани Аллахын айоз халкы даава кесеӂек бу дӱннейӓ? Еер дӱннейӓ даава кесӓрсейдиниз, кӱчӱк ишлердӓ даава кесӓмӓрсиниз ми? 3Билмеерсиниз ми, ани биз даава кесеӂез ангиллерӓ? Некадар таа чок даава кесӓбилириз бу заманын ишлериндӓ! 4Ачан вар бир дааваныз бу йашамактакы ишлӓр ичин, сиз дааваӂы койэрсыныз оннары, ким клиседӓ бишей диил. 5Буннары сӧлеерим сизин утанманыз ичин. Не, сизин аранызда бир дӓ аариф адам йок му, ки чӧздӱрсӱн кардашлар арасында даавалары? 6Кардаш кардашыннан даавайа чыкэр, да буну инансызларын ӧнӱндӓ йапэр! 7Сиз бири-биринизи даавайа верӓрсениз, бу – сизин ичин бир ашааланмактыр. Таа ии диил ми, зарара дайанасыныз? Таа ии диил ми, кайбедӓсиниз? 8Ама сиз кендиниз зарар йапэрсыныз хем кенди кардашларынызы да сойэрсыныз. 9Билмеерсиниз ми, ани о доору олмайаннар Гӧк Падишахлыыны мирас етмейеӂеклӓр. Алданмайын, хайырсызлык йапаннар, идоллара баш иилденнӓр, ороспулук йапаннар, гомосексуалистлӓр, 10хырсызлар, тамахлар, ичкиӂилӓр, амазчылар, сойгунӂулар Гӧк Падишахлыыны мирас етмезлӓр. 11Бутӱрлӱйдӱ киминиз сиздӓн, ама йыкандыныз, айозландыныз, акландыныз Сааби Иисус Христозун адыннан хем бизим Аллахын Духуннан. 12«Хепсини дӱшер йапайым», – деерсиниз, салт диил хепси файдалы. «Хепсини дӱшер йапайым», – деерсиниз, ама бишей бракмам бени запласын. 13«Имӓк шкембӓ ичин, шкембӓ дӓ имӓк ичин», – деерсиниз. Ама Аллах телеф едеӂек икисини дӓ. Гӱӱдӓ диил ороспулук ичин, ама Сааби ичин, Сааби дӓ гӱӱдӓ ичин. 14Аллах, Ким дирилтти Саабийи, дирилдеӂек бизи дӓ Кенди кувединнӓн. 15Билмеерсиниз ми, ани сизин гӱӱделериниз – Христозун еклери? Не, Христозун еклерини алып, йапайым оннары ороспулук еклери ми? Олмаз! 16Не, билмеерсиниз ми? Ким бирлешер ороспуйлан, бир гӱӱдӓ олэр онуннан. Ниӂӓ дӓ сӧленер: «Оннар икиси бир гӱӱдӓ олэрлар». 17Ама ким бирлешер Саабийлӓн, Онуннан бир дух олэр. 18Корунун ороспулуктан. Калан гӱнахлар, ани инсаннар йапэр, гӱӱдедӓн дышары, ама ороспу кенди гӱӱдесинӓ каршы гӱнах йапэр. 19Не, билмеерсиниз ми, ани гӱӱдениз – Духун айоз бинасы, нередӓ Айоз Дух булунэр, хем Ону Аллахтан каблеттиниз? Сиз кенди-кендинизин диилсиниз. 20Зерӓ сиз сатын алынмышсыныз бир бӱӱк паайлан. Онуштан метиннейин Аллахы сизин гӱӱденизлӓн /хем духунузлан, ани Аллахтан каблеттиниз/.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\