1 Коринфлилерӓ 7 | Bible.is
1 Коринфлилерӓ 7

1Дӧнелим оннара, нечин йаздыныз бана: «Иидир, ки адам карыйа докунмасын», – деерсиниз. 2Ама, ки ороспулуктан корунсуннар, хербир адамын кенди карысы олсун хем хербир карынын кенди коӂасы олсун. 3Коӂа кенди борӂуну карынын ӧнӱндӓ йапсын, хеп ӧлӓ кары да кенди борӂуну коӂанын ӧнӱндӓ йапсын. 4Кары диил чорбаӂы кенди гӱӱдесинӓ, ама коӂа. Хеп ӧлӓ коӂа да диил чорбаӂы кенди гӱӱдесинӓ, ама кары. 5Бири-бириниздӓн атылмайын, салт кайыллыклан бир вакыда айыры калабилирсиниз, ки верилӓсиниз дуайа; ама сора енидӓн бирлешин, ки запсызлык бетеринӓ шейтан денӓмесин сизи. 6Буну сизӓ вермеерим бир сымарламак гиби, ама бир насаат гиби. 7Бӓн истеерим, ки хепси инсан беним гиби олсун, ама херкезин Аллахтан вар кенди баашышы. Бирисинӓ бир тӱрлӱ, башкасына башка тӱрлӱ верили. 8О евленмемишлерӓ хем дуллара деерим, ани ии олур, ки беним гиби калсыннар. 9Ама заплайамарсайдылар кендилерини, ко евленсиннӓр. Зерӓ таа ии, ки евленсиннӓр, некадар севдайлан йансыннар. 10Евлилерӓ деерим диил бӓн, ама Сааби: кары айырылмасын коӂасындан. 11Еер айырылдысайды, дурсун евленмедик, йада кенди коӂасыннан барышсын. Коӂа да бракмасын кенди карысыны. 12Ӧбӱрлеринӓ деерим бӓн, ама диил Сааби. Еер бир кардашын карысы инансызсайды, ама кайылсайды онуннан йашамаа, айырылмасын карысындан. 13Еер карынын коӂасы инансызсайды, ама истӓрсейди онуннан йашамаа, айырылмасын коӂасындан. 14Зерӓ о инансыз коӂа айозланэр инанӂы карыдан, хем инансыз кары айозланэр инанӂы коӂадан. Башка тӱрлӱ ушакларыныз пак олмайаӂэйдылар, ама шинди оннар айоз. 15Еер инансыз тараф истӓрсейди айырылмаа, ко айырылсын. Бу халда кардаш йада кызкардаш диил баалы. Аллах чаарды бизи йашайалым услулукта. 16Зерӓ нередӓн билӓсин сӓн, кары, куртармайаӂан мы коӂаны? Еки, коӂа, нередӓн билерсин, куртармайаӂан мы карыны? 17Херкез йашасын ӧлӓ, ниӂӓ Аллах она пайетти, хем ниӂӓ Сааби ону чаарды. Бу сырайы ерлештирдим хепси клиселердӓ. 18Еер биркимсей кесиклийкӓн чаарылдысайды, о кесикли калсын. Еер биркимсей кесиксизкӓн чаарылдысайды, о йапмасын кесиклик. 19Кесиклик бишей диил, кесиксизлик дӓ бишей диилдир. Аслы не лӓӓзым – таманнамаа Аллахын сымарладыкларыны. 20Херкез не халда чаарылды, о халда да калсын. 21Чырак мыйдын, ачан чаарылдын? Кахырланма, ама еер бошанабилирсейдин, таа ии олур, ки файдаланасын бу колайлыктан. 22Ким чыракты, ачан Саабидӓн чаарылды, о Саабидӓ сербест. Хеп ӧлӓ ким сербесткӓн чаарылды, о Христозда чырак. 23Сиз сатын алындыныз бир бӱӱк паайлан. Онуштан олмайын чырак инсаннара. 24Кардашлар, херкез калсын о халда Аллахын ӧнӱндӓ, не халда чаарылды. 25Кызлар ичин бендӓ Саабидӓн йок емир. Ама бӓн бир насаат верерим, чӱнкӱ едендим Саабидӓн аӂыйаннык, ки инанч олайым. 26Ӧлӓ санэрым, ки шиндики сыкынтылара гӧрӓ, ии олур, ки хербири калсын, ниӂӓ булунэр. 27Баалыйсын мы карыйлан? Ондан бошанмаа бакма. Бошандын мы карыдан? Аарама башка кары. 28Ама еер евленӓрсейдин, гӱнах йапмээрсын. Кыз да, еер евленӓрсейди, гӱнах йапмээр. Салт ки оннарын бу йашамакта сыкынтылары олаӂэк, да бӓн истеерим сизи бундан куртарайым. 29Кардашлар, тӓ не истеерим сӧлемӓӓ: вакыт кысалды. Шиндӓн сора кимин вар карысы, олсун, ниӂӓ дӓ йок. 30Ким аалээр, олсун ааламайаннар гиби. Ким севинер, олсун севинмейеннӓр гиби. Ким сатын алэр, олсун оннар гиби, кимдӓ йок. 31Ким файдаланэр бу дӱннейин ииликлериндӓн, олсун, ниӂӓ оннар, ким файдаланмээр, зерӓ дӱннейин шиндики халы гечӓр. 32Ама бӓн истеерим, ки сиз оласыныз кахырсыз. Ким евленмеди, кахырланэр Саабинин ишлери ичин. Бакэр, кендини Аллаха беендирсин. 33Ама евли кахырланэр дӱннӓ ишлери ичин. Бакэр, кендини карысына беендирсин. 34Хеп ӧлӓ айырыклык вар евли карынын хем кызын арасында. Кыз кахырланэр Саабинин ишлери ичин. Бакэр, ниӂӓ гӱӱдесиннӓн хем духуннан айозлансын. Ама евли кары кахырланэр дӱннӓ ишлери ичин. Бакэр, кендини коӂасына беендирсин. 35Сӧлеерим буну сизин иилииниз ичин, диил ки сизи сыкылайым, ама ки сиз йакышыклы йашайасыныз хем херзаман бӱтӱн фикиринизлӓн Саабийӓ измет едӓсиниз. 36Еер биркимсей сайарсайды, ани диил йакышыклы, ки кызы генчлиини гечирсин, лӓӓзымса евленсин, о йапсын, ниӂӓ истеер, кызыны еверсин. 37Ама кимин йокса зору еверсин кызыны, ким кенди ӱреендӓ каавийсӓ, да варса насыл йапсын истедиинӓ гӧрӓ хем ӱреендӓ карарладыйса, ки евермесин кызыны, о ии йапэр. 38Ӧлӓ ки, ким еверер кызыны, ии йапэр, ама ким евермеер, таа ии йапэр. 39Евли кары баалы законнан коӂасына окадар вакыт, некадар йашээр коӂасы. Ама еер коӂасы ӧлӓрсейди, озаман кары сербест, вар ниӂӓ евленсин, кимӓ истеер, ама салт она, ким Саабининдир. 40Ама беним дӱшӱнмемӓ гӧрӓ, кары олур таа мутлу, еер евленмедик каларсайды. Санэрым, ани бендӓ дӓ вар Аллахын Духу.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\