1 Коринфлилерӓ 8 | Bible.is
1 Коринфлилерӓ 8

1Идоллара баашланмыш курбаннар ичин билериз, ани «хепсимиздӓ билги вар», салт ки билги кабардэр, ама севги духча каавилеер. 2Ким санэр, ани билер бишей, о бишей билмеер, ниӂӓ лӓӓзым билсин. 3Еер биркимсей севӓрсейди Аллахы, Аллах ону билер. 4Ӧлӓ ки, идоллара баашланмыш курбаннарын йаанысы ичин билериз, ани идол бу дӱннедӓ диил бишей, хем йок башка аллах, бир Аллахтан каарӓ. 5Гӧктӓ хем ердӓ варса башка денилӓн «аллахлар», – доору, ани чок аллахлар хем саабилӓр вар – 6биздӓ салт бир Аллах – Боба вар. Ондан хепси йарадылы, биз дӓ Онун ичин йашээрыз. Хем бир Сааби – Иисус Христос. Хепси Онун араӂылыыннан йарадылды, биз дӓ Онун араӂылыыннан йашээрыз. 7Ама херкезиндӓ йок бу билги. Кимиси алышыкты идоллара баш иилтмӓӓ да бӱӱн, йааны ийӓркӓн, дӱшӱнерлӓр, ани йааны идола баашланмыш. Оннар инӂӓ ӱзлӱ, да бундан ӱзлери лекеленер. 8Имӓк бизи Аллаха йаклаштырмээр. Еер ийӓрсӓк, бишей казанмээрыз, еер имӓрсӓк, бишей кайбетмеериз. 9Саде бакын, сизин сербестлииниз олмасын бир кӧстек йуфка инанӂылара. 10Зерӓ еер биркимсей, инӂӓ ӱзлӱ, гӧрӓрсейди сени, кимдӓ вар билги, отураркан софрада идол бинасында, бу йапмаз мы, ки о да исин идоллара баашланмыш курбаннардан? 11Бутакым бу инӂӓ ӱзлӱ кардаш кайбелир сенин билгиндӓн – о бир кардаш, кимин ичин ӧлдӱ Христос. 12Еер бутӱрлӱ гӱнах йапарсайдыныз кардашлара каршы да инӂӓ ӱзлерини йараларсайдыныз, Христоза каршы гӱнах йапэрсыныз. 13Ӧлӓ ки, еер имӓк бетеринӓ оларсайды, ки кардашым гӱнаха гирсин, озаман хич имӓм йааны, ки кардашымы гӱнаха сокмайым.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\