1 Коринфлилерӓ 9

1Диилим ми бӓн сербест? Диилим ми апостол? Гӧрмедим ми бӓн Иисусу, бизим Саабийи? Диилсиниз ми сиз – беним изметимин мейвасы Саабидӓ? 2Еер башкасы ичин диилсейдим апостол, сизин ичин баарлем апостолум. Беним апостоллуумун мӱхӱрӱ сизсиниз, чӱнкӱ инанӂыйсыныз Саабийӓ. 3Бутӱрлӱ доору чыкарэрым кендими оннара каршы, ким бени мааналээр. 4Йок му доорулуумуз, ийелим хем ичелим? 5Йок му доорулуумуз, биз бирӓр кызкардаш алалым, ки карымыз олсун, ниӂӓ йапэр ӧбӱр апостоллар, Саабинин кардашлары хем Кифа? 6Не, салт беним хем Варнаванын мы йок доорулуумуз ишлӓмейелим? 7Ким ӂенгӓ гидер кенди харӂыннан? Ким баа койэр да емишиндӓн имеер? Ким сӱрӱйӱ отладэр да сӱрӱнӱн сӱдӱндӓн ичмеер? 8Не, саде адамӂасына мы буннары сӧлеерим? Буну сӧлӓмеер ми Айоз Закон да? 9Моисейин законунда йазылы: «Бааламайасын ӧкӱзӱн аазыны харман дӱӱйӓркӓн». Не, ӧкӱзлӓр ичин ми кахырланэр Аллах? 10Оса маасуз бизим ичин ми лафедер? Елбетки, бизим ичин йазылы. Чӱнкӱ ким сӱрер, сӱрсӱн умутлан, хем ким харман дӱӱйер, дӱӱсӱн умутлан, ки пайы да олаӂэк хармандан. 11Чӱнкӱ биз ектик сиздӓ духча тоомнар, бӱӱк иш ми олур, еер сиздӓн тенӂӓ бичӓрсӓк? 12Еер башкаларынын доорулуу варсайды, сиздӓн йардым алсыннар, бизим таа чок доорулуумуз йок му? Ама биз бу доорулуктан файдаланмадык. Хепсини гечирдик, ки кӧстек олмайалым Христозун Ии Хаберинин насаат едилмесинӓ. 13Билмеерсиниз ми, ани айоз изметчилик йапан Айоз бинадан дойунэр. Ким изметчи курбанныкта, пай алэр ондан, не вар курбанныкта. 14Хеп ӧлӓ Сааби да сыралады, ким насаат едер Ии Хабери, Ии Хабердӓн йашасыннар. 15Ама бӓн бу доорулукларымдан хич бирисиндӓн билӓ файдаланмадым. Буннары йазмээрым, ки беним ичин бишей йапылсын, зерӓ бана таа ии ӧлейим, некадар биркимсей боша чыкарсын беним лафымы. 16Еер насаат едӓрсейдим Ии Хабери, йок нейлӓн ӱӱнейим, зерӓ бу беним борӂум. Вай бана, еер насаат етмӓрсейдим! 17Еер буну кенди истедиимдӓн йапарсайдым, баашыш еденӓрим. Еер зоруна йапарсайдым, йапэрым саде о измети, не бана инандырылмыш. 18Озаман не баашыш бана олур? Бу, ани насаат едерӓк Ии Хабери /Христос ичин/, насаат едерим ӧдексиз, файдаланмайарак, Ии Хаберин насаатчысы оларак, кенди доорулуумдан. 19Зерӓ сербест оларак, кимсейин чыраа диилим, кендими чырак херкезинӓ йаптым, ки таа чок инсан казанабилейим. 20Иудейлӓрлӓн бӓн иудей гиби кендими гӧтӱрдӱм, ки иудейлери казанайым. Макар ки кендим Айоз Законун запында диилим, Законун запында оланнарлан сансын Законун запында олдум, ки казанабилейим Закондан заплы оланнары. 21Оннарлан, кимдӓ Айоз Закон йок, олдум сансын бендӓ дӓ Закон йок, ки казанабилейим оннары, кимдӓ Закон йок, макар ки бӓн диилим бир адам, кимдӓ йок Аллахын Закону, ама Христозун законун запындайым. 22Йуфкаларлан йуфка олдум, ки йуфкалары казанабилейим. Херкезиннӓн хепси олдум, ки куртарабилейим баарлем кимисини. 23Хепсини Ии Хабер ичин йапэрым, ки беним дӓ пайым олсун Ии Хаберин ииликлериндӓн. 24Билмеерсиниз ми, ани ким йарышмакта йарышэр, хепси качып-йарышэр, ама салт бириси баашыш казанэр? Сиз ӧлӓ качын, ки баашыш казанабилӓсиниз! 25Хепси, ким йарышэр атлетик ойуннарда, тутэрлар кендилерини заплы хербир ӱзерӓ. Оннар буну йапэрлар, ки бир сӧрпешӓр фенец казансыннар. Ама биз йапэрыз, ки сӧрпешмӓз фенец казаналым. 26Онуштан бӓн качмээрым, ниӂӓ бириси, ким билмеер, нерейи доору качэр. Бошуна йумуруклан дӱӱмеерим, ниӂӓ бириси, ким лӱзгери дӱӱйер. 27Ама кенди гӱӱдеми серт кулланэрым да запта тутэрым. Зерӓ истӓмеерим, ки насаат едип башкасына, сонда кендим бир тарафта калайым.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\