1 Иоанын 2

1Ушаӂыкларым! Буннары йазэрым сизӓ, ки гӱнах йапмайасыныз. Ама еер биркимсей йаптысайды, бизим Бобада Араӂымыз вар – Доору Олан, Иисус Христос. 2Одур аӂыйаннык курбаны бизим гӱнахларымыз ичин, диил саде бизим ичин, ама бӱтӱн дӱннейин гӱнахлары ичин. 3Бундан аннээрыз, ани таныдык Ону, еер таманнарсайдык Онун сымарламакларыны. 4Ким деер: «Бӓн Ону таныдым», ама сымарламакларыны таманнамээр, о бир йаланӂы, да онда йок аслылык. 5Ама ким таманнээр Онун сӧзӱнӱ, хакына онда Аллахын севгиси долулуктан вар. Бундан таныйэрыз, ани биз Аллахтайыз. 6Ким деер, ани о Аллахта булунэр, о лӓӓзым йашасын да ӧлӓ, ниӂӓ Иисус йашады. 7Севгили кардашлар! Йазэрым сизӓ диил бир ени сымарламак, ама ески сымарламайы, ани сиз баштан каблеттиниз. Ески сымарламак о сӧздӱр, ани /таа баштан/ ишиттиниз. 8Ама йазэрым сизӓ хеп окадар бир ени сымарламак, ангысынын аслылыы гӧрӱлдӱ ниӂӓ Христозда, хеп ӧлӓ сиздӓ дӓ. Зерӓ караннык гечер, да хакына айдыннык шинди айдыннадэр. 9Ким деер, ани айдынныкта булунэр, ама кенди кардашындан азетмеер, о таа каранныкта булунэр. 10Ким кардашыны север, о айдынныкта калэр. Она йок бишей кӧстекленмӓк ичин. 11Ама ким азетмеер кардашындан, о каранныкта булунэр, каранныкта гезер да билмеер, нерейи гидер, зерӓ караннык онун гӧзлерини кӧӧр едер. 12Йазэрым сизӓ, ушаӂыкларым, зерӓ сизин гӱнахларыныз афедилди Онун адынын хатыры ичин. 13Йазэрым сизӓ, бобалар, зерӓ сиз таныдыныз Ону, Ким таа баштандыр. Йазэрым сизӓ, деликаннылар, зерӓ сиз кӧтӱ оланы енсединиз. Йазэрым сизӓ, ушаклар, зерӓ сиз Бобайы таныдыныз. 14Сизӓ йаздым, бобалар, зерӓ сиз таныдыныз Ону, Ким таа баштандыр. Сизӓ йаздым, деликаннылар, зерӓ сиз каавийсиниз, Аллахын сӧзӱ сиздӓ калэр, хем кӧтӱ оланы енсединиз. 15Севмейин дӱннейи хем не вар бу дӱннедӓ. Ким север дӱннейи, онда йок Бобанын севгиси. 16Зерӓ хепси, не вар бу дӱннедӓ: тенин хамеллери, гӧз майыллыы хем йашамак шишкиннии, диил Бобадан, ама бу дӱннедӓн. 17Дӱннӓ хамеллериннӓн гечер, ама ким Аллахын истедиини таманнээр, о дивеч йашар. 18Ушакларым! Бу – битки вакыт. Ниӂӓ ишиттиниз, ани гелеӂек антихрист, тӓ шинди пейдаланды чок антихрист. Бундан аннээрыз, ани бу – битки вакыт. 19Оннар чыктылар бизим арамыздан, ама диилдилӓр биздӓн. Олайдылар биздӓн, бизимнӓн дураӂэйдылар. Ама оннар чыктылар, ки белли олсун, ани оннар диил хепси биздӓн. 20Сиз сӓ, йааланмышсыныз Айоз Оландан да /хепсини/ аннээрсыныз. 21Бӓн сизӓ йаздым диил ани аслылыы билмеерсиниз, ама онуштан, ани билерсиниз хем аннээрсыныз, ани хич бир дӓ йалан аслылыктан гелмӓз. 22Ким йаланӂы, еер диилсӓ о, ким инкӓр едер, ани Иисус – Христос? Одур антихрист, ангысы инкӓр едер хем Бобайы, хем Оолу. 23Херкез, ким атылэр Оолдан, онда йок Боба. /Ама ким ачык кабледер Оолу, онда вар Боба./ 24Онуштан, не баштан ишиттиниз, о сиздӓ калсын. Еер сиздӓ каларсайды, не баштан ишиттиниз, озаман сиз калаӂэныз хем Оолда, хем Бобада. 25Будур адамак, ани О бизӓ адады – дивеч йашамак. 26Буннары йаздым сизӓ оннар ичин, ани бакэрлар сизи алдатмаа. 27Ама йааланмак, ани сиз Ондан каблеттиниз, сиздӓ калэр. Онуштан сизин йок зорунуз, ки биркимсей ӱӱретсин сизи. Ама Онун йааламасы ӱӱредер сизи хепси ишлӓр ичин. О – аслылык хем диил йалан. Онуштан калын Онда, ниӂӓ О ӱӱретти сизи. 28Ӧлӓ ки, ушаӂыкларым, йашайын Онда, ки ачан О гӧрӱнеӂек, олсун кыйышмамыз, да утанмайалым Онун ӧнӱндӓ, ачан гелеӂек. 29Еер сиз билирсейдиниз, ани О доору, озаман билиниз, ани хепси, ким йапэр доору, Ондан дуулмуш.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\