1 Иоанын 3

1Бакын, нетӱрлӱ севги бизӓ Боба верди, ки бизӓ денсин Аллахын ушаклары. Да хакына ӧлейиз. Онуштан дӱннӓ бизи танымээр, зерӓ Ону да танымады. 2Севгили кардашлар! Биз шинди Аллахын ушакларыйыз, ама не олаӂэз, бизӓ таа ачылмады. Салт окадар билериз, ани, ачан Христос ачылаӂэк, Она бензӓр олаӂэз, зерӓ гӧреӂез Ону, ниӂӓ О хакына вар. 3Херкез, ким бу умуду Она койэр, кендини паклээр, ниӂӓ Христос пак. 4Ким гӱнах йапэр, о закону басэр, зерӓ гӱнах – законсузлук. 5Да билерсиниз, ани Христос гелди, ки алсын бизим гӱнахларымызы. Онда Кендисиндӓ йок гӱнах. 6Ким Онда калэр, о гӱнах йапмээр. Ким гӱнах йапэр, о таа гӧрмеди хем танымады Ону. 7Ушаӂыкларым! Бакын, биркимсей алдатмасын сизи. Ким доорулук йапэр, о доору инсандыр, ниӂӓ Христос доору. 8Ким гӱнах йапэр, о диаволдан, зерӓ диавол баштан гӱнах йапэр. Онуштан Аллахын Оолу гелди, ки бозсун диаволун ишлерини. 9Ким Аллахтан дуулмуш, о гӱнах йапмээр, зерӓ Аллахын тоому онда калэр. О йок ниӂӓ гӱнах йапсын, зерӓ Аллахтан дуулмуш. 10Тӓ несой белли олэр, ким Аллахын ушаклары хем ким диаволун ушаклары: херкез, ким доорулук йапмээр хем ким кенди кардашыны севмеер, о диил Аллахтан. 11Будур хабер, ани баштан ишиттиниз: бири-биримизи севелим. 12Олмайалым, ниӂӓ Каин, ангысы кӧтӱ оланданды да кенди кардашыны ӧлдӱрдӱ. Нечин ӧлдӱрдӱ? Зерӓ онун кенди ишлери кӧтӱйдӱ, ама онун кардашынын ишлери дооруйду. 13Кардашларым, шашмайын, еер бу дӱннӓ сиздӓн азетмӓрсейди. 14Биз билериз, ани ӧлӱмдӓн йашамайа гечтик, зерӓ севериз кардашларымызы. О, ким севмеер /кардашыны/, ӧлӱмдӓ калэр. 15Херкез, ким азетмеер кардашындан, о бир ӧлдӱрӱӂӱ. Билерсиниз, ани бир дӓ ӧлдӱрӱӂӱнӱн кендиндӓ йок дивеч йашамасы. 16Биз бундан аннээрыз, недир севги, зерӓ Христос верди бизим ичин Кенди ӂаныны. Биз дӓ лӓӓзым верелим ӂанымызы кардашларымыз ичин. 17Кимдӓ вар дӱннейин варлыы да, гӧрӱп кардашыны йоклукта, китлеер кенди ӱреени, несой вар насыл олсун онда Аллахын севгиси? 18Ушаӂыкларым! Севелим диил лафлан хем диллӓн, ама ишлӓн хем аслылыклан. 19Тӓ бундан таныйэрыз, ани биз аслылыктаныз, да бутӱрлӱ Аллахын ӧнӱндӓ ӱреклеримиз усланэр, 20ачан ӱреемиз бизи азарлээр. Зерӓ Аллах таа бӱӱк ӱреемиздӓн да хепсини билер. 21Севгили кардашлар! Еер ӱреемиз бизи азарламарсайды, озаман бизим кыйышмамыз вар Аллахын ӧнӱндӓ. 22Да не дӓ истейеӂез Ондан, кабледеӂез, зерӓ таманнээрыз Онун сымарламакларыны хем йапэрыз, не О беенер. 23Онун сымарламасы будур: инаналым Онун Оолуна, Иисус Христоза, хем севелим бири-биримизи, ниӂӓ О сымарлады бизӓ. 24Ким таманнээр Аллахын сымарламакларыны, о Аллахта, Аллах да онда калэр. Да бунуннан билериз, ани Аллах биздӓ йашээр – Айоз Духлан, Ангысыны О бизӓ верди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\