1 Иоанын 5

1Херкези, ким инанэр, ани Иисус – Христос, Аллахтан дуулмуш, хем херкези, ким север Бобайы, север Ону, Ангысы Ондан дуулмуш. 2Бунуннан аннээрыз, ани севериз Аллахын ушакларыны, ачан севериз Аллахы, да таманнээрыз Онун сымарламакларыны. 3Зерӓ будур Аллахы севмӓк: таманнайалым Онун сымарламакларыны. Онун сымарламаклары диил аар. 4Зерӓ ким дуулмуш Аллахтан, о бу дӱннейи енсеер. Не енсеер бу дӱннейи, бу бизим инанымыз. 5Ким енсеер дӱннейи, еер диилсейди о, ким инанэр, ани Иисус – Аллахын Оолу? 6Иисус Христос Одур, Ангысы гелди суйлан хем каннан, диил салт суйлан, ама суйлан хем каннан. Дух шаатлык едер бунун ичин, зерӓ Дух вар аслылык. 7Зерӓ ӱч шаат вар /гӧктӓ: Боба, Сӧз хем Айоз Дух. Буннар ӱчӱ бирдир. Хем ӱч шаат ердӓ вар/. 8Дух, су хем кан. Буннар ӱчӱ дӓ хеп бир шаатлык едерлӓр. 9Еер кабледӓрсейдик инсан шаатлыыны, Аллахын шаатлыы таа ӱстӱндӱр, зерӓ Аллахын шаатлыы будур, ани шаатлык етти Кенди Оолу ичин. 10Ким инанэр Аллахын Оолуна, онда вар Аллахын шаатлыы. Ким инанмээр Аллахы, Аллахы йаланӂы йапэр, зерӓ инанмээр Аллахын шаатлыыны, ани Аллах шаатлык етти Кенди Оолу ичин. 11Шаатлык будур: Аллах баашлады бизӓ дивеч йашамак, да бу йашамак вар Онун Оолунда. 12Кимдӓ вар Аллахын Оолу, онда вар йашамак; кимдӓ йок Аллахын Оолу, онда йок йашамак. 13Буннары йаздым сизӓ, ким инанэр Аллахын Оолунун адына, ки билӓсиниз, ани сиздӓ вар дивеч йашамак. 14Тӓ не кыйышмамыз вар Онун ӧнӱндӓ, ани не дӓ истейеӂез Онун истемесинӓ гӧрӓ, О ишидер бизи. 15Чӱнкӱ билериз, ани не Ондан истеериз, О бизи ишидер, билелим буну да, ани не истеериз Ондан, кабледеӂез. 16Еер биркимсей гӧрӓрсейди кардашыны, ани йапэр бир гӱнах, ани ӧлӱмӓ гӧтӱрмеер, онун ичин дуа етсин, да Аллах йашамак она вереӂек. Бу олэр оннар ичин, ани ӧлӱмӓ гӧтӱрмейӓн гӱнах йапэр. Вар гӱнах, ани ӧлӱмӓ гӧтӱрер, бунун ичин демеерим, дуа етсин. 17Хертӱрлӱ кӧтӱлӱк гӱнахтыр, салт ки хепси гӱнахлар ӧлӱмӓ гӧтӱрмеер. 18Биз билериз, ани ким дуулмуш Аллахтан, о гӱнах йапмээр. Ким дуулмуш Аллахтан, кендини коруйэр, да кӧтӱ олан она докунамээр. 19Билериз, ани биз Аллахтаныз, ама бӱтӱн дӱннӓ кӧтӱ оланын заплыында. 20Да билериз, ани Аллахын Оолу гелди, ки акыл бизӓ версин, таныйалым Хакына Оланы. Биз булунэрыз Хакына Оланда, Онун Оолунда, Иисус Христозда. Будур – хакына Аллах хем дивеч йашамак. 21Ушаӂыкларым! Корунун идоллардан. /Амин./ |'page'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\