1 Петринин 1 | Bible.is
1 Петринин 1

1Бӓн, Петри, Иисус Христозун апостолу, сечилмишлерӓ селӓм йоллээрым, ангылары йабанӂы гиби йашээрлар дааныкта: Понт, Галатийа, Каппадокийа, Асийа хем Вифинийа ерлериндӓ. 2Сечилдиниз Аллах Бобанын ӧнӂӓ билмесинӓ гӧрӓ, Аллахын Духуннан айоз халк оларак, ки сеслейӓсиниз Иисус Христозу, хем Онун каны серпилсин ӱстӱнӱзӓ. Сизӓ ииверги хем услулук зееделенсин. 3Метинник олсун Аллаха, Саабимиз Иисус Христозун Бобасына, Ангысы Кенди бӱӱк аӂыйанныындан йапты, аники енидӓн дууалым, да Иисус Христозун дирилмесиннӓн биздӓ бир ени умут олсун, 4чӱрӱмӓз, лекесиз, сӧрпешмӓз бир мирас, ани сизин ичин гӧктӓ саклы. 5Сиз Аллахын кувединнӓн, инаннан корунэрсыныз куртулмак ичин, ани хазыр ачылсын битки вакытларда. 6Бунун ичин севинин, бакмайарак, ани шинди бир парча вакыт лӓӓзым зеет чекӓсиниз хертӱрлӱ денемеклердӓн, 7ки сизин инанынызын хализлии гӧстерилсин. Алтын, ани кайбелер, атештӓн дененер. Хеп ӧлӓ инаныныз да, ани таа паалы алтындан, дененер, ки сиздӓ метинник, шаннык хем икрам олсун Иисус Христозун гелмесиндӓ. 8Макар ки Ону гӧрмединиз, Ону северсиниз, шинди дӓ, гӧрмейерӓк, ама Она инанарак, севинерсиниз шанны бир севинмеликлӓн, ани йок насыл лафлан аннатмаа. 9Зерӓ етишерсиниз инанынызын беенинӓ – ӂаннарынызын куртулмасына. 10Бу куртулмак ичин чалышмаклан соруштурдулар хем аараштырдылар пророклар, ангылары ӧнӂӓ пророклук еттилӓр ииверги ичин, ани сизӓ верилмиш. 11Бактылар аннасыннар, незаман хем насыл олаӂэк бу вакыт, ани оннарда Христозун Духу гӧстерӓрди, ангысы ӧнӂӓ хаберледи Христозун зеетлери ичин хем ондан сора метиннии ичин. 12Оннара ачылды, ани измет едӓрдилӓр диил кендилеринӓ, ама сизӓ. Лафеттилӓр оннар ичин, не сиз ӱӱрендиниз оннардан, ким сизӓ Ии Хабери аннатты. Ии Хабер аннадылды Айоз Духун йардымыннан, ани гӧктӓн йолланылды. Ангиллӓр дӓ истеерлӓр бу ишлери аннамаа. 13Онун ичин фикирлериниз ишӓ хазыр олсун. Айык олун. Ен хептӓн умутланын о иивергийӓ, ани сизӓ верилеӂек Иисус Христозун гелмесиндӓ. 14Ниӂӓ сеслейиӂи ушаклар, кайыл олмайын о хамеллӓрлӓн, ани сиздӓ варды, ачан таа доорулуу билмӓрдиниз. 15Ама ниӂӓ О, Ким сизи чаарды, – айоздур, хеп ӧлӓ сиз дӓ олун айоз бӱтӱн йашаманызда. 16Зерӓ йазылы: «Олун айоз, чӱнкӱ Бӓн айозум». 17Еер сиз дейӓрсейдиниз Боба Она, Ким кимсейӓ пай тутмээр, ама херкезинӓ йаптыына гӧрӓ даава йапэр, онуштан бакын, Аллахы хатырлайарак, бу ӧмӱрӱ гечирмӓӓ, ани йашээрсыныз бу дӱннедӓ. 18Зерӓ ии билерсиниз, не ӧденди, ки куртуласыныз бу бошуна йашамактан, ани едендиниз бобаларыныздан. Бу ӧдек диил гечиӂи ишлӓр – гӱмӱш йада алтын, 19ама Христозун паалы каны, Ангысы кусурсуз хем лекесиз кузу. 20О дӱннейин курулмасындан ӧнӂӓ билинӓрди, ама ачылды битки вакытларда сизин ичин. 21Онун араӂылыыннан Аллаха инандыныз, Ангысы дирилтти Ону ӧлӱдӓн да верди Она метинник, ки инанасыныз хем умутланасыныз Аллаха. 22Аслылыы сеслемӓклӓн ӂаннарынызы /Айоз Духлан/ пакладыныз. Бунун ичин кардашларынызы икиӱзлӱлӱксӱз северсиниз. Онуштан севин бири-биринизи хашлаклыклан хем бӱтӱн ӱреклӓн. 23Зерӓ Аллахын дири хем дивеч сӧзӱннӓн сиз енидӓн дуудунуз, ниӂӓ ушаклар, диил бир ӧлӱмнӱ бобадан, ама ӧлӱмсӱз Бобадан. 24Зерӓ «инсан ота бензеер, онун бӱтӱн шаны бир кыр чичӓӓ гиби. От куруйэр, чичек дӱшер, 25ама Саабинин сӧзӱ дайма калэр». Бу о сӧздӱр, ани сизӓ насаат едилди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\