1 Петринин 2

1Онуштан бир йана атын хертӱрлӱ феналыы, шалвирлии, икиӱзлӱлӱӱ, кысканчлыы хем кӧтӱлемейи. 2Ниӂӓ ени дуумуш евлатлар ӧзлеер сӱт, ӧзлейин Аллахын хализ Сӧзӱнӱ, ки сиз, бунуннан бӱӱйӱп, еденӓбилӓсиниз куртулмак. 3Зерӓ даттыныз Саабинин иилиини. 4Гелиниз Саабийӓ, дири таша, ани инсандан сыбыдылмыш, ама Аллахтан сечилмиш хем паалы. 5О сизи файдаласын, ниӂӓ дири ташлары, ки ишлесин бир духча ев, нередӓ сиз, айоз попазлар оларак, гетирӓбилирсиниз Иисус Христозун араӂылыыннан духча курбаннар, не Аллахтан беенилмиш. 6Зерӓ Айоз Йазыда йазылы: «Бӓн Сионда койэрым бир кӧшӓ ташы, паалы хем сечилмиш. Ким Она инанаӂэк, о утанмыш калмайаӂэк». 7Онуштан О сизин ичин, ким инанды, бир паалы таштыр, ама инансыз оланнар ичин «бу бир таш, ангысыны усталар сыбыттылар, ама сонда кӧшӓ ташы олду», 8«бир таш, ангысына кӧстекленеӂеклӓр, хем бир канара, ангысына урулаӂэклар». Оннар кӧстекленир, чӱнкӱ Аллахын сӧзӱнӱ сеслӓмеерлӓр. Онуштан оннара сыралыдыр кӧстекленмӓк. 9Сиз сӓ бир сечилмиш сенселӓ, Падишахын попазлары, бир айоз миллет, Аллахын кенди инсаныйсыныз. Сечилдиниз, ки хаберлейӓсиниз шанны йаптыкларыны Онун, Ангысы чаарды сизи каранныктан Кенди шашылаӂак айдынныына. 10Незаманса сиз диилдиниз миллет, ама шинди Аллахын миллетийсиниз, незаманса баашланмамыш инсаннардыныз, ама шинди аӂыйаннык едендиниз. 11Севгили кардашлар, йалварэрым, корунасыныз гӱнахлы табеетинизин истемелериндӓн, ани ӂаныныза каршы ӂенк едӓр. Зерӓ бу дӱннедӓ сиз йабанӂыйсыныз хем йолӂуйсунуз. 12Кендинизи ии гӧтӱрӱн долай инсаннарын арасында, ки оннар, ким кӧтӱлеер сизи, ниӂӓ фена йапыӂылары, гӧрӱп сизин ии ишлеринизи, Аллахы метиннесиннӓр о гӱндӓ, незаман оннара йаклашаӂэк. 13Саабинин хатыры ичин ӧн верин хепси инсан заабитлеринӓ, истӓр падишаха, ани хепсинин ӱстӱнӓ, 14истӓр кулланыӂылара, ани ондан йолланмыш, ки фена йапыӂылары ӂезаласыннар хем иилик еденнери мететсиннӓр. 15Зерӓ будур Аллахын истедии, ки сиз, йапарак иилик, сустурасыныз акылсыз инсаннарын билгисиз лафларыны. 16Гӧтӱрӱн кендинизи ниӂӓ сербест инсаннар, саде йапмайын сербестлииниздӓн кӧтӱлӓӓ бир ӧртӱ. Йашайын ниӂӓ Аллахын чыраклары. 17Хепси инсаннары хатырлайын, кардашлары севин, Аллахтан коркун, падишахы икрамнайын! 18Сиз, чыраклар, чорбаӂыларыныза ӧн верин бӱтӱн сайгыйлан, диил саде ии хем йалпак оланнара, ама серт оланнара да. 19Зерӓ будур беенилмиш, ачан биркимсей, Аллахын истедиини билерӓк, зеетлерӓ дайанэр, макар ки кабаатсыз аӂы чекер. 20Нейлӓн сизи мететмӓӓ, еер сиз шамара дайанарсайдыныз кабаатлыйкан? Ама еер дайанарсайдыныз зеетлерӓ, чӱнкӱ иилик йапэрсыныз, бу Аллахын беендиидир. 21Буна сиз чаарылдыныз, чӱнкӱ Христос, сизин ичин зеетленип, ӧрнек сизӓ олду, ки сиз дӓ гидӓсиниз Онун излериндӓн. 22«О гӱнах хич йапмады, Онун аазындан йалан чыкмады». 23Ачан Ону кӧтӱледилӓр, О ӂувап етмеди кӧтӱлемӓклӓн хем, ачан зеет чекти, о кимсейи коркутмады, ама хептӓн верилди Она, Ким доору даава кесер. 24О алды бизим гӱнахларымызы Кенди гӱӱдесиндӓ ставроза, ки биз ӧлелим гӱнах ичин да йашайалым доорулук ичин. Онун йараларыннан сиз алыштыныз. 25Сиз койуннар гибийдиниз, ани йолуну шашырмыш. Шинди са сиз дӧндӱнӱз ӂаннарынызын Гӱдӱӂӱсӱнӓ хем Коруйуӂусуна.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\