1 Петринин 3 | Bible.is
1 Петринин 3

1Хеп ӧлӓ сиз, карылар, ӧн верин кенди коӂаларыныза, ки оннар, ани сеслӓмеерлӓр Аллахын сӧзӱнӱ, карыларынын йашамасындан лафсыз казанылмыш олсуннар, 2гӧрӱп сизин темиз хем икрамны йашаманызы. 3Сизин гӧзеллииниз дышандан олмасын, сӧз гелиши, сач ӧрмелери, алтын такымнар еки рубалар, не гиийерсиниз, 4ама олсун ичйандан саклы ӱректӓ бир инсан, сӧрпешмӓз гӧзелликтӓ йаваш хем услу духлан, не Аллахын ӧнӱндӓ чок паалы. 5Бутакым евелдӓн айоз карылар донандылар, ким Аллаха умутларыны койарды хем кенди коӂаларына ӧн верӓрди, 6ниӂӓ Сарра сеслӓрди Авраамы да она «чорбаӂым» дейӓрди. Сиз Сарранын ушаклары олдунуз, еер иилик йапарсайдыныз да хич бишейдӓн коркмарсайдыныз. 7Хеп ӧлӓ сиз дӓ, коӂалар, карыларыныза аннар адамнар олун. Карылара хатыр гӱдӱн, зерӓ оннар сиздӓн таа йуфка, ама сизиннӓн барабар мирасчы олаӂэклар дивеч йашамак баашышына. Ӧлӓ ки сизин дуаларынызда кӧстек олмасын. 8Олун хепсиниз бир нееттӓ, пай алын башкаларынын зорлукларында, кардашлары севин, йалпак хем мӱнӱз ӱрекли олун. 9Чевирмейин кӧтӱлӱк ичин кӧтӱлӱк еки сӱӱмӓк ичин сӱӱмӓк, ама иисӧзлейин, зерӓ билерсиниз, ани чаарылдыныз, мирасчы оласыныз иисӧзлемеклерӓ. 10Зерӓ «ким север йашамайы хем ии гӱннӓр истеер гӧрсӱн, о кӧтӱлӱктӓн лӓӓзым дилини дургутсун хем аазыннан йалан сӧлӓмесин. 11Феналыктан узаклансын, иилик йапсын, барышмаклыы аарасын да онун ардындан гитсин. 12Зерӓ Саабинин гӧзлери дооруларын ӱстӱндӓдир хем Онун кулаклары дуаларыны ишидер. Ама Сааби оннара каршы дурэр, ким кӧтӱлӱк йапэр». 13Ким сизӓ фена йапэр, еер сиз иилик йапмаа чалышкан олурсайдыныз? 14Еер зеетленирсейдиниз дӓ доорулук ичин, не мутлу сизӓ! Коркмайын, недӓн инсан коркэр, хем кахырланмайын. 15Христозу ӱреклериниздӓ айозлайын, ниӂӓ Саабийи. Херзаман хазыр олун ӂувап етмӓӓ херкезинӓ, ким истеер есап умут ичин, ани сиздӓ вар. Саде йапын буну йалпаклыклан хем сайгыйлан. 16Сизин ӱзӱнӱз пак олсун, ки, ачан фена лаф сӧлеерлӓр оннар, ким кӧтӱлеер сизин ии йашаманызы, ани Иисус Христоза баалы, утанмыш калсыннар. 17Зерӓ еер Аллах истӓрсейди, таа иидир зеетленмӓӓ ии ишлӓр ичин, некадар кӧтӱ ишлӓр ичин. 18Чӱнкӱ Христос, гетирсин бизи Аллаха дейни, бир керӓ ӧлдӱ гӱнахларымыз ичин, доору олан доору олмайаннар ичин. О гӱӱдейӂесинӓ ӧлдӱрӱлдӱ, ама духчасына дирилдилди. 19О, Духлан гидип, насаат етти духлара, ангылары зынданда. 20Бир вакыт сеслӓмемиштилӓр оннар, ангыларыны Аллах дайанмаклан бекледи, геми йапыларкан Нойун гӱннериндӓ. О гемидӓ пек азлык судан куртулду, салт секиз киши. 21Бу олуш ваатизлӓӓ бензеер, ани шинди сизи куртарэр Иисус Христозун дирилмесиннӓн. Ваатизлик гӱӱденин йыканмасы кирдӓн диилдир, ама Аллахын ӧнӱндӓ темиз ӱректӓн бир адамак. 22Христос гӧкӓ калкты да Аллахын саа тарафында отурду. Онун запына верилдилӓр ангиллӓр, заабитликлӓр хем куветлӓр.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\