1 Салониклилерӓ 2

1Сиз кендиниз билерсиниз, кардашлар, ани бизим гелмемиз сизӓ олмады наафилӓ. 2Ачан таа илери зеетлендик хем гӱӂендирилмиш олдук, ниӂӓ билерсиниз, Филип касабасында, Аллахымыз бизи гиргиннетти, ки насаат еделим сизӓ Аллахын Ии Хаберини, бакмайарак чок каршылаа инсандан. 3Зерӓ ачан чаардык сизи инана, биздӓ йокту йалан еки диилпак неетлӓр, йада шалвирлик. 4Ама чӱнкӱ Аллах сайды бизи уйгун, ки инандырсын бизӓ Ии Хабери, бакэрыз, ӧлӓ лафеделим, ки беендирелим кендимизи диил инсана, ама Аллаха, ани адамын ӱреени денеер. 5Ниӂӓ ии билерсиниз, бир сыра билӓ сизӓ сӧлӓмедик йалтыклы лафлар, не дӓ пердӓ чектик, ки саклайалым тамахлыы. Аллах бизӓ шаат. 6Инсаннардан метинник аарамадык, не сиздӓн, не дӓ башкасындан. 7Биз, Христозун апостоллары, варды насыл аарлык койалым сизин ӱстӱнӱзӓ. Ама биз кендимизи йалпак гӧтӱрдӱк сизиннӓн, ниӂӓ бир ана кенди ушакларыны дойуран. 8Зерӓ биз сизӓ ӧлӓ ӱректӓн бааландык, ани кайыл олдук пайетмӓӓ сизиннӓн диил саде Ии Хабери Аллах ичин, ама бизим кенди ӂаннарымызы да, зерӓ окадар пек севдик сизи. 9Сиз аклыныза гетирин, кардашлар, бизим аар ишимизи хем савашмамызы, ниӂӓ геӂӓ-гӱндӱз ишледик, ки сиздӓн кимсейӓ аарлык йапмайалым, да насаат еттик сизӓ Ии Хабери Аллах ичин. 10Сиз дири шаатларсыныз, хеп ӧлӓ Аллах да, некадар айоз, доору хем лекесиз гӧтӱрдӱк кендимизи сизин, инанӂыларын, ӧнӱндӓ. 11Ниӂӓ билерсиниз, херкезинизлӓн олдук, ниӂӓ бир боба кенди ушакларыннан, сизи гиргиннеттик, иилендирдик 12хем ӧзендирдик, ки гӧтӱрӓсиниз кендинизи йакышыклы Аллаха, Ангысы чаарды сизи Кенди падишахлыына хем Кенди метинниинӓ. 13Онуштан биз херзаман шӱкӱр едериз Аллаха, ки кабледип Аллахын сӧзӱнӱ, ани ишиттиниз биздӓн, каблеттиниз диил ниӂӓ адам сӧзӱнӱ, ама ниӂӓ Аллахын сӧзӱнӱ, ниӂӓ дӓ хакына вар хем ангысы сиздӓ, инанӂыларда, ишлеер. 14Зерӓ сиз, кардашлар, олдунуз бензӓр Аллахын клиселеринӓ Иудейада, ангылары Иисус Христоза баалы, зерӓ сиз дӓ чектиниз кенди ватандашларыныздан, не оннар чектилӓр иудейлердӓн, 15ани ӧлдӱрдӱлӓр Сааби Иисусу хем Аллахын пророкларыны, бизи дӓ кооладылар. Аллахы гӱӂендирерлӓр хем хепси инсана каршы дурэрлар, 16зерӓ кӧстек койэрлар бизӓ, насаат еделим башка миллетлерӓ, куртулсуннар дейни. Бунуннан дайма долдурэрлар 17Кардашлар, биз айырылдык сиздӓн бир вакыда ӱзлӓн, ама диил ӱреклӓн. Онуштан окадар таа бӱӱк хавезлӓн чалыштык гӧрелим сизин ӱзӱнӱзӱ. 18Хакына, ани истедик сизӓ гелмӓӓ. Бӓн, Павли, бир-ики сыра истедим гелейим, ама шейтан бизӓ кӧстек койду. 19Зерӓ ким бизим умудумуз еки севинмемиз, ким о фенец, нейлӓн биз ӱӱнеӂез Саабимизин Иисус Христозун каршысында Онун гелмесиндӓ? Диил ми сиз? 20Доору, ани сизсиниз – оннар, киминнӓн биз ӱӱнериз хем севинериз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\