1 Тимофейӓ 1 | Bible.is
1 Тимофейӓ 1

1Бӓн, Павли, Иисус Христозун апостолу, сыраланмыш бизим Куртарыӂы Аллахтан хем Сааби Иисус Христоздан, Ангысында бизим умудумуз, 2селӓм йоллээрым Тимофейӓ, беним хакына ушаама инанда: ииверги, аӂыйаннык, услулук Аллах Бобадан хем Христос Иисустан, бизим Саабидӓн. 3Ниӂӓ Македонийайа гидӓркӓн йалвардым сана, лӓӓзым каласын Ефес касабасында, ки сымарлайасын бир бойуна, ӱӱретмесиннӓр башка тӱрлӱ 4да верилмесиннӓр масаллара хем сенселӓ лафларына, ангысынын йок биткиси. Буннар таа чок чекиш дебештирер, некадар Аллахын сырасыны дӱзер, ани инандан гелер. 5Бу сымарламанын кеези – севги бир пак ӱректӓн, темиз нееттӓн хем диил икиӱзлӱ инандан. 6Кимиси сапты буннардан да бошуна лафлара дакындылар. 7Истеерлӓр Закон ӱӱредиӂилери олсуннар, ама аннамээрлар не кенди лафларыны, не о ишлери, нелӓр ичин кыйышмаклан лафедерлӓр. 8Биз билериз, ани Закон ии, еер доору файдаланырсайды. 9Зерӓ билериз, ани Закон диил курулу доору оланнар ичин, ама законсузлар ичин хем баш иилтмейеннӓр ичин, аллахсызлар ичин хем гӱнахкерлӓр ичин, оннар ичин, ани диил айоз хем паайа коймээрлар ону, не айоз, ана-бобаларыны дӱӱйеннӓр хем адам ӧлдӱреннӓр ичин, 10ороспулук еденнӓр ичин, гомосексуалистлӓр ичин, чырак ӂамбазлары ичин, йаланӂылар ичин, емини тутмайаннар ичин хем башка хепси ичин, не каршы дурэр саа ӱӱренмейӓ, 11метин Аллахын шанны Ии Хаберинӓ гӧрӓ, ани бана инандырылды. 12Шӱкӱр едерим Иисус Христоза, бизим Саабийӓ, Ангысы бени каавилетти, зерӓ О сайды бени инанч да алды изметинӓ, 13макар ки бӓн ӧнӂӓ бир кӧтӱлейиӂи, коолайыӂы хем зулумдум. Ама О аӂыды бени, зерӓ йапардым буннары билгисизликтӓн хем инансызлыктан. 14Ама бизим Саабинин хайыры бана бол-бол верилди инаннан хем севгийлӓн билӓ, ани вар Иисус Христозда. 15Аслыдыр хем йарашэр, ки херкезиндӓн кабледилсин о сӧз, ани деер: «Иисус Христос гелди бу дӱннейӓ, ки гӱнахкерлери куртарсын», ангыларындан бӓн ен кӧтӱсӱйӱм. 16Ама Аллах бени аӂыды, ки Иисус Христос илкин бендӓ гӧстерсин кенарсыз дайанмасыны, да ӧрнек олабилейим оннара, ким Она инанаӂэк да дивеч йашамак еденеӂек. 17Дивеч Падишаха – ӧлӱмсӱз, гӧрӱнмӓз, бириӂик Аллаха – дивечтӓн дивеӂӓ икрам хем метинник олсун. Амин. 18Оолум Тимофей, бу сымарламайы сана верерим пророклук сӧзлеринӓ гӧрӓ, ани ӧнӂӓ сӧленди сенин ичин, ки о сӧзлӓрлӓн аскер оласын ии ӂенктӓ 19да коруйасын инаны бир пак ӱзлӓн, недӓн бир бойу атылды да инаннарыны телеф етти, ниӂӓ бир геми, ани ташлара чарпэр. 20Оннарын арасында булунэр Именей хем Александру, ангыларыны брактым шейтанын елинӓ, ки ӱӱренсиннӓр, ани дӱшмеер Аллахы кӧтӱлемӓӓ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\