1 Тимофейӓ 3 | Bible.is
1 Тимофейӓ 3

1Аслыдыр о сӧз, ани ким ӧзенер епископ олсун, хавез ии ишӓ. 2Онуштан епископ лӓӓзым олсун мааналанмаз табеетли, бир карыйлан евли, айык, саа фикирли, есаплы, мусаафирӂи, беӂерик ӱӱретмӓӓ. 3Олмасын сарфошчу, дӱӱшчӱ, /тамах,/ ама йалпак олсун, кавга етмесин, пара севмесин. 4Ии куллансын кенди евини, ӧлӓ ки ушаклары бӱтӱн сайгыйлан ӧн версиннӓр. 5Зерӓ ким кенди евини кулланмаа беӂермеер, несой вар насыл гӱдӓбилсин Аллахын клисесини? 6Олмасын инана ени дӧнмӱшлердӓн, ки ходулланмасын да диавол гиби кабаатлы калмасын. 7Лӓӓзым, ки клиседӓн дышанда оланнардан бир ии инсан гиби танынсын, башка тӱрлӱ оннардан мааналанар хем дӱшӓр диаволун капканына. 8Хеп ӧлӓ диаконнар да дӱшер, сайгылы олсуннар, лафыны басан олмасыннар, ичкиӂилӓӓ верилмесиннӓр, тамах олмасыннар, 9инанын саклылыыны пак ӱзлӓн корусуннар. 10Буннар да ӧнӂӓ лӓӓзым дененсиннӓр, сора измет етсиннӓр, еер оннарда кусур олмарса. 11Хеп ӧлӓ карылар сайгылы олсуннар, фитлейиӂи олмасыннар, айык олсуннар, инанч хербир иш ӱзерӓ. 12Диаконнар олсун бир карыйлан евли, ии куллансыннар ушакларыны хем кенди евлерини. 13Зерӓ диаконнар, ким ии измет едер, кендилеринӓ икрам еденер хем чок кыйышмак еденерлӓр инаннарында Иисус Христоза. 14Умутланэрым тездӓ гелейим сана. Ама сана буннары йазэрым, 15ки, еер биртӱрлӱ ойаланарсам, сӓн билӓсин, ниӂӓ дӱшер гӧтӱрмӓӓ кендини Аллахын евиндӓ, ани вар дири Аллахын клисеси, аслылыын дирӓӓ хем темели. 16Хич лафсыз, Аллахын йолунун саклылыы бӱӱктӱр: Аллах тенӂӓ гӧстерилди, Духлан Кендини доорулады, ангиллерӓ гӧрӱндӱ, миллетлердӓ насаат едилди, дӱннедӓ инаннан кабледилди, метинниклӓн йукары алынды.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\