1 Тимофейӓ 4

1Айоз Дух ачык сӧлеер, ани битки заманнарда кимиси инандан атылаӂэк, сеслейерӓк алдадыӂы духлары хем фена духларын ӱӱретмеклерини, 2йаланӂыларын икиӱзлӱлӱӱ бетеринӓ, ангыларын ӱзлери сансын дамгаланмыш кызгын демирлӓн. 3Оннар евленмейи дургудэрлар да деерлӓр, ки сакынмаа имеклердӓн, ангыларыны Аллах йаратты, ки инанӂылар хем аслылыы таныйаннар, шӱкӱр едип, исиннӓр. 4Хепси, не Аллах йаратты, иидир хем хич бири олмаз атылсын, еер шӱкӱрлӱклӓн кабледилирсейди. 5Зерӓ айозланэр Аллахын сӧзӱннӓн хем дуайлан. 6Еер буннары кардашлара аннадырсайдын, Иисус Христозун бир ии изметкери олаӂан, бесленмиш инан сӧзлериннӓн хем ии ӱӱретмӓклӓн, не изледин шиндийӓ кадар. 7Сакын бабу масалларындан, не йарашмээр айозлаа, ама сынаштыр кендини Аллахын йолунда гитмӓӓ. 8Зерӓ гӱӱдейи сынаштырмаа аз файдалы, ама гитмӓк Аллахын йолунда хер тарафтан файдалы, чӱнкӱ онда аданмак вар шиндики ӧмӱр ичин хем гелеӂек ӧмӱр ичин. 9Аслыдыр бу сӧз, да йарашэр, ки херкезиндӓн кабледилсин. 10Онуштан биз савашып-чалышэрыз, зерӓ дири Аллаха умутланэрыз, Ангысы Куртарыӂыдыр хепси инсаннара, ама ен чок инанӂылара. 11Буннары насаат ет хем ӱӱрет. 12Кимсей паасызландырмасын сенин генчлиини, ама ӧрнек ол инанӂылара лафлан, йашамаклан, севгийлӓн, /духлан,/ инаннан, паклыклан. 13Бӓн гелинӂӓ, верил окумаа Айоз Йазылары клиседӓ, насаат етмӓӓ хем ӱӱретмӓӓ. 14Касаветсиз олма духча баашыша, ани сендӓ, не сана верилди пророклук сӧзӱннӓн, ачан пресвитерлӓр ел койдулар ӱстӱнӓ. 15Бу ишлерӓ верил хем оннарда кал, ки сенин башарын херкезинӓ гӧрӱнсӱн. 16Есап ал кендини хем ӱӱретмени да херзаман бу ӱзерӓ чалыш. Бӧлӓ йапарак, хем кендини куртараӂан, хем оннары, ким сени сеслеер.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\