1 Тимофейӓ 5

1Ихтӓры серт азарлама, ама насаат вер она, ниӂӓ бобана. Насаат вер генч адамнара, ниӂӓ кардашларына; 2ихтӓр карылара, ниӂӓ анана; генч карылара, ниӂӓ кызкардашларына, бӱтӱн паклыклан. 3Хатыр гӱт дул карылара, ани хакына кимсейсиз. 4Ама еер бир дул карынын варса ушаклары еки унукалары, оннар ӱӱренсиннӓр Аллахын йолунда гитмӓӓ, илкин кенди айлесинӓ йардым етсиннӓр, иилик чевирсиннӓр ана-бобаларына, зерӓ буну Аллах беенер. 5Дул кары, ани хакына кимсейсиз хем йалныз калмыш, умудуну Аллаха койэр хем геӂӓ-гӱндӱз дурмамайӂа Она йалварэр хем дуа едер. 6Ама дул кары, ани кендини верер сефалык сӱрмейӓ, таа йашаркан, ӧлӱдӱр. 7Бу ишлери оннара аннат, ки маанасыз табеетли олсуннар. 8Еер биркимсей кенди йакыннары ичин, маасуз кенди айлеси ичин заамет гӱтмӓрсейди, о инаны инкӓр етмиш да таа бетердир, некадар бир инансыз. 9Ки ады дуллар листасына йазылсын, дул кары лӓӓзым олсун алтмыш йашындан йукары, бир коӂайлан евленмиш, 10ии ишлери ичин билинӓн, ушак бӱӱтмӱш, мусаафир каблетмиш, Аллахын айоз халкынын айакларыны йыкамыш, сыкынтыда оланнара йардым етмиш хем чалышканныклан хертӱрлӱ иилик йапмыш. 11Таа генч дулларын адларыны листайа йазма. Зерӓ оннар, тенӂӓ истедиклери каавиледип Христоза каршы, енидӓн евленмӓӓ истеерлӓр. 12Озаман кабаатлы калэрлар, зерӓ бозэрлар еминнерини, ани илкин йаптылар. 13Ондан каарӓ, оннар ӱӱренерлӓр хайлак гезмӓӓ евдӓн евӓ, да диил саде хайлак гезмӓӓ, ама ченели олмаа хем башкаларын ишлеринӓ карышмаа, сӧлейерӓк, не дӱшмеер. 14Онуштан истеерим, ки генч дуллар евленсиннӓр, ушак дуудурсуннар, евлерини куллансыннар да каршы дурана колайлык вермесиннӓр, ки бизи кӧтӱлесин. 15Зерӓ кимиси оннардан шиндӓн сора саптылар да шейтанын ардына гиттилӓр. 16Еер бир инанӂы карынын дул йакыннары варса, лӓӓзым оннара баксын да зааметӓ коймасын клисейи, ки клисӓ йардым едӓбилсин дуллара, ани хакына кимсейсиз. 17Пресвитерлӓр, ани ии ӧндерлеерлӓр, лӓӓзым ики катына хатырлансыннар, айырыӂа оннар, ким ишлеер насаат етмектӓ хем ӱӱретмектӓ. 18Зерӓ Айоз Йазы деер: «Баалама ӧкӱзӱн аазыны, харман дӱӱйӓркӓн» хем «Ишчийӓ йарашэр кенди ӧдӓӓ». 19Кабаатландырмак пресвитерӓ каршы каблетмӓ, олмайынӂа ики-ӱч шаат. 20Ким илери доору гӱнах йапэр, оннары таказала хепсинин ӧнӱндӓ, ки каланы да корксун. 21Аллахын, Иисус Христозун хем сечилмиш ангиллерин ӧнӱндӓ сени еминнеерим, ки пай тутмайарак хем кимсейин ӱзӱнӓ бакмайарак бу сымарламаклары таманнайасын. 22Еллерини кимсейин ӱстӱнӓ тез койма, пай алма башкаларын гӱнахларында. Кендини пак тут. 23Илери доору ичмӓ салт су, ама ич бираз шарап сенин катынын хем сык хасталыкларын бетеринӓ. 24Кими инсаннарын гӱнахлары ачык, оннар ӧнӂӓ, даава олмадаан, билинер. Башкаларын гӱнахлары сора ачылэр. 25Хеп ӧлӓ ии ишлӓр дӓ ачык, оннар да, ани диил ачык, йок насыл саклы калсын.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\