1 Тимофейӓ 6 | Bible.is
1 Тимофейӓ 6

1Хепси чыраклар, ани бойундурук алтында булунэрлар, кенди чорбаӂыларына дӱшер хербир иш ӱзерӓ икрам версиннӓр, ки Аллахын ады хем ӱӱретмеси кӧтӱленмесин. 2Чыраклар, кимин чорбаӂылары инанӂы, ашааламасыннар оннары, чӱнкӱ кардаш дейни, ама таа чок баксыннар измет етмӓӓ оннара, чӱнкӱ ким файдаланэр бу ии изметчиликтӓн, оннар – севгили инанӂылар. Буннары ӱӱрет хем насаат ет. 3Ким башка тӱрлӱ ӱӱредер да кайыл олмээр бизим Сааби Иисус Христозун саа сӧзлеринӓ хем Аллахын йакышыклы, уйгун ӱӱретмесинӓ, 4О бир шишкиндир да бишей билмеер, ама дӱшкӱндӱр йарышмаа хем лаф кавгаларына, нередӓн башлээр хасеетлик, чекиш, фена лафлар хем кӧтӱ шӱпелӓр, 5Бошуна дартышмаклар бозук фикирли инсаннарда, ангылары кайбеттилӓр аслылыы, санарак ани Аллахын йолу казанч йолудур. /Бусой инсаннардан узаклаш./ 6Аслыда бӱӱк казанчтыр Аллахын йолунда гитмӓӓ, шӱкӱр каларак онуннан, нейимиз вар. 7Зерӓ биз бишей гетирмедик бу дӱннейӓ, /белли, ани/ йок насыл бишей бурадан алалым да. 8Еер варса, не ийелим хем не гиийелим, буннарлан канаат калэрыз. 9Ама ким зенгин олмаа ӧзенер, о денемейӓ дӱшер, бир арканнан тутулэр хем чок ахмакчасына хем зарарлы хавезлерӓ капылэр, ани инсаны телеф едер хем кайыплаа баттырэр. 10Чӱнкӱ хербир кӧтӱлӱӱн кӧкӱ – пара севгисидир. Ким буна верилди, оннар инандан саптылар да кендилеринӓ чок зеет йаптылар. 11Ама сӓн, Аллах адамы, кач буннардан да излӓ доорулуу, Аллахын йолуну, инаны, севгилии, дайанмайы, йалпаклыы. 12Инанда ии савашлан саваш, бак еденмӓӓ дивеч йашамайы, ангысына сӓн чаарылдын, ачан ии инаны чок шаатларын ӧнӱндӓ ачык каблеттин. 13Аллахын, Ани хепсинӓ йашамак верер, хем Иисус Христозун ӧнӱндӓ, Ангысы Понтий Пилатын ӧнӱндӓ шаатлык етти ии инан ичин, сымарлээрым сана, 14бу сымарламайы лекесиз хем кусурсуз, бизим Сааби Иисус Христозун гелмесинӓдӓн коруйасын, 15ангысыны вакыдында ачаӂэк мутлу хем бириӂик Чорбаӂымыз, падишахларын Падишахы хем саабилерин Саабиси. 16Салт Ондадыр ӧлӱмсӱзлӱк, Ангысы йашээр бир йаклашмаз шафк ичиндӓ, кими хич кимсей гӧрмеди хем йок насыл да гӧрсӱн. Она икрам хем заабитлик дивеӂинӓ! Амин. 17Зенгиннерӓ бу ӧмӱрдӓ сымарла, ани ходулланмасыннар, умутларыны коймасыннар зенгиннӓӓ, ани гелип-гечер, ама /дири/ Аллаха, Ангысы верер бизӓ хепсини ташкынныктан, ки сефаланалым, 18иилик йапсыннар, ии ишлӓрлӓн зенгинненсиннӓр, ӂӧмерт хем башкаларлан пайлашмаа хазыр олсуннар. 19Топласыннар хазна кендилеринӓ, ани саа бир темел олаӂэк гелеӂек вакыт ичин, ки еденӓбилсиннӓр хакына йашамак. 20Ей, Тимофей, кору, не сана верили, узаклаш аллахсыз бошуна лафлардан хем «билги» ичин дартышмаклардан, не йанныш адланэр. 21Кимилери, дейип, ани етишти бу билгийӓ, саптылар инандан. Ииверги олсун сизиннӓн. /Амин./ |'page'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\