2 Коринфлилерӓ 1

1Бӓн, Павли, Иисус Христозун апостолу Аллахын истедиинӓ гӧрӓ, хем кардаш Тимофей селӓм йоллээрыз Аллахын клисесинӓ, ани Коринф касабасында, барабар Аллахын бӱтӱн айоз халкыннан, ани булунэр Ахайа долайында. 2Сизӓ ииверги хем услулук Аллах Бобамыздан хем Сааби Иисус Христоздан. 3Шӱкӱр Аллаха, бизим Сааби Иисус Христозун Бобасына! Одур йалпак ӱрекли Боба хем хертӱрлӱ кахырда иилендирӓн Аллах, 4Ангысы иилендирер бизи хербир зеетлердӓ, ки биз дӓ иилендирӓбилелим оннары, ким булунэр хертӱрлӱ зеетлердӓ хеп ӧлӓ, ниӂӓ Аллах бизи кендимизи иилендирер. 5Зерӓ некадар чок Христос ичин аӂы чекериз, окадар таа чок иилендирмӓк кабледериз Христоздан. 6Еер кахыр чекӓрсейдик, бу сизин ииленмениз ичин хем куртулманыз ичин. Еер иилендирилирсейдик, бу да сизин иилендирилмениз ичин, ани ачылэр дайанманызда зеетлерӓ, ангыларыны биз дӓ чекериз. 7Бизим бӱӱк умудумуз вар сиздӓ, зерӓ билериз, ани пай алэрсыныз бизимнӓн барабар, ниӂӓ зеетлердӓ, хеп ӧлӓ ииленмектӓ дӓ. 8Кардашлар, биз истӓмеериз, билмейӓсиниз, нелӓр гечирдик Асийада. Бир бӱӱк ӱк алтындайдык, куведимиздӓн дышары. Ӧлӓ ки, умуду алдыйдык йашамактан. 9Кендимизи дуйдук, сансын ӧлӱм дӧшеендӓ. Бу олду, ки умутланмайалым кендимизӓ, ама Аллаха, Ани ӧлӱлери дирилдер. 10О бизи ӧлӓ йакын ӧлӱмдӓн куртарды хем куртарэр. Инанэрыз, ани, еер бизӓ йардым едӓрсейдиниз дуанызлан, О бизи ӧнӱмӱздӓ вакытларда да куртараӂэк, 11ки чок инсаннар Аллаха шӱкӱр етсиннӓр бизим ичин, зерӓ чойунун дуаларыннан бизӓ ииверги верилди. 12Бунуннан ӱӱнериз, пак ӱзлӓн буну вар насыл сӧлейелим, ани биз дӱннедӓ хем маасуз сизин аранызда йашадык, хализликлӓн верилип Аллаха, диил инсан аарифлиинӓ гӧрӓ, ама Аллахын иивергисинӓ гӧрӓ. 13Биз йазмээрыз сизӓ башка бишей, ондан каарӓ, не кендиниз дӓ окуйэрсыныз хем аннээрсыныз. Умутланэрым, бизи доору аннайаӂэныз, 14ниӂӓ дӓ бираз аннээрсыныз, ани бизим Сааби Иисусун гӱнӱндӓ сиз бизимнӓн ӱӱнӓбилирсиниз, ниӂӓ дӓ биз сизиннӓн. 15Бу ӱзерӓ, бӱӱк инаннан неетлендим илкин сизӓ гидейим, ки ики катына ииверги Аллахтан еденӓсиниз, 16да, сиздӓн гечип, Македонийайа гидейим, сора Македонийадан геери дӧнейим сизӓ, ки сиз бени гечирӓбилӓсиниз Иудейайа. 17Бӧлӓ дӱшӱнӱп, не карарсыз мы даврандым аӂаба? Йада дӱннейӂесинӓ ми ишлеерим, дейип хем «олур», хем «олмаз»? 18Аллах инанчтыр; О шаат бана, ани не сӧледик сизӓ, диил хем «олур», хем «олмаз». 19Зерӓ Аллахын Оолу Иисус Христос, Кимин ичин биз – бӓн, Силуан хем Тимофей – насаат еттик, олмады хем «олур», хем «олмаз», ама Онда салт «олур». 20Зерӓ хепси Аллахын адамаклары Онда «олур». Онуштан биз деериз Онун адыннан «Амин», Аллах метинненсин. 21О, Ким каавилеер бизи барабар сизиннӓн Христозда хем йаалээр бизи, О Аллахтыр, 22Ангысы бизи мӱхӱрледи хем пей верди Айоз Духу бизим ӱреклеримизӓ. 23Шаат алэрым бана Аллахы, ани шиндийӓ кадар гелмедим Коринф касабасына, чӱнкӱ ӂаным аӂыйэр сизӓ. 24Диил, ани истеериз чорбаӂы олалым сизин инаныныза, ама сизиннӓн ишлеериз севинмениз ичин, чӱнкӱ сиз инанда каави дурэрсыныз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\