2 Коринфлилерӓ 10 | Bible.is
2 Коринфлилерӓ 10

1Бӓн, Павли, ани услуйум аранызда, ама кыйакым сиздӓн узак оларак, йалварэрым Иисус Христозун мӱнӱзлӱӱннӓн хем йалпаклыыннан 2хем истеерим, ки ачан гелеӂӓм, лӓӓзым олмасын, ки кыйак олайым бир кыйышмаклан хем гиргинниклӓн, не дӱшӱнерим гӧстермӓӓ оннара, ким сайэр, ани биз йашээрыз тенӓ гӧрӓ. 3Зерӓ, макар ки биз тенӂӓ йашээрыз, тенӂӓ дӱӱшмеериз. 4Бизим дӱӱшӱмӱзӱн силӓхлары диил тенӂӓ, ама оннарда вар Аллахтан кувет, калелери йыксыннар дейни. 5Биз йыкэрыз бош фикирлери хем хепсини, ани шишкинниклӓн калкэр да дургудэр инсаны Аллахы танымактан. Хербир дӱшӱнмеклери есир алэрыз, ки Христозу сеслесиннӓр. 6Хазырыз ӂезаламаа хербир сеслӓмезлии, ачан сизин сеслемениз таман олаӂэк. 7Бакын ӧнӱнӱзӓ. Ким инанэр, ани кендиси Христозун, о дӱшӱнсӱн, ниӂӓ о Христозун, ӧлӓ биз дӓ Христозунуз. 8Еер бӓн зеедӓ ӱӱнӓрсейдим бизим куветлӓн, не Сааби верди бизӓ, сизи каавилетмӓк ичин, ама диил йыкмак ичин, калмайаӂам утанмыш. 9Буну деерим, ки санмайасыныз, ани бӓн сизи кийатларымнан коркудэрым. 10Зерӓ деерлӓр: «Онун кийатлары кескин хем каави, ама кендиси биздейкӓн, гӱӱдеси йуфка, лафы да каба». 11Ким бӧлӓ лафедер, ко аннасын, ани, не деериз сизӓ кийатларымызда, узакта булунаркан, хеп ону йапаӂэз, аранызда булунаркан. 12Доору, ани биз кыйышмээрыз бенземӓӓ еки конмаа оннарлан, ким кендини метедер. Оннар кендилерини бензедерлӓр хем ӧлчерлӓр кенди ӧлчӱлериннӓн. Аариф олан бӧлӓ йапмаз. 13Ама биз зеедесиннӓн ӱӱнмейеӂез. Ӱӱнмемиз о ӧлчӱдӓ калэр, ани Аллах верди бизӓ, ки, насаат едерӓк, етишелим сизӓ кадар. 14Биз зорламээрыз кендимизи, сансын сизӓ етишмедик. Зерӓ илкин биз сизӓ етиштик Христозун Ии Хабериннӓн. 15Биз ӱӱнмеериз ӧлчӱдӓн дышары башкаларын ишлериннӓн, ама умутланэрыз, ани сизин инаныныз бӱӱдӱкчӓ, аранызда ишлемӓк кырларымыз зееделиклӓн генишленеӂек, 16ӧлӓ ки насаат едӓбилериз Ии Хабери сиздӓн таа ӧтӓӓ. Зерӓ истӓмеериз ӱӱнелим ишлӓрлӓн, ани йапылды башка бир адамын аланында. 17«Ким ӱӱнер, ӱӱнсӱн Саабийлӓн». 18Зерӓ диил о, ким кендини метедер, беенилеӂек, ама кими Сааби метедер.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\