2 Коринфлилерӓ 11 | Bible.is
2 Коринфлилерӓ 11

1Умут едерим, ани дайанэрсыныз бираз беним акылсызлыыма. Не олурса, дайанын бана! 2Зерӓ бӓн алифли сизин ичин Аллахын алифлииннӓн, чӱнкӱ йавклу еттим сизи бир коӂайлан, Христозлан, ки чыкарабилейим сизи Онун ӧнӱнӓ бир темиз кыз гиби. 3Ама коркэрым, ки, ниӂӓ йылан шалвирлииннӓн алдатты Евайы, хеп ӧлӓ сизин фикирлериниз дӓ, бозулуп, сапар сизин пак хем хализ инандан Христоза. 4Зерӓ, ачан гелер биркимсей да насаат едер сизӓ башка бир Иисус ичин, Ангысыны биз насаат етмедик, еки кабледерсиниз башка бир дух йада башка бир ии хабер, ани каблетмединиз, сиз буннары колай кабледерсиниз. 5Ама бӓн санэрым, ани бу «ӱстӱн апостоллардан» бӓн таа ашаа диилим. 6Олэр, ки беӂериксизим лафымда, ама беӂериксиз диилим билгидӓ. Хер тарафтан, хер иштӓ буну гӧстердик сизӓ. 7Гӱнах мы йаптым бӓн, ачан алчалттым кендими, ки сиз ӱӱселӓсиниз, да сизӓ парасыз насаат еттим Аллахын Ии Хаберини? 8Башка клиселердӓн пара алдым, кабледерӓк оннардан ӧдек, ки измет едӓбилейим сизӓ. Сиздӓ булунаркан, бакмайарак, ани йоклук чекӓрдим, бӓн кимсейӓ аарлык гетирмедим. 9Зерӓ беним йоклууму Македонийадан гелӓн кардашлар долдурдулар. Хербир иш ӱзерӓ сакындым хем сакынаӂам да, ки бишейлӓн ӱк олмайым сизӓ. 10Ниӂӓ Христозун аслылыы вар бендӓ, хеп ӧлӓ деерим, ани Ахайа долайында хич кимсей дургудамайаӂэк бени бӧлӓ ӱӱнмектӓн. 11Нечин? Онуштан, ки севмеерим сизи? Аллах билер, ани сизи северим! Ама ниӂӓ йаптым, ӧлӓ йапаӂам илери доору да, 12ки ӧн вермейим оннара, ким аарээр ӱӱнсӱн, ки ишлеер бизим гиби. 13Бусой инсаннар – йаланӂы апостоллар, алдадыӂы ишчилӓр, ангылары йапынэрлар, ани Христозун апостоллары. 14Бу диил шашма иш, зерӓ кендиси шейтан йапынэр, ки айдыннык ангили булунэр. 15Диилдир бӱӱк иш, еер онун изметкерлери дӓ йапынарсайдылар, ани доорулуун изметкерлери булунэрлар. Оннарын биткиси олаӂэк оннарын йаптыкларына гӧрӓ. 16Таа чок дейеӂӓм: биркимсей санмасын бени акылсыз. Еер сиз ӧлӓ санарсайдыныз, озаман кабледин бени ниӂӓ бир акылсызы, ки бӓн дӓ бираз ӱӱнейим. 17Не сӧлейеӂӓм, сӧлӓмейеӂӓм Саабийӓ гӧрӓ, ама бир акылсыз гиби кыйышмаклан ӱӱнерӓк. 18Чӱнкӱ чойу ӱӱнер тенӂесинӓ, ӱӱнеӂӓм бӓн дӓ. 19Зерӓ сиз, акыллылар, майылсыныз дайанмаа акылсызлара! 20Хакына сиз дайанэрсыныз, ачан биркимсей сизи чырак еринӓ кулланэр, ачан йудар хем сойар сизи, ачан кабарэр ӧнӱнӱздӓ хем ӱзӱнӱзӓ урэр. 21Утанмаклан сӧлеерим, ани буна куведимиз етишмеди! Ама еер биркимсей кыйышарса ӱӱнсӱн, – бир акылсыз гиби лафедерим! – кыйышэрым бӓн дӓ ӱӱнмӓӓ. 22Оннар чыфыт мы? Бӓн дӓ. Оннар израилли ми? Бӓн дӓ. Оннар Авраамын сенселесиндӓн ми? Бӓн дӓ ӧлӓйим. 23Оннар Христозун изметкерлери ми? Дели гиби лафедерим! Бӓн оннардан таа ӱстӱн изметкерим. Бӓн таа чок чалыштым, таа чок капана дӱштӱм, сайысыз сыра дайак идим, чок сыра ӧлӱм дӧшеендӓ булундум. 24Иудейлердӓн беш сыра лобут идим, отуз докузар урмак. 25Ӱч керӓ дӱӱлдӱм фышканнан. Бир керӓ дӱӱлдӱм ташлан. Ӱч керӓ гечирдим геми батмасы. Бир гӱн хем бир геӂӓ калдым ачык дениздӓ. 26Чок керӓ йолӂулук еттим, булундум титсиликтӓ акар сулардан, титсиликтӓ хайдутлардан, титсиликтӓ кенди сенселемдӓн, титсиликтӓ башка миллетлердӓн, титсиликтӓ касаба ичиндӓ, титсиликтӓ чол ердӓ, титсиликтӓ дениз ӱстӱндӓ, титсиликтӓ йаланӂы кардашлар арасында, 27чалышмакта, савашмакта; чок керӓ уйкусузлукта, аачлыкта, сусузлукта; чок керӓ оручта, суукта, чыплаклыкта. 28Буннардан каарӓ, бени басэр хер гӱн кахыр хепси клиселӓр ичин. 29Ким йуфкаланды, да бӓн йуфка олмадым? Ким кӧстекленди, да бӓн онун ичин йанмадым? 30Еер лӓӓзымса ӱӱнейим, ӱӱнеӂӓм оннарлан, не ачэр беним йуфкалыымы. 31Сааби Иисусун Бобасы Аллах, Ким дивеч метинненмиш, билер, ани йалан сӧлӓмеерим: 32Дамаск касабасында падишах Аретанын ӧндерӂиси коллады касабайы, ки тутсун бени, ама бени читен ичиндӓ касаба дуварында бир пенчередӓн индирдилӓр, да бутакым куртулдум онун елиндӓн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\