2 Коринфлилерӓ 12 | Bible.is
2 Коринфлилерӓ 12

1Лӓӓзым ӱӱнейим, макар ки йок бундан файда. Шинди гечерим Саабидӓн гӧрмеклерӓ хем ачыкламаклара. 2Таныйэрым бир адамы, ким инанӂы Христоза. О йакын ондӧрт йыл геери – гӱӱдейлӓн ми, гӱӱдесиз ми, билмеерим, Аллах билер – алынды ӱчӱнӂӱ гӧкӓдӓн. 3Билерим, ани бу адам – гӱӱдейлӓн ми, гӱӱдесиз ми, билмеерим, Аллах билер – 4алынды рай ичинӓ да ишитти ӧлӓ сӧзлӓр, ани йок ниӂӓ аннатмаа инсан дилиндӓ, ани доору олмаз, инсан сӧлесин. 5Бутӱрлӱ адамнан ӱӱнеӂӓм, ама кендимнӓн ӱӱнмейеӂӓм, йуфкалыкларымдан каарӓ. 6Еер истӓрсейдим ӱӱнмӓӓ, олмайаӂам акылсыз, зерӓ доору лафедерим, ама сакынэрым, ки биркимсей беним ичин таа чок санмасын, некадар гӧрер хем ишидер бендӓн. 7Ки кабармайым бу ачыкламакларын чоклуундан, бана бир тикен батсын гӱӱдемӓ, верилди, шейтанын хаберӂиси, ки йумурукласын бени, кабармайым дейни. 8Ӱч керӓ дуа еттим Саабийӓ, ки бундан куртулайым. 9Ама О деди бана: «Етӓр Беним иивергим сенин ичин, зерӓ Беним куведим таманныкта гӧстерилер йуфкалыкта». Онуштан бӓн таа хавезлӓн ӱӱнеӂӓм беним йуфкалыкларымнан, ки Христозун куведи беним ӱстӱмдӓ булунсун. 10Онуштан хошлук булэрым йуфкалыкта, ашааланмакта, зорлукта, кооламакта хем сыкынтыда Христоз ичин. Зерӓ, ачан йуфкайым, озаман бӓн каавийим. 11Бӓн ӱӱнерӓк етиштим акылсызлаа, сиз бени буна зорладыныз. Сиз лӓӓзымды бени метедӓсиниз, зерӓ бӓн бишейлӓн таа ашаа диилим о «ӱстӱн апостоллардан», макар ки бишейӂик диилим. 12Хакына апостолун нышаннары гӧстерилди аранызда хертӱрлӱ сабурлуклан, мераклы нышаннарлан, шашмаклы хем кудретли ишлӓрлӓн. 13Аӂаба сизӓ не етишмеер, бакарак калан клиселерӓ, ондан каарӓ салт, ани бӓн аарлаа коймадым сизи. Афедин беним бу кабаатымы! 14Те, ӱчӱнӂӱ керӓ бӓн хазырым гелмӓӓ сизӓ, да аарлаа коймайаӂам сизи, чӱнкӱ бӓн истеерим диил не сизин, ама сизи. Ушаклар дӱшмеер топласыннар варлык ана-бобаларына, ама ана-бобалар ушакларына. 15Бӓн хавезлӓн малымы хем кендими харӂарым сизин ичин. Еер бӓн чок сизи севӓрсейдим, кендим сиздӓн таа аз мы севилеӂӓм? 16Ко ӧлӓ олсун, бӓн сизӓ ӱк олмадым, ама шалвирликлӓн алдаттым сизи! 17Сиздӓн алдым мы бӓн бишей оннар ашыры, кими сизӓ йолладым? 18Бӓн йалвардым Тита, сизӓ гитсин, да онуннан йолладым ӧбӱр кардашы. Тит алды мы бишей сиздӓн? Бир духлан диил мийиз икимиз дӓ? Хеп бир йолу излӓмедик ми? 19Санэрсыныз, ки биз букадар вакыт дооруклээрыз кендимизи сизин ӧнӱнӱздӓ? Лафедериз Аллахын ӧнӱндӓ, ниӂӓ оннар, ким инанӂы Христоза. Севгили кардашлар, хепси, не йапэрыз, сизин духча каавиленмениз ичин. 20Бӓн коркэрым, ки, ачан сизӓ гелеӂӓм, беки булмайаӂам сизи, ниӂӓ истеерим, сиз дӓ булмайаӂэныз бени, ниӂӓ истеерсиниз. Коркэрым, ки сиздӓ кавга, хасеетлик, ӱфкӓ, чекиш, кӧтӱӂӱлӱк, амазчылык, шишкинник, сырасызлык олэр. 21Коркэрым, ки ачан енидӓн гелеӂӓм сизӓ, Аллах бени утандыраӂэк сизин ӧнӱнӱздӓ, да бӓн кахырланаӂам чойу ичин, ани гӱнаха гирдилӓр хем Аллаха дӧнмедилӓр мындарлыктан, ороспулуктан хем хайырсызлыктан, ани йапардылар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\