2 Коринфлилерӓ 3 | Bible.is
2 Коринфлилерӓ 3

1Аӂаба, енидӓн таныштыралым мы кендимизи сизӓ? Лӓӓзым мы йоллайалым таныштырмак кийады сизӓ, йада сиздӓн ми кийат алалым? 2Сиз бизим кийадымызсыныз – кийат, ани бизим ӱреклеримиздӓ йазылы, херкездӓн билинӓн хем окунан. 3Сиз кендиниз гӧстерерсиниз, ани Христозун кийадыйсыныз, бизим елимизлӓн гетирилмиш, йазылы диил чернилайлан, ама дири Аллахын Духуннан, йазылы диил таш таблалара, ама инсанын ӱреклеринин таблаларына. 4Буну чок инанэрыз Аллахын ӧнӱндӓ, зерӓ Христос бизи инандырды. 5Диил, ани саналым, ки беӂериклийиз, да кендимиз бишей йаптык, ама бизим беӂермӓк Аллахтан. 6О бизи беӂерикли йапты, ки ени баалантынын изметкерлери олалым. О бааланты тутунмээр йазылы буквалардан, ама Айоз Духтан. Зерӓ буква ӧлдӱрер, ама Дух ӧмӱр верер. 7Ӧлӱм гетирӓн изметчилик – ани ойулу букваларлан ташлар ӱстӱндӓ йазылыйды – ӧлӓ йалабыклы гелди, ки израиллилӓр бакамардылар Моисейин ӱзӱнӓ, макар ки онун ӱзӱндеки йалабыклык гечерлийди. 8Ӧлейсӓ, некадар таа чок метинникли олаӂэк изметчилик, ангысы Духтан башланылмыш? 9Чӱнкӱ вар метинник о изметчиликтӓ, ани инсаны кабаатландырэр, некадар таа бӱӱк метинник вар изметчиликтӓ, ани инсаны аклээр. 10Зерӓ о йалабыклык шинди йалабык хич сайылмаз о изметчилӓӓ гӧрӓ, ангысынын метиннии таа ӱстӱн. 11Чӱнкӱ гечӓр изметчилик бӧлӓ метинниклӓн гелди, некадар таа чок метинникли олаӂэк о изметчилик, ани дайма вар. 12Чӱнкӱ биздӓ вар бӧлӓ бир умут, лафедериз бӱӱк кыйышмаклан. 13Биз диилиз Моисей гиби, ким ӧртӓрди чаршафлан кенди ӱзӱнӱ, ки израиллилӓр гӧрмесиннӓр гечӓр йалабыклыы. 14Оннарын фикирлери капалыйды, зерӓ бӱӱнӓ кадар, окуйуп Ески Баалантыйы, хеп о чаршаф оннарын ӱзлериндӓ калэр алынмамыш, зерӓ чаршаф калдырылэр салт Христозун араӂылыыннан. 15Бӱӱнӓ кадар, Моисейи окуйуп, чаршаф ӧртӓр оннарын ӱреклерини. 16Ама чаршаф алынэр, зерӓ: «Ачан Моисей Саабийӓ дӧнӓрди, чаршаф алынарды». 17Бу сырада «Сааби» – Айоз Духтур. Нередӓ Саабинин Духу, орада сербестлик. 18Биз хепсимиз ачык ӱзлӓн, ниӂӓ айнада, бакып Саабинин метинниинӓ, Она бензӓр, Саабинин Духундан диишериз метинниктӓн метиннӓӓ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\