2 Коринфлилерӓ 5 | Bible.is
2 Коринфлилерӓ 5

1Билериз, ани ачан бу ердеки евимиз, бу чадыр йыкылаӂэк, Аллахтан бир дивеч бинамыз вар – гӧктӓ бир ев, йапылы диил адам елиннӓн. 2Шинди биз офлээрыз, чок истейерӓк, гиинелим гӧктеки евимизӓ. 3Она гиинӓрсӓк, чыплак олмарыз. 4Зерӓ бу чадырда офлээрыз ӱк алтында, диил ани сойунмаа истеериз, ама гиинмӓӓ, ки биздӓ, не ӧлӱмнӱ вар, йашамаклан йудулсун. 5Онуштан Аллах бизи хазырлады да Айоз Духу пей бизӓ верди. 6Онун ичин херзаман кыйышмамыз вар, да билериз, ани бу гӱӱдедӓ оларак, Саабидӓн узак дурэрыз. 7Зерӓ биз инаннан йашээрыз, ама диил гӧрмӓклӓн. 8Кыйышэрыз хем таа чок истеериз, гӱӱдедӓн узак олуп, Саабийлӓн барабар олалым. 9Бу бетерӓ чалышэрыз Она кендимизи беендирелим, истӓр бу гӱӱдедӓ йашайарак, истӓр гӱӱдедӓн узак оларак. 10Зерӓ хепсимиз лӓӓзым чыкалым даавайа Христозун ӧнӱнӓ, ки хербиримиз каблетсин ӧдек ии еки кӧтӱ ишлӓр ичин, ангыларыны йаптык, гӱӱдедӓ йашаркан. 11Ӧлӓ ки, билерӓк недир Аллахтан корку, чалышэрыз инсаны инана гетирмӓӓ. Аллах билер, несой адамнарыз, умут едерим, ки сиз дӓ ӱреениздӓ буну билерсиниз. 12Енидӓн кендимизи мететмӓӓ сизин ӧнӱнӱздӓ бакмээрыз, ама верериз сизӓ колайлык ӱӱнӓсиниз бизимнӓн, ки олсун ӂувабыныз оннара, ким ӱӱнер дышандан ишлӓрлӓн, ама диил ӱректӓн ишлӓрлӓн. 13Ӧлӓ ки, еер биз акылдан чыктысайдык, бу олду Аллах ичин, ама еер бӱтӱн акыллансайдык, бу сизин ичин. 14Зерӓ Христозун севгиси бизи дӱртӓр, да биз дӱшӱнериз, ани еер бириси хепси ичин ӧлдӱсейди, озаман хепси ӧлдӱ. 15Христос хепси ичин ӧлдӱ, ки йашайаннар артык йашамасыннар кендилери ичин, ама Онун ичин, Ким оннар ичин ӧлдӱ хем дирилди. 16Онуштан шиндӓн сора биз танымээрыз кимсейи салт инсанын аннамасына гӧрӓ. Еер вакытча таныдыйсак Христозу салт инсанын аннамасына гӧрӓ, шинди бӧлӓ танымээрыз. 17Ӧлӓ ки, ким Христозда, о бир ени адам. Ески ишлӓр гечти, шинди хепси ени олду. 18Хепси Аллахтан, Ким Иисус Христозун араӂылыыннан барыштырды бизи Кендисиннӓн, верип бизӓ барыштырмак изметчилиини. 19Зерӓ Аллах Христозун араӂылыыннан барыштырды дӱннейи Кендисиннӓн, коймайарак есаба инсаннарын гӱнахларыны, да верди бизӓ барышмак хаберини. 20Ӧлӓ ки, биз Христозун хаберӂилерийиз, ниӂӓ ачан Аллах Кендиси бизим аазымызлан чаарэр инсаны. Христозун адына йалварэрыз, барышын Аллахлан. 21Христозу, Ким билмӓрди, недир гӱнах, Ону Аллах курбан верди бизим гӱнахларымыз ичин, ки Онун араӂылыыннан биз Аллахын ӧнӱндӓ доору олалым.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\