2 Коринфлилерӓ 8

1Кардашлар, истеерим аклыныза гетирейим иивергийи, не Аллах Македонийа клиселеринӓ верди. 2Макар ки чок зеетлердӓн денендилӓр, оннарын чок севинчлери хем бӱӱк фукааралыы йапты оннары чок зенгин ӂӧмертли баашыш вермектӓ. 3Зерӓ оннар кендиликлериндӓн вердилӓр куветлеринӓ гӧрӓ, да артык куветлериндӓн дышары. Бӓн буна шаадым. 4Оннар пек йалвардылар бизӓ, истейерӓк пай алсыннар бу хайырлы иштӓ – йардым етмектӓ Аллахын айоз халкына. 5Вердилӓр диил саде, не умутланардык, ама вердилӓр кендилерини илкин Саабийӓ, сора да бизӓ, Аллахын истедиинӓ гӧрӓ. 6Онуштан биз йалвардык Тита, ки, ниӂӓ башлады аранызда бу хайырлы иши, ӧлӓ дӓ биткийӓ кадар гӧтӱрсӱн. 7Ама ниӂӓ хер тарафтан ӱстӱннӱӱнӱз вар инанда, лафетмектӓ, билгидӓ, хертӱрлӱ чалышмакта хем севгидӓ, ани биз дебрештирдик сиздӓ, бакын бу хайырлы иштӓ дӓ ӱстӱн оласыныз. 8Сӧлеерим буну диил бир сымарламак гиби, ама башкаларынын чалышмасыннан сизин севгилиинизи денерим, ки гӧрейим, аслы мы. 9Зерӓ сиз билерсиниз бизим Сааби Иисус Христозун иивергисини. О Кендиси, оларак зенгин, фукаараланды сизин ичин, ки сиз Онун фукааралыыннан зенгиннейӓсиниз. 10Онун ичин сӧлеерим сизӓ бу дӱшӱнмеклерими, зерӓ буннар файда сизин ичин. Таа гечӓн йылдан беери диил саде илк баашышы вердиниз, ама илк истейеннӓр дӓ олдунуз. 11Шинди таманнайын бу иши, ки, ниӂӓ ону хавезликлӓн истединиз, хеп ӧлӓ таманнайасыныз онуннан, не вар сиздӓ. 12Зерӓ не верилер хавезликлӓн, о баашыш кабул олэр, диил ани версин биркимсей нейи йок, ама нейи вар. 13Истӓмеериз, ки башкаларына олсун илин, ама сизӓ зор. 14Истеериз хепсинӓ биртӱрлӱ олсун, шинди сизин ташкынныыныз оннарын йоклууну таманнасын, ки сора оннарын ташкынныы сизин йоклуунузу таманнасын, да хепси биртӱрлӱ олсун. 15Ниӂӓ йазылы: «Ким топлады чок, артыы йокту, ама ким топлады аз, кытлыы йокту». 16Шӱкӱр Аллаха, ани Титын ӱреенӓ койду бенимнӓн бир чалышканнык сизин ичин. 17Зерӓ о саде каблетмеди беним йалвармамы, ама о сизин ичин окадар чалышкан, ки кенди истедииннӓн сизӓ гидер. 18Онуннан барабар йолладык бир кардаш, кими хепси клиселердӓ метедерлӓр, зерӓ Ии Хабери насаат едер. 19Бундан каарӓ, бу кардаш клиселердӓн сечилди, йол аркадашымыз олсун бу хайырлы изметчиликтӓ, не йапэрыз Саабинин метиннии ичин, ки ачылсын бизим хавезлиимиз йардым етмӓӓ. 20Сакынэрыз, ки биркимсей мааналамасын бизи бу ӂӧмерт баашыш ичин, ани биз гӧтӱрӱрӱз. 21Зерӓ чалышэрыз иилик йапмаа диил саде Саабинин ӧнӱндӓ, ама инсанын да. 22Биз йолладык оннарлан бизим кардашы, ангысыны чок сыра хем чок ишлердӓ денедик да чалышкан булдук. О шинди таа чалышкан олду, зерӓ сизи чок инанэр. 23Лафедерӓк Тит ичин, о пай алэр беним изметчилиимдӓ, ишлейип бенимнӓн сизин аранызда. Ама не вар насыл демӓӓ бизим кардашлар ичин, оннар клиселердӓн йолланылмышлар, ангылары Христоза метинник гетирерлӓр. 24Онуштан клиселерин ӧнӱндӓ оннара гӧстерин сизин севгилиин аслысыны, ки танынсын, ани биз доору сизиннӓн ӱӱнериз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\