2 Коринфлилерӓ 9

1Аллахын айоз халкына йардым етмӓк ичин зеедӓ олаӂэк, ки сизӓ йазайым. 2Билерим, ани хавезсиниз йардым етмӓӓ, бунуннан ӱӱнерим македонийалыларын ӧнӱндӓ. Оннара дедим, ани сиз ахайалылар гечӓн йылдан беери хазырсыныз бу иши йапмаа. Сизин чалышканныыныз оннардан чойуну хавезлендирди. 3Хеп окадар йолладым кардашлары, ки ӱӱнмемиз сизиннӓн бу сефер наафилӓ олмасын, да ниӂӓ сӧледим, оласыныз хазыр. 4Ӧлӓ ки, еер Македонийадан кими адамнар бенимнӓн гелирсейдилӓр да сизи хазыр булмарсайдылар, биз – демейелим сиз! – утанмыш калмайалым, ани букадар кыйышмаклан ӱӱндӱм сизиннӓн. 5Онун ичин сандым, ани лӓӓзым йалварайым кардашлара, оннар ӧнӂӓ гитсиннӓр сизӓ да хазырласыннар бу хайырлы баашышынызы, не сиз ададыныз, ки баашышыныз хазыр олсун ӂӧмертликтӓн, ама диил сыкылыктан. 6Унутмайын: ким аз екер, аз бичер, ким чок екер, чок да бичер. 7Херкези баашласын окадар, некадар ӱреендӓ неетледи, диил гӱӂенмӓклӓн хем зорлан. Зерӓ Аллах север оннары, ким гӱлӱмсейерӓк верер. 8Аллах каавийдир, ки зенгиннетсин сизи хербир иивергийлӓн, да сиздӓ херзаман хепси етӓр олсун, хем ӂӧмертликлӓн катыласыныз хербир ии ишӓ. 9Ниӂӓ йазылы: «Баашыш даатты, верди фукааралара, онун доорулуу дивеӂӓ кадар калэр». 10Ким тоом верер екиӂийӓ хем екмек, исин дейни, О сизӓ дӓ тоом вереӂек, чокландыраӂэк, не екӓ- синиз хем зееделейеӂек доорулуунузун берекедини. 11Ӧлӓ, ки хер тарафтан зенгиннейеӂениз, ки ӂӧмерт олабилӓсиниз хер иштӓ, да баашышлар, ани бизим елимизлӓн йоллээрсыныз, Аллаха шӱкӱрлӱк гетирсин. 12Зерӓ бу йардым, бу изметчилииниз диил саде Аллахын айоз халкынын йоклукларыны долдураӂэк, ама башка тарафтан да зенгиннедеӂек, чӱнкӱ чок инсан Аллаха шӱкӱр едеӂеклӓр. 13Чӱнкӱ сизин изметчилииниз гӧстереӂек аслылыынызы, оннар да Аллахы метиннейеӂеклӓр, гӧрӱп, ани аслы йашээрсыныз Христозун Ии Хаберинӓ гӧрӓ, ангысыны ачык каблеттиниз, хем ани ӂӧмертликлӓн пайлашэрсыныз оннарлан хем херкезиннӓн ону, не вар сиздӓ. 14Оннар, ӧзлейерӓк сизи, сизин ичин дуа едерлӓр, чӱнкӱ Аллах ташкынныктан сизӓ ииверги верди. 15Шӱкӱрлӱк олсун Аллаха бӱӱк баашышы ичин, ангысыны хич йок насыл аннатмаа!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\