2 Петринин 1

1Бӓн, Симон Петри, Иисус Христозун кулу хем апостолу, селӓм йоллээрым хепсинӓ, ким бизим Аллах хем Куртарыӂы Иисус Христозун доорулууна гӧрӓ, каблетти инаны, ани бизим инан гиби паалыдыр. 2Ииверги хем услулук зееделенсин сиздӓ, чӱнкӱ таныйэрсыныз Аллахы хем бизим Саабимизи Иисус Христозу. 3Аллахын кувединнӓн бизӓ баашланды хепси, не лӓӓзым йашамак ичин хем Аллахын йолунда гитмӓк ичин, чӱнкӱ таныйэрыз Ону, Ким бизи чаарды Кенди метиннииннӓн хем иилииннӓн, 4ангыларыннан билӓ бизӓ чок бӱӱк хем паалы адамаклар баашланды, ки сиз бӧлеликлӓн куртуласыныз бозуклуктан, ани бу дӱннедӓ вар шефклик бетеринӓ, да бензӓр оласыныз Аллахын табеетинӓ. 5Бунун ичин, бӱтӱн чалышманызы койарак, еклейин инаныныза иилик, иилиинизӓ билги, 6билгинизӓ кендинизи запламак, запламаныза дайанмак, дайанманыза аллахчылык, 7аллахчылыыныза кардаш севгилии, кардаш севгилиинизӓ дӓ севги. 8Еер буннар сиздӓ варса хем зееделенирсӓ, олмайаӂэныз файдасыз хем калмайаӂэныз мейвасыз танымакта бизим Саабимизи Иисус Христозу. 9Ама кимдӓ буннар йок, о узаа гӧрӓмеер, кӧӧр булунэр хем унутту, ани ески гӱнахларындан пакланды. 10Онуштан, кардашлар, чалышын таа чок хем таа чок каавилемӓӓ сизин чаарылманызы хем сечилменизи. Еер буну йапарсайдыныз, бир керӓ билӓ кӧстекленмейеӂениз. 11Зерӓ бутӱрлӱ сизӓ болдан йол ачылаӂэк бизим Саабимизин хем Куртарыӂымызын Иисус Христозун дивеч падишахлыына гирмӓӓ. 12Онуштан херзаман бакэрым, аклыныза гетирейим хепсини буннары, макар ки сиз билерсиниз хем каави дурэрсыныз аслылыкта, ани сиздӓ вар. 13Санэрым, доору олаӂэк, ки некадар вакыт бу ердеки гӱӱдейлӓн олаӂам, сизи уйандырайым буннары аклыныза гетирмӓклӓн. 14Билерим, ани лӓӓзым олаӂэк, тездӓ бракайым бу гӱӱдеми, ниӂӓ бизим Саабимиз Иисус Христос гӧстерди бана. 15Шинди бакэрым, ки бӓн гечиндиктӓн сора да, сиз херзаман аклыныза гетирӓсиниз буннары. 16Зерӓ сизӓ бизим Саабимизин Иисус Христозун куветлӓн гелмесини ачыкларкан, сӧлӓмедик сизӓ кӓӓмил дӱзӱлмӱш масаллар гиби, ама биз кенди гӧзлеримизлӓн гӧрдӱк Онун метинниини. 17О каблетти Аллах Бобадан икрам хем шан, ачан сес ишидилди, ани гелди ӱӱсек хем метин Оландан, дейип: «Будур Беним севгили Оолум, Ангысында Беним ислеелиим». 18Бу сеси, ани гӧктӓн гелди, биз кендимиз ишиттик, Онуннан булунаркан айоз байырда. 19Бундан каарӓ биздӓ вар таа каави дооруламак пророк сӧзлериндӓ. Сиз ии йапэрсыныз, еер о сӧзлери есаба аларсаныз, ниӂӓ бир шафкы, ани караннык ердӓ айдыннадэр, о замана кадар, незаман гӱн дуумаа башлайаӂэк хем сабаа йылдызы ӱреклериниздӓ пейдаланаӂэк. 20Хепсиндӓн ӧнӂӓ билиниз, ани Айоз Йазыларда хич бир пророк сӧзӱ дӓ кимсей кенди-кендиндӓн ачыклайамээр. 21Зерӓ бир сыра билӓ пророк сӧзлери сӧленмеди инсан истемесинӓ гӧрӓ, ама оннары Аллахын /айоз/ инсаннары сӧледи, кулланылмыш Айоз Духтан.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\