2 Петринин 2 | Bible.is
2 Петринин 2

1Ама инсан арасында йаланӂы пророклар пейдаланды. Оннар сизин аранызда да пейдаланаӂэк, насаат едип йаланӂы ӱӱретмеклӓр. Оннар саклыдан сокаӂэклар араныза кайыплык гетирӓн бӧлӱнмеклӓр. Орайы кадар етишеӂеклӓр, ани Саабидӓн, Ангысы оннары сатын алды, атылаӂэклар. Бунуннан оннар кенди ӱстлеринӓ тез кайыплык гетиреӂеклӓр. 2Чойу гидеӂек оннарын бозук йолундан, оннарын бетеринӓ аслылык йолу кӧтӱленеӂек. 3Тамахлык бетеринӓ йалан лафларлан сизи сойаӂэклар. Даава оннар ичин чоктан хазыр хем уйукламээр О, Ким оннары йок едеӂек. 4Аллах аӂымады артык ангиллери, ангылары гӱнаха гирдилӓр. Оннары, баалайып синӂирлӓрлӓн, ӂендем дипсизлиинӓ атты. Орада каранныкта даава гӱнӱнӱ беклеерлӓр. 5Евелки дӱннейи дӓ аӂымады. Ачан аллахсыз халкын ӱстӱнӓ потоп йоллады дӱннейӓ, О коруду Нойу, ани насаат едӓрди доорулук ичин, хем сенселесини – хепси секиз киши. 6Содом хем Гоморра касабаларына да даава кести, йок едип, кӱл йапты оннары, ки ӧрнек инсана олсун, ким истеер аллахсыз йашамаа. 7Ама доору адамы, Лоту, ангысы чок гӱӂеникти, гӧрӱп законсуз адамнарын айып йашамаларыны, куртарды. 8Зерӓ бу доору адам, араларында йашаркан, хер гӱн кенди темиз ӂанында зеетленӓрди, гӧрӱп-ишидерӓк оннарын законсуз ишлерини. 9Ӧлейсӓ, Сааби билер, несой аллахчы инсаннары денемектӓн куртармаа, ама доору олмайаннары, даава гӱнӱ ичин тутуп, ӂезаламаа – 10ен чок оннары, ангылары тенӂӓ мындар истемелерӓ верилер хем Онун заабитлиини паайа коймээр. Бу арсыз хем инат адамнар метинни оланнары кӧтӱлемӓӓ сакынмээрлар. 11Ангиллӓр са, ани оннардан таа ӱстӱн хем куветли, кӧтӱлӓмеер хем маана булмээр оннара Саабинин ӧнӱндӓ. 12Ама оннар акылсыз хайваннар гиби, тенӂӓ алышмакларына гӧрӓ йашээрлар. Дуумушлар, ки, тутулуп, кесилмиш олсуннар. Кӧтӱлеерлӓр, не кендилери аннамээр, оннар да, хайваннар гиби, йок олаӂэклар. 13Оннар ӧдек кенди кӧтӱлӱклеринӓ гӧрӓ кабледеӂеклӓр, зерӓ северлӓр гӱндӱз сефалык сӱрмӓӓ. Оннар лекелеерлӓр хем утандырэрлар. Хошланэрлар алдатмактан, ачан сизиннӓн ийип-ичерлӓр. 14Оннарын гӧзлери ороспулук майыллыыннан долу. Гӱнаха доймээрлар. Оннар алдадэрлар карарсыз инсаннары. Ӱреклери сынашмыш тамахлаа. Оннар – бетвалы инсаннар. 15Саптылар уз йолдан да шашырдылар, гидерӓк Валаамын, Веор оолунун йолундан, ким законсуз казанӂы севди. 16Ама кенди законсузлуу ичин азарланды бир лафетмейӓн ешектӓн, ангысы, лафедип инсан сесиннӓн, пророкун акылсызлыыны дургутту. 17Оннар, ниӂӓ сусуз пынарлар, бензӓр борандан гӧтӱрӱлӓн булутлара. Оннары зын караннык беклеер. 18Оннар, бошуна ӱӱнерӓк, лафедерлӓр да алдадэрлар тенӂӓ хамеллӓрлӓн хем айып ишлӓрлӓн оннары, кимнӓр диил чоктан куртулду йанныш йолда гиденнердӓн. 19Оннара адээрлар сербестлик, ама кендилери бозук ишлерӓ чыраклык едерлӓр. Зерӓ херкези, недӓн енсенмиш, она да чырак олэр. 20Еер, таныйып Сааби хем Куртарыӂы Иисус Христозу, куртулдусайдылар бу дӱннейин мындар ишлериндӓн, ама сора енидӓн долашарсайдылар хем буннарлан енсенмиш олурсайдылар, оннарын сон халы таа титси олаӂэк, некадар илкинкиси. 21Таа ии олаӂэйды, еер доору йолу танымайдылар, некадар таныдыктан сора геери дӧнсӱннӓр айоз сымарламактан, ани оннара верилди. 22Оннарлан олду, ниӂӓ сӧлейиштӓ доору сӧленер: «Кӧпек геери дӧнер кенди кустууна, хем йыканмыш домуз батак ичинӓ енидӓн гирер йуварланмаа».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\