2 Петринин 3

1Севгили кардашлар, шинди беним бу икинӂи кийадым, ани сизӓ йазэрым. Икисиндӓ дӓ буннары аклыныза гетирерим, савашып уйандырайым сизин пак фикиринизи, 2ки аклынызда тутасыныз сӧзлери, ани евелдӓн айоз пророклардан хабер едилди, хем бизим Сааби Куртарыӂынын сымарламасыны, ани сизин апостолларын аазыннан верилди. 3Хепсиндӓн ӧнӂӓ билиниз, ани битки гӱннердӓ пейдаланаӂэк гӱлмӓӓ алыӂылар, ангылары йашайаӂэклар кенди истедиклеринӓ гӧрӓ. 4Сизи гӱлмӓӓ аларак, дейеӂеклӓр: «Нередӓ Онун гелмесинин адамасы? Зерӓ незамандан деделеримиз ӧлдӱ, хепси ӧлӓ калды, ниӂӓ баштан йарадылы». 5Маасуз йапылэрлар билмейӓн, ани гӧк баштан Аллахын сӧзӱннӓн олду, хем ер йарадылды судан хем суйлан. 6Евелки дӱннӓ да хеп, суйлан буулуп, телеф олду. 7Шиндики ер хем гӧк корунэр хеп о сӧзлӓн атеш ичин, даава гӱнӱ ичин, незаман телеф олаӂэк аллахсыз инсаннар. 8Ама, севгили кардашлар, унутмайын, ани Саабидӓ бир гӱн – ниӂӓ бин йыл, хем бин йыл – ниӂӓ бир гӱн. 9Сааби ойаланмээр таманнамаа, не адады, ниӂӓ кимиси санэр, ама сизӓ дайанэр, истӓмейерӓк, ки биркимсей кайбелсин, ама хепси гӱнахларындан Аллаха дӧнсӱн. 10Саабинин гӱнӱ гелеӂек /геӂӓ/ хырсыз гиби. Озаман гӧклӓр бӱӱк уулдамаклан гечеӂек, гӧктеки ишлӓр бӱӱк сыӂактан ерийеӂек. Ер хем не йапылэр ер ӱстӱндӓ, хепси йанаӂэк. 11Чӱнкӱ хепси бӧлӓ йок олаӂэк, озаман нетӱрлӱ инсаннар дӱшер оласыныз сиз? Йашаманыз лӓӓзым олсун айоз хем Аллаха верили, 12беклейерӓк хем чабуклаштырарак Аллахын гӱнӱнӱн гелмесини. О гӱн гӧклӓр тутушуп-кайбелеӂек хем гӧктеки ишлӓр сыӂактан ерийеӂек. 13Ама биз, Онун адамасына гӧрӓ, бир ени гӧк хем ени ер беклеериз, нередӓ херзаман доорулук олаӂэк. 14Онуштан, севгили кардашлар, чӱнкӱ буннары беклеерсиниз, чалышын Онун ӧнӱндӓ лекесиз, кусурсуз хем услулукта оласыныз. 15Бизим Саабимизин чок дайанмасыны куртулмак гиби сайын, ниӂӓ сизӓ йазды бизим севгили кардаш Павли о аарифлӓӓ гӧрӓ, ани она верилди. 16О буннар ичин хепси кийатларында ӧлӓ сӧлеер. Онун кийатларында вар зор аннашылан ерлӓр, ангыларыны билгисиз хем карарсыз инсаннар терсинӓ аннээрлар, ниӂӓ дӓ башка Айоз Йазылары. Кендилери йол ачэрлар 17Онуштан, севгили кардашлар, ӧнӂӓ билерӓк буннары, сакынын, ки бу законсуз кишилӓр гиби йанныш йолдан гитмейӓсиниз да кенди карарыныздан сапмайасыныз. 18Ама каавиленин бизим Сааби хем Куртарыӂы Иисус Христозун иивергисиннӓн хем Ону танымаклан. Она метинник олсун шинди хем дивеӂинӓ. Амин. |'page'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\