2 Тимофейӓ 1

1Бӓн, Павли, Иисус Христозун апостолу Аллахын истемесинӓ гӧрӓ, йолланылдым насаат едейим йашамак ичин, ани аданмыш Иисус Христозда. 2Селӓм йоллээрым Тимофейӓ, беним севгили ушаама: ииверги, аӂыйаннык, услулук Аллах Бобадан хем бизим Сааби Иисус Христоздан. 3Шӱкӱр едерим Аллаха, Ангысына измет едерим деделерим гиби пак ӱзлӓн, дурмамайӂа геӂӓ-гӱндӱз анарак сени беним дуаларымда. 4Зерӓ аклыма гетирерим сенин гӧз йашларыны, да ӧзледим гӧрейим сени, ки севинмеликлӓн долайым. 5Аклыма гетирерим сенин йапынмадык инаныны, ани баштан варды сенин бӱӱк ананда, Лоидада, хем сенин ананда, Евникада, да чок инанэрым, ани хеп о инан сендӓ дӓ вар. 6Онуштан аклына гетирерим, алифлендирӓсин Аллахын баашышыны, ани едендин еллерими коймамдан сенин ӱстӱнӓ. 7Зерӓ Аллах верди бизӓ диил коркаклык духу, ама кудрет, севги хем кендини запетмӓк духу. 8Онуштан, утанма шаатлык етмӓӓ бизим Сааби ичин хем утанма бендӓн дӓ, ани капана дӱштӱм Онун ичин, ама бенимнӓн пай ал зеетленмектӓ Ии Хабер ичин Аллахын кувединнӓн. 9О куртарды бизи да чаарды, Кенди айоз халкы олалым, диил бизим йаптыкларымыза гӧрӓ, ама Кенди курулмушуна хем иивергисинӓ гӧрӓ, ани верилди бизӓ Иисус Христозда баштан дивечликтӓн, 10ама шинди ачылды бизим Куртарыӂы Иисус Христозун гӧрӱнмесиннӓн. О бозду ӧлӱмӱн куведини да айдыннаа чыкарды йашамайы хем ӧлӱмсӱзлӱӱ Ии Хаберлӓн, 11ангысы ичин бӓн койулдум насаатчы, апостол хем ӱӱредиӂи /миллетлерӓ/. 12Бу бетерӓ бӓн бӧлӓ зеетленерим, ама хич утанмээрым, зерӓ билерим, Кимӓ инандым хем чок инанэрым, ани Онун вар куведи о Гӱнӓ кадар, корусун ону, не бана верилди. 13Ӧрнек оларак, тутун о саа сӧзлердӓн, ани бендӓн ишиттин, инаннан хем севгийлӓн, ани Иисус Христозда. 14О ии ӱӱретмеклери, не верилди сана, кору Айоз Духлан, Ким биздӓ йашээр. 15Сӓн билерсин, ани хепси Асийада оланнар бендӓн атылдылар. Оннарын арасында – Фигел хем Ермоген. 16Сааби Онисифорун евинӓ аӂыйаннык версин, зерӓ о чок сыра бени иилендирди хем утанмады беним синӂирлеримдӓн, 17ама Рома касабасында булунаркан, бӱӱк чалышмаклан аарады бени, булунӂа. 18Сааби версин она, ки о Гӱндӓ аӂыйаннык булсун Саабидӓн, зерӓ некадар о бана измет етти Ефес касабасында, сӓн чок ии билерсин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\