2 Тимофейӓ 2

1Ӧлӓ ки, оолум, каавилен хайырлан, ани Иисус Христозда. 2Ӱӱретмеклери, не ишиттин бендӓн чок шаатлар ӧнӱндӓ, вер инанч инсаннарын елинӓ, ангылары беӂерерлӓр башкаларыны да ӱӱретмӓӓ. 3Дайаныӂы ол зеетлердӓ, ниӂӓ Иисус Христозун бир ии аскери. 4Хич бир аскер бааламаз кендини гӱннӱк йашаманын зааметлериннӓн, чӱнкӱ кендини бакэр беендирсин аскерлик заабидинӓ. 5Йарышаннар, сырайа гӧрӓ йарышмарсайдылар, фенец казанамазлар. 6Чифтчи, ким чалышып-ишлеер, лӓӓзым алсын илк пайы берекеттӓн. 7Не сӧлеерим, ии анна; Сааби сана хербир иш ӱзерӓ акыл вереӂек. 8Унутма Иисус Христозу, Давидин сенселесиндӓн, Ангысы ӧлӱдӓн дирилди, ниӂӓ ачыкланэр Ии Хабердӓ, ангысыны насаат едерим. 9Онуштан зеет чекерим, артык синӂирлӓрлӓн баалайым ниӂӓ бир фена йапыӂы, ама Аллахын сӧзӱ синӂирлӓн бааланмаз. 10Бунун ичин хепсинӓ дайанэрым сечилмишлӓр ичин, ки оннар да куртулмак еденсиннӓр, ани Иисус Христозда, дивеч метинниклӓн. 11Аслыдыр бу сӧз: «Еер биз Онуннан ӧлдӱйсейдик, Онуннан да йашайаӂэз. 12Еер дайанарсак, Онуннан билӓ да падишахлык едеӂез. Еер Ондан атыларсак, О да биздӓн атылаӂэк. 13Еер биз инанч олмарсак, О инанч калэр, зерӓ йок насыл бишей йапсын Кенди табеетинӓ каршы». 14Буннары инанӂыларын аклына гетир, Аллахын ӧнӱндӓ хаберлейерӓк, чекишмесиннӓр лафлар ичин, зерӓ бундан файда олмаз, ама кайыплаа гӧтӱрер оннары, ким сеслеер. 15Бак, да ол Аллахын ӧнӱндӓ ниӂӓ дененмиш ишчи, ангысы йок недӓн утансын, доору ӱӱредип аслылык сӧзӱнӱ. 16Ама узаклан бошуна лафлардан, ани йарашмээр айозлаа, зерӓ бӧлӓ лафеденнӓр таа чок зееделейеӂеклӓр сайгысызлыы Аллаха каршы. 17Оннарын лафлары гангрена гиби даалаӂэк. Бутӱрлӱ булунэр Именей хем Филет, 18ангылары аслылыктан саптылар, дейип, ани дирилмӓк олду. Бунуннан кимилерин инаныны бозэрлар. 19Ама Аллахын темели каави дурэр да бӧлӓ мӱхӱрлӱ: «Сааби таныйэр Кендикилерини» хем «Узаклашсыннар кӧтӱлӱктӓн хепси, ким чаарэр Саабинин адыны». 20Бир бӱӱк евдӓ вар хертӱрлӱ каплар, диил саде алтындан хем гӱмӱштӓн, ама вар аачтан да, топрактан да. Кимиси файдаланэр икрамны ишлӓр ичин, ама кимиси икрамсыз ишлӓр ичин. 21Ӧлӓ ки, ким икрамсыз ишлердӓн пакланаӂэк, о айозланмыш бир кап олаӂэк, икрамны ишлерӓ уйгун хем Чорбаӂыйа файдалы, хазыр йапсын хертӱрлӱ ии ишлӓр. 22Генчлик хавезлериндӓн кач, да излӓ доорулуу, инаны, севгийи, услулуу хепсиннӓн, ким Саабийи чаарэр пак ӱректӓн. 23Ахмакчасына хем аннамаксыз йарышмаклардан сакын, билерӓк, ани оннардан дебрешер кавга. 24Саабинин кулу дӱшмеер кавгаӂы олсун, ама дӱшер йалпак олсун хепсиннӓн, беӂерсин ӱӱретмӓӓ хем сабурлу олсун, ачан она каршы кӧтӱлӱк йапэрлар. 25Йавашлыклан йола гетирсин оннары, ким каршы она дурэр. Аллах беки оннара колайлык вереӂек, ани гӱнахларындан Она дӧнсӱннӓр да аслылыы танысыннар. 26Озаман кендилеринӓ гелип, чӧзӱлӓбилирлӓр диаволун арканындан, зерӓ диавола есир дӱшмӱштӱлӓр, ки йапсыннар онун кефини.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\