2 Тимофейӓ 4 | Bible.is
2 Тимофейӓ 4

1Еминнеерим сени Аллахын хем Сааби Иисус Христозун ӧнӱндӓ, Ангысы даава кесеӂек дирилерӓ хем ӧлӱлерӓ, зерӓ О, гелип, падишахлык едеӂек. 2Аллахын сӧзӱнӱ хаберлӓ, херзаман чалыш бу иштӓ, ии вакытта хем зор вакытта. Инандыр, таказала, ӱреклендир, ӱӱредерӓк бӱтӱн сабурлуклан. 3Зерӓ вакыт гелеӂек, ачан саа ӱӱретмеклерӓ дайанамайаӂэклар, ама йаннарына топлайаӂэклар ӱӱредиӂилери кенди истедиклеринӓ гӧрӓ, ки назландырсыннар оннары. 4Кулакларыны тыкайаӂэклар, ки сеслӓмесиннӓр аслылыы, йолдан сапарак, масаллара давранаӂэклар. 5Ама сӓн хербир иш ӱзерӓ кушку ол, зеетлерӓ дайан, Ии Хабери насаат ет, изметчилиини таманна. 6Зерӓ шиндӓн сора беним каным дӧкӱлеӂек, ниӂӓ шарап курбанын ӱстӱнӓ, беним ичин гечинмӓк вакыды йаклашты. 7Ии савашта дӱӱштӱм, йарышы битирдим, инаны корудум. 8Шиндӓн сора бана хазыр дурэр доорулук фенеци, ани Сааби, Доору Дааваӂы, о Гӱндӓ вереӂек бана, диил саде бана, ама хепсинӓ, ким ӧзлемӓклӓн беклеер Онун гелмесини. 9Некадар тез чалыш бана гелмӓӓ. 10Зерӓ Димас бени бракты, чӱнкӱ таа чок севди бу дӱннейи да гитти Салоник касабасына. Крискис гитти Галатийайа, Тит – Далматийайа. 11Салт бир Лука калды бенимнӓн. Ал Маркы да гетир сениннӓн, зерӓ о бана йардымӂы олар изметтӓ. 12Бӓн Тихики йолладым Ефес касабасына. 13Ачан гелеӂӓн, гетир йаамурлуу, ани брактым Троада касабасында Карпын евиндӓ. Гетир кийатлары, айыры, пергаментлери. 14Бакырӂы Александру чок феналык бана йапты. Сааби ӧдесин онун ишлеринӓ гӧрӓ! 15Сӓн дӓ сакын ондан, зерӓ чок каршы дурду бизим сӧзлеримизӓ. 16Илк корунмак лафымда кимсей беним тарафымда калмады, хепси бени бракты. Бунун ичин оннардан есап сорулмасын! 17Ама Сааби беним йанымдайды, О бени каавиледи, ки насаат иши таманнансын беним аазымнан, да хепси миллетлӓр ону ишитсиннӓр. Бӧлӓ асланын аазындан куртулдум. 18Сааби бени хертӱрлӱ кӧтӱлӱктӓн куртараӂэк да Кенди Гӧктеки Падишахлыы ичин коруйаӂэк. Она метинник дивечтӓн дивеӂӓ! Амин. 19Селӓм вер Прискиллайа хем Акилайа хем Онисифорун евдекилеринӓ. 20Ераст калды Коринф касабасында. Трофими хаста брактым Милит касабасында. 21Чалыш кыштан ӧнӂӓ бана гелмӓӓ. Селӓм сана верер Еввул, Пуденс, Лин, Клавдийа хем хепси кардашлар. 22Сааби /Иисус Христос/ олсун сенин духуннан. Сизиннӓн ииверги олсун. /Амин./ |'page'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\