Йаптыклар 12

1О вакыт падишах Ирод туттурду клиседӓн кимисини, неетленип оннара кӧтӱлӱк йапсын. 2О кылычлан ӧлдӱрттӱ Иакову, Иоанын кардашыны. 3Гӧрӱп, ани иудейлӓр беенерлӓр буну, ондан сора Хамурсуз йортунун гӱннериндӓ туттурду Петрийи дӓ. 4Арестат еттирдиктӓн сора капана капатты. Койду дӧрт бӧлӱк аскер, беклесиннӓр ону. Бӧлӱклердӓ варды дӧрдӓр аскер. Неетленӓрди Паскеллӓ йортусундан сора чыкармаа ону инсанын ӧнӱнӓ даава ичин. 5Петри булунурду бекчилик алтында, капанда. Ама клисӓ хашлак дуа едӓрди онун ичин Аллаха. 6О геӂӓ, незаман ертеси гӱнӱ Ирод лӓӓзымды чыкарсын ону даавайа, Петри уйуйарды ики аскер арасында баалы ики синӂирлӓн, бекчилӓр дӓ беклӓрдилӓр капанын капусунда. 7Ансыздан Аллахтан бир ангил пейдаланды, да бир шафк айдыннатты одайы капанда. Ангил дӱрттӱ Петрийи бир йанына да, уйандырып ону, деди: «Чабук калк!». Синӂирлӓр бирдӓн дӱштӱлӓр онун еллериндӓн. 8Ангил деди она: «Кушан хем гии айак капларыны!». О ӧлӓ дӓ йапты. Сора ангил деди: «Гии ӱст рубаны да гел беним ардыма!» 9Петри дышары чыкты, гидип онун ардына, аннамайарак, ани, не йапэр ангил, бу хакына аслы. О санарды, ани гӧрӱнмӓк гӧрер. 10Ачан гечтилӓр илк хем икинӂи бекчилии, етиштилӓр демир токатлара, ани чыкэр касаба ичинӓ. Токатлар кендилииндӓн ачылдылар ӧннериндӓ. Оннар чыктылар да гечтилӓр бир сокак. Сора ангил бирдӓн йок олду онун йанындан. 11Ачан Петри гелди кендинӓ, деди: «Шинди бӓн хакына гӧрерим, ани Сааби йоллады ангилини да куртарды бени Иродун елиндӓн хем хепси белалардан, не беклӓрди иудей инсаны, ки олсун бенимнӓн». 12Аннайып, не олду, о гитти Марийанын евинӓ, ангысы Иоанын – Марк дениленин – анасыйды, кимдӓ чойу топланмыштылар да дуа едӓрдилӓр. 13Ачан Петри урду дышанкы токатлара, чыкты бир изметчийка, ады Рода, ки баксын, ким урэр. 14Ачан таныды Петринин сесини, севинмеликтӓн ачмады токады, ама качарак гитти да сӧледи, ани Петри дурэр токатларда. 15Оннар дедилӓр она: «Сӓн дели мийсин?» Ама о бакарды аннатсын, ани сӧледиклери аслы, онуштан оннар дедилӓр: «Бу олмалы онун ангили». 16Бу вакыт Петри хеп урарды токатлара. Ачан ачтылар, гӧрӱп ону, даптур гелдилӓр. 17Петри йапты елиннӓн нышан, ки суссуннар. Сора аннатты, ниӂӓ Сааби чыкарды ону зындандан, да деди: «Сӧлейиниз Иакова хем кардашлара бу олушлар ичин». Сора кендиси чыкты да гитти башка ерӓ. 18Ачан айдыннанды, аскерлерин арасында бир бӱӱк качынмак олду, бакардылар аннасыннар, не олду Петрийлӓн. 19Ирод ааратты ону херердӓ да, ачан буламады, бекчилери соруша чекти да сымарлады, ӧлдӱрӱлсӱннӓр. Сора кенди гитти Иудейадан Кесарийа касабасына да орада калды. 20Ирод пек ӱфкелийди Тир хем Сидон касабасындан инсана. Оннар, аннашып, гелдилӓр Иродлан гӧрӱшмӓӓ. Кенди тарафына чевирдилӓр Власты, ани бакарды падишахын бинасыны. Истедилӓр барышмак йапмаа, зерӓ оннарын мемлекети бесленӓрди падишахын мемлекетиндӓн. 21Бир койулмуш гӱндӓ Ирод гииди падишах рубаларыны да, отуруп падишах скемнесиндӓ, башлады лафетмӓӓ инсанын ӧнӱндӓ. 22Инсан баарарды: «Бу сес диил адамын, ама Аллахын!» 23Саабидӓн бир ангил хемен бирдӓн чарпты ону, зерӓ о йапмышты, ки метиннесиннӓр ону, ама диил Аллахы. Ону куртлар иди, да о ӧлдӱ. 24Ама Аллахын сӧзӱ хер тарафа дааларды хем илерлӓрди. 25Варнава хем Саул, изметлерини таманнадыктан сора, дӧндӱлӓр Иерусалимдӓн геери, алып кендилериннӓн Иоаны, ангысына денилер Марк.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\