Йаптыклар 14

1Иконийа касабасында хеп бутӱрлӱ олду. Павли хем Варнава гирдилӓр иудей синагогасына да лафеттилӓр ӧлӓ, ани инанды чок инсан иудейлердӓн хем урумнардан. 2Ама о иудейлӓр, ангылары инанмадылар, дебрештирдилӓр тайфӓннары да чевирдилӓр оннарын ӱреклерини кардашлара каршы. 3Хеп окадар чок вакыт калып орада, лафеттилӓр кыйышмаклан Сааби ичин, Ангысы инандырырды сӧзӱ Кенди иивергиси ичин да верирди кувет, оннарын еллериннӓн йапылсын мераклы нышаннар хем шашмаклы ишлӓр. 4Инсан касаба ичиндӓ бӧлӱндӱ. Кимиси иудейлерин, кимиси апостолларын тарафындайды. 5Тайфӓннар хем иудейлӓр заабитлериннӓн билӓ неетлендилӓр зеетлесиннӓр да ӧлдӱрсӱннӓр ташлан апостоллары. 6Апостоллар аннадылар буну да качтылар Ликаонийа, Листра хем Дервийа касабаларына хем долай ерлеринӓ. 7Бу ерлердӓ оннар аннаттылар Ии Хабери. 8Листра касабасында варды бир адам, сакат айакларындан. О дуумактан хич гезмемишти. 9О, отуруп ердӓ, сеслӓрди, не сӧлеер Павли. Павли бакты уз онун гӧзлеринӓ, гӧрдӱ, ани онда вар инан саа олмаа дейни, 10да бӱӱк бир сеслӓн она деди: «Сана деерим, Сааби Иисус Христозун адыннан, калк айакча!» О адам чабук калкты айакча да башлады гезмӓӓ. 11Инсаннар, гӧрӱп, не йапты Павли, калдырдылар бир бӱӱк сес да Ликаон дилиндӓ дедилӓр: «Аллахлар индилӓр арамыза адама бензӓр!» 12Варнавайа ад койдулар Зевс, ама Павлийӓ Ермис, зерӓ бу лафетмеклердӓ кулланыӂыйды. 13Зевсин айоз бинасы булунарды касабанын хемен дышында. Зевсин попазы гетирди айоз бина токатларына ӧкӱзлери хем фенецлери, истейип инсаннан барабар курбан гетирсин. 14Ама апостоллар, Варнава хем Павли, ишидип буну, йырттылар кенди рубаларыны коркудан, хызландылар инсан ичинӓ да баардылар: 15«Адамнар, нечин буну йапэрсыныз? Биз сизин гиби инсаныз. Биз сизӓ ии хабер гетирериз, ки дӧнӓсиниз бошуна ишлердӓн дири Аллаха, Она, Ким йаратты гӧкӱ, ери, денизи хем хепсини, не вар оннарда. 16Аллах евелки вакытларда бракты, хепси миллетлӓр гитсиннӓр кенди йолларында. 17Ама хич дургунмады шаатлык вермӓӓ кендиси ичин, зерӓ йапты иилик, верди йаамур гӧктӓн хем берекет, боллуктан имӓк верди хем севиндирди ӱреклеринизи». 18Бу лафларлан билӓ хемен-хемен дургудабилдилӓр инсаны курбан гетирмектӓн оннара. 19Антиохийа хем Иконийа касабаларындан гелди биркач иудей да, инсаны кенди тарафларына чекип, дӱӱдӱлӓр Павлийи ташлан, сора санарак, ани ӧлдӱ, сӱрӱдӱлӓр касабадан дышары. 20Ама Павлинин ӱӱрениӂилери топландылар долайына, да о, калкып, гирди касаба ичинӓ. Икинӂи гӱнӱ Варнавайлан гиттилӓр Дервийа касабасына. 21Аннаттылар Ии Хабери бу касабада да едендилӓр чок ӱӱрениӂи. Сора дӧндӱлӓр геери Листра, Иконийа хем Антиохийа касабаларына. 22Ӱӱрениӂилери духча каавиледилӓр хем ӱреклендирдилӓр, ки инанда калсыннар. Дедилӓр, ани лӓӓзым чок аӂылардан гечелим, ки Аллахын Падишахлыына гирӓбилелим. 23Хербир клиседӓ айырдылар пресвитерлери, дуа едип хем оруч тутуп, вердилӓр оннары Саабинин елинӓ, Ангысына инандылар. 24Ондан сора гечтилӓр Писидийадан да етиштилӓр Памфилийа еринӓ. 25Хаберледилӓр Саабинин сӧзӱнӱ Пергӓ касабасында, сора гиттилӓр Атталийа касабасына. 26Орадан гемийлӓн ӱздӱлӓр Антиохийа касабасына, нередӓ баштан верилмиштилӓр Аллахын иивергисинӓ о иш ичин, не шинди таманнадылар. 27Етишип орайы, топладылар клисейи да аннаттылар хепсини, не Аллах йапты оннарлан хем ниӂӓ ачты башка миллетлерӓ инан капусуну. 28Орада калдылар ӱӱрениӂилӓрлӓн чок вакыт.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\