Йаптыклар 15

1Кимиси, Иудейадан геленнӓр, ӱӱредӓрдилӓр кардашлары, ани, еер кесиклик йапмарсайдылар Моисейин сырасына гӧрӓ, йок насыл куртулсуннар. 2Оннарын хем Павлийлӓн Варнаванын арасында олду бӱӱк кавга хем дартышмак. Кардашлар онун ичин карарладылар, ани Павлийлӓн Варнава хем таа биркач адам оннардан, гитсиннӓр апостоллара хем пресвитерлерӓ Иерусалимӓ да сорсуннар бунун ичин. 3Клисӓ оннары йола гечирдиктӓн сора оннар гечти Финикийадан хем Самарийадан, сӧлейерӓк, ниӂӓ тайфӓннар Аллаха дӧндӱлӓр. Бунуннан чок севиндирдилӓр хепси кардашлары. 4Етиштилӓр Иерусалимӓ, кабул олдулар клиседӓн, апостоллардан хем пресвитерлердӓн. Аннаттылар хепсини, не Аллах йапты оннарлан, /хем ниӂӓ тайфӓннара ачылды инан капусу/. 5Озаман кимиси инанӂылардан, фарисейлерин бӧлӱмӱндӓн, калктылар да дедилӓр: «Тайфӓннар, ким инанды, лӓӓзым каблетсиннӓр кесиклик хем тутсуннар Моисейин Законуну». 6Апостоллар хем пресвитерлӓр топландылар, ки баксыннар бу сорушу. 7Чок лафтан сора Петри, калкып, деди: «Кардашлар, билерсиниз, ани Аллах бир парча вакыт геери сизин араныздан бени айырды, ки беним аазымдан тайфӓннар Аллахын сӧзӱнӱ ишитсиннӓр да Ии Хабери инансыннар. 8Аллах, Ангысы билер херкезин ӱреени, гӧстерди, ани кабледер оннары, баашлайып оннара Айоз Духу, ниӂӓ дӓ бизӓ. 9Оннарын хем бизим арамызда хич бир айырмак йапмады. Инаннан паклады оннарын ӱреклерини. 10Шинди нечин сиз денеерсиниз Аллахы да истеерсиниз коймаа ӱӱрениӂилерин бойнусуна бир бойундурук, ангысыны ташыйамады не бизим бобаларымыз, не дӓ биз? 11Биз инанэрыз, ани ниӂӓ биз, хеп ӧлӓ оннар да, куртулэрыз Сааби Иисус Христозун иивергисиннӓн». 12Хепси инсан сусту да сеследилӓр Варнавайы хем Павлийи. Буннар аннаттылар хепси нышаннар ичин хем шашмаклы ишлӓр ичин, ани Аллах оннарын йардымыннан тайфӓннарын арасында йапты. 13Оннарын лафындан сора Иаков алды лафы да деди: «Кардашлар, сеслейиниз бени! 14Симон аннатты, ниӂӓ Аллах да баштан бакышыны тайфӓннара чевирди, ки оннарын арасындан топласын Кенди адына бир халк. 15Ниӂӓ пророкларын сӧзлери дӓ йазылы: 16„Ондан сора дӧнеӂӓм да енидӓн калдыраӂам Давидин евини, енидӓн йапаӂам йыкынтыларыны да еринӓ ерлештиреӂӓм, 17ки аарасыннар Саабийи калан инсаннар хем хепси миллетлӓр, ангыларыны чаардым, Беним олсуннар дейни, 18деер Сааби“, ани баштан билдирди буннары. 19Онуштан бӓн сайэрым, ки дӱшмеер йапалым зорлук тайфӓннара, ким дӧнер Аллаха. 20Ама йазалым оннара, корунсуннар имеклердӓн, ани мындарланмыш идолларлан, буулмуш хайван етиндӓн, кандан, хем ороспулуктан, /йапмасыннар башкасына ону, не истӓмеерлӓр кендилеринӓ/. 21Чӱнкӱ таа евел вакытлардан хербир касабада вар адамнар, ангылары насаат едерлӓр Моисейин Законуну, ани окунэр хер ӂумертеси синагогаларда». 22Озаман апостоллар хем пресвитерлӓр хем бӱтӱн клисӓ кайыл олдулар, айырсыннар кенди араларындан биркач киши да йолласыннар оннары геери Антиохийайа Павлийлӓн хем Варнавайлан барабар. Айырдылар Иудайы, ангысына деерлӓр Варсава, хем Силайы – сайгылы адамнары кардашларын арасында. 23Йазып, йолладылар оннарлан бӧлӓ бир кийат: «Биз, апостоллар хем пресвитерлӓр хем кардашлар, селӓм йоллээрыз сизӓ, тайфӓннардан кардашлара, Антиохийада, Сирийада хем Киликийада йашайаннара. 24Биз ишиттик, ани кими инсаннар, ким бизим арамыздан чыкты, ама биздӓн йолланмадылар, сизи раатсыз едерлӓр ӧлӓ лафларлан да долаштырэрлар сизи, /ӱӱредерӓк сизи кесиклик кабледӓсиниз хем тутасыныз Моисейин законуну/. 25Онуштан биз хепсимиз аннаштык айыралым биркач адам да йоллайалым сизӓ бизим севгили Варнавайлан хем Павлийлӓн барабар, 26оннарлан, ким койду орталаа кенди йашамасыны бизим Сааби Иисус Христозун ады ичин. 27Ӧлӓ, ки йоллээрыз Иудайы хем Силайы сизӓ, ангылары аннадаӂэклар хеп бу сорулар ичин ааздан. 28Зерӓ Айоз Дух хем биз ии сайдык, ки коймайалым сизӓ башка бир аарлык, лӓӓзымны ишлердӓн каарӓ: 29корунасыныз имеклердӓн, ани баашланмыш идоллара, кандан, буулмуш хайван етиндӓн, хем ороспулуктан, /да йапмайасыныз башкасына, не истӓмеерсиниз кендинизӓ/. Буннардан корунарсайдыныз, ии йапаӂэныз». 30Оннар, йола чыкып, Антиохийа касабасына гиттилӓр, нередӓ топлайып инсаны, кийады вердилӓр. 31Оннар, окуйуп, севиндилӓр бу ӱреклендириӂи насаат ичин. 32Иуда хем Сила, ангылар кендилери дӓ пророктулар, гиргиннеттилӓр кардашлары, каавилендирип тӱрлӱ лафлан. 33Бир парча вакыттан сора кардашлары услулуклан колвердилӓр, ки геери дӧнсӱннӓр оннара, кимдӓн йолланмыштылар. / 34Ама Сила са орада калсын таа ии. Иуда йалныз Иерусалимӓ геери дӧндӱ./ 35Павли хем Варнава калдылар Антиохийада, ӱӱреттилӓр инсаны да башка чок кишилӓрлӓн билӓ аннаттылар ии хабери Саабинин сӧзӱ ичин. 36Биркач гӱндӓн сора Павли деди Варнавайа: «Хайди, гиделим енидӓн да долашалым кардашларымызы хербир касабада, нередӓ насаат еттик Саабинин сӧзӱнӱ. Бакалым, оннар насыл йашээрлар». 37Варнава истӓрди, алсыннар оннарлан Иоаны, ангысына денилер Марк, 38ама Павли сайарды, ки ии олмайаӂэк алсыннар ону, ким атылды оннардан Памфилийада да ишӓ гитмеди. 39Олду ӧлӓ бӱӱк бир кавга, ани сонда айырылдылар бири-бириндӓн. Варнава алды Маркы, да гемийлӓн ӱздӱлӓр Кипру адасына. 40Ама Павли айырды Силайы, да кардашлар, верип оннары Саабинин иивергисинӓ, йола гиттилӓр. 41Гечип Сирийадан хем Киликийадан, каавиледилӓр клиселери.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\