Йаптыклар 17 | Bible.is
Йаптыклар 17

1Амфиполис хем Аполлонийа касабаларындан гечтиктӓн сора Павли хем Сила гелдилӓр Салоник касабасына, нередӓ варды иудейлерин синагогасы. 2Павли, алышмасына гӧрӓ, гирди синагога ичинӓ да ӱч ӂумертеси оннарлан лафетти, окуйарак Айоз Йазылардан. 3Ачыклады да гӧстерди оннара, ани Христос лӓӓзымды зеетленсин да ӧлдӱктӓн сора дирилсин. «Бу Иисус, Ангысы ичин сизӓ хаберлеерим, О Христос», – дейӓрди о. 4Кимиси оннардан, бӱӱк бир сӱрӱ урум, ани коркардылар Аллахтан, хем анылмыш карылардан биркачы, инандылар да гечтилӓр Павлинин хем Силанын тарафына. 5Ама иудейлӓр, ким инанмады, кысканмактан алдылар сокаклардан кими йарамаз инсаннардан, олду бӱӱк калабалык, да дебрештирдилӓр касабайы. Ӱӱштӱлӓр Иасонун евинӓ, бактылар Павлийи хем Силайы чыкармаа инсанын ӧнӱнӓ. 6Ама буламадылар да сӱрӱдӱлӓр Иасону хем таа биркач кардашы касабанын заабитлери ӧнӱнӓ, баарып: «Буннар буландырэрлар бӱтӱн дӱннейи, шинди гелдилӓр бурайы да. 7Иасон конаклаа каблетти оннары. Хепси каршы дурэрлар Кесарын сымарламасына. Деерлӓр, ани вармыш бир башка падишах – Иисус». 8Бӧлӓ лафларлан иудейлӓр дебрештирӓрдилӓр инсаны хем касабанын заабитлерини. 9Заабитлӓр салвердилӓр Иасону хем ӧбӱрлерини салт ондан сора, ачан пара алдылар. 10Геӂӓ кардашлар алатлан йолладылар Павлийи хем Силайы Верийа касабасына. Ачан етиштилӓр орайы, гирдилӓр иудейлерин синагогаларына. 11Буннар таа ачык фикирлийдилӓр, некадар иудейлӓр Салониктӓ. Оннар каблеттилӓр Аллахын сӧзӱнӱ бӱӱк хавезлӓн. Хер гӱн, аараштырып Айоз Йазылары, бакардылар аннасыннар, ӧлӓ ми, ниӂӓ сӧленер. 12Оннардан чойу инандылар хем бир сӱрӱ урум кары-адам ии инсаннардан. 13Ама иудейлӓр Салоник касабасындан, ачан аннадылар, ани Павли насаат едер Аллахын сӧзӱнӱ Верийа касабасында да, гелдилӓр орайы карышмалык йапсыннар хем инсаны дебрештирсиннӓр. 14Кардашлар алатлан йолладылар Павлийи дениз кенарына, ама Сила хем Тимофей калдылар Верийада. 15Павлийлӓн гиденнӓр ону гечирдилӓр Афина касабасынадан. Сора дӧндӱлӓр геери бир сымарламаклан, ки Сила хем Тимофей гитсиннӓр Павлийӓ некадар таа тез. 16Павли, беклӓркӓн оннары Афина касабасында, духунда дерин бир аӂы дуйду, гӧрӱп касабайы, долу идоллан. 17Синагога ичиндӓ лафедӓрди иудейлӓрлӓн хем Аллахтан коркан инсаннан. Мейданда лафедӓрди хер гӱн, киминнӓн каршы гелӓрди. 18Кимиси Эпикур хем Стоик философларындан онуннан атышмаа башладылар. Кимиси дейӓрди: «Не истеер сӧлесин бу бошуна лафедӓн?» Башкалары, ишидип, ани о аннадэр хабери Иисус ичин хем Онун дирилмеси ичин, дедилӓр: «Аллелем, о насаат едер йабанӂы аллахлар ичин». 19Алып гӧтӱрдӱлӓр ону Ареопага да дедилӓр: «Вар мы ниӂӓ ӱӱренелим, насыл ени ӱӱретмӓк сӓн насаат едерсин? 20Сӓн сӧлеерсин кими фасыл ишлӓр ичин. Истеериз билмӓӓ, буннарын аннамасы недир?» 21Зерӓ хепси Афиналылар хем ким орада йабанӂылардан бӱтӱн хайлак вакыды гечирип сӧлӓрдилӓр хем сеслӓрдилӓр сон ени хаберлери. 22Павли дурду Ареопагын ортасында да деди: «Афиналылар! Бӓн гӧрерим, ани хер тарафтан пек инанӂыйсыныз. 23Гезинип, бактым, нейӓ баш иилдерсиниз, уурадым бир курбаннык ӱстӱнӓ, нередӓ йазылы: „Билинмейӓн бир Аллаха“. Бу Аллахы, кими сиз билмейерӓк икрамнээрсыныз, Ону сизӓ хаберлеерим. 24Бу Аллах, Ким йаратты дӱннейи хем хепсини, не вар, Одур, гӧкӱн хем ерин Саабиси. О йашамээр адам елиннӓн йапылы йапыларда. 25Она измет етмӓӓ йоктур ниӂӓ адам елиннӓн, ниӂӓ ачан Онун олур лӓӓзымныы бишей ичин. О Кендиси хепси инсана йашамак, солук хем хепсини, не лӓӓзым, верер. 26О бир инсандан йаратты хепси миллетлери, йашасыннар бӱтӱн ер ӱстӱндӓ. Сыралады белли вакытлары хем сынырлары, нередӓ лӓӓзым йашасыннар, 27ки аарасыннар Аллахы да, еллериннӓн йоклайарак булсуннар, макар ки Аллах диил узак биздӓн. 28Биз Онда йашээрыз, гезериз, булунэрыз, ниӂӓ сизин пеетчилердӓн бириси деди: „Биз дӓ Ондан чекилериз“. 29Ӧлейсӓ, ки Аллахтан чекилериз, дӱшмеер саналым, ани Аллах бензеер алтына, гӱмӱшӓ еки таша, ани йапылмыш адам фикириннӓн хем беӂермесиннӓн. 30Аллах коймээр есаба билмезлик вакыды гечмиштӓн, ама бӱӱн хепси инсана херердӓ сымарлээр, дӧнсӱннӓр Она гӱнахларындан. 31Зерӓ О белли етти бир гӱн, незаман даава кесеӂек дӱннейӓ доорулаа гӧрӓ бир Адамын араӂылыыннан, Кими О Кенди айырды. Ки инандырабилсин хепси инсаны, Ону дирилтти ӧлӱдӓн». 32Ӧлӱдӓн дирилмӓк ичин ишидип, оннарын кимиси башлады гӱлмӓӓ алмаа, ама башкалары дедилӓр: «Бунун ичин сеслӓриз сени башка керӓ». 33Бутакым, Павли чыкты оннарын арасындан. 34Ама хеп окадар кимиси, гечип онун тарафына, инандылар. Буннарын арасында Дионисий, Ареопагын азасы, бир кары, ады Дамар, хем оннарлан башкалары да.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\