Йаптыклар 23

1Павли бакты уз Синедриона да деди: «Кардашлар, бӓн херзаман пак ӱзлӓн йашадым Аллахын каршысында бӱӱнкӱ гӱнӓ кадар». 2Баш попаз Ананийа сымарлады она, ким дурурду Павлинин йанында, урсун онун аазына. 3Озаман Павли деди она: «Аллах сана ураӂэк, киречли дувар! Сӓн отурэрсын, ки бана даава кесӓсин Закона гӧрӓ, ама сымарлээрсын Закона каршы, урсуннар бана». 4Йанында дураннар дедилӓр: «Аллахын баш попазыны мы кӧтӱлеерсин?» 5Павли ӂувап етти: «Билмедим, кардашлар, ани о баш попаз, зерӓ йазылы: „Халкын ӧндерӂилерини кӧтӱлӓмейӓсин“». 6Павли аннады, ани бурада бир пайы садукей, ӧбӱр пайы да фарисей. Онуштан баарды Синедрионда: «Кардашлар, бӓн фарисейим хем фарисей оолуйум. Бени даавайа вердилӓр инаным ичин, ани ӧлӱлӓр дирилеӂек!» 7Ачан Павли буну деди, башлады кавга фарисейлерин хем садукейлерин арасында, топланты икийӓ бӧлӱндӱ. 8Садукейлӓр деерлӓр, ани йок дирилмӓк, йок ангил, йок дух, ама фарисейлӓр буннары хепсини инанэрлар. 9Олду бӱӱк кавга. Биркач билгич, фарисейлерин тарафындан, калктылар айакча да ӱфкели дедилӓр: «Биз булмээрыз бир дӓ кабаат бу адамда. Беки онуннан бир дух йада бир ангил лафетти. /Биз душман оламарыз Аллаха/». 10Чӱнкӱ кавга бӱӱйӓрди, бинбашы коркту, ки оннар Павлийи паралайаӂэклар, онуштан изин верди аскерлерӓ, ашаа инип, алсыннар ону оннарын арасындан да гӧтӱрсӱннӓр калейӓ. 11Ертеси геӂӓ Сааби гӧрӱндӱ Павлийӓ да деди: «Гиргин ол, Павли, зерӓ ниӂӓ шаатлык еттин Беним ичин Иерусалимдӓ, хеп ӧлӓ лӓӓзым олаӂэк, шаатлык едӓсин Ромада да». 12Ачан айдыннанды, бир бойу иудейлердӓн, аннашып, емин еттилӓр: «Павлийи ӧлдӱрмейинӂӓ, еер бишей ийип-ичӓрсӓк, бетвалы олалым». 13Оннар таа зеедейди кырк кишидӓн, ангылары бу емини йаптылар. 14Гелдилӓр бӱӱк попазлара хем аксакаллара да дедилӓр: «Биз еминнӓн бааландык, ани Павлийи ӧлдӱрмейинӂӓ, аазымыза бишей койарсак, бетваланмыш олалым. 15Шинди сиз Синедрионнан билӓ хаберлейин бинбашына, чыкарсын Павлийи ӧнӱнӱзӓ, сансын, ани истеерсиниз таа хализини аараштырмаа онун ишлерини, ама о йаклашмадаан, биз хазырыз ону ӧлдӱрмӓӓ». 16Павлинин кызкардашынын оолу ишитти, ани коллээрлар ӧлдӱрмӓӓ Павлийи. О гелди калейӓ да хепсини Павлийӓ сӧледи. 17Павли чаарды бир ӱзбашыны да деди: «Гӧтӱр бу генч оланы бинбашына, зерӓ онда вар несӓ сӧлесин она». 18Ӱзбашы, алып ону, гӧтӱрдӱ бинбашына да деди: «Капанӂы Павли чаарды бени да йалварды гетирейим бу генч оланы сана. Онда вармыш сана бишей сӧлесин». 19Бинбашы тутту генч оланы елиндӓн, чекти бир тарафа да сорду: «Не сӧлейеӂӓн бана?» 20О ӂувап етти: «Иудейлӓр лафландылар, ки йалварсыннар сана, ани йаарына чыкарасын Павлийи Синедрионун ӧнӱнӓ, сансын, ки оннар истеерлӓр таа хализини аараштырмаа онун ишлерини. 21Ама сӓн сеслӓмӓ оннары, зерӓ кырк кишидӓн зеедӓ коллээрлар ону. Оннар еминнӓн бааландылар, ки имесиннӓр хем ичмесиннӓр, ӧлдӱрмейинӂӓ Павлийи. Оннар шинди хазыр, салт беклеерлӓр, ки сӓн кайыл оласын». 22Озаман бинбашы салверди деликанныйы гитсин да сымарлады: «Кимсейӓ сӧлӓмӓ, ани буннары бана сӧледин». 23Бинбашы чаарды ики ӱзбашыны да деди оннара: «Хазырлайын икиӱз йайан аскер, етмиш атлы аскер хем икиӱз дӓ сӱнгӱӂӱ, ки гӱн кауштуктан ӱч саат сора Кесарийа касабасына гитсиннӓр. 24Бир хайван гетирин, ки Павлийи пиндирип саа-селӓм гӧтӱрсӱннӓр кулланыӂы Феликсӓ». 25Да йазды Феликсӓ бутӱрлӱ бир кийат: 26«Клавдий Лисийдӓн, чок сайгылы кулланыӂы Феликсӓ, селӓм. 27Бу адамы туттулар иудейлӓр да истедилӓр ӧлдӱрмӓӓ. Бӓн гиттим аскерлӓрлӓн да куртардым ону оннарын еллериндӓн, аннайып, ани о – Рома ватандашы. 28Бактым аннайым, нечин кабаатландырэрлар ону, да о бетерӓ чыкардым Синедрионун ӧнӱнӓ. 29Булдум, ани ону кабаатландырэрлар кенди законнары ичин, ама онун йок кабааты, ки ӂезалансын ӧлӱмнӓн йада капалы дурсун. 30Ачан бана хабер гелди, ани иудейлӓр неетленерлӓр ону ӧлдӱрмӓӓ, хемен йолладым ону сана. Онун кабаатчыларына сымарладым, ки сӧлесиннӓр сана, нелери вар она каршы. /Саа ол!/» 31Аскерлӓр, сымарламайа гӧрӓ, алдылар Павлийи да гӧтӱрдӱлӓр геӂӓ Антипатрида касабасына. 32Икинӂи гӱнӱ йайан аскерлӓр атлы оланнары брактылар гитсиннӓр онуннан илери, ама кендилери дӧндӱлӓр геери калейӓ. 33Етиштийнӓн Кесарийа касабасына, атлылар вердилӓр кийады кулланыӂыйа хем чыкардылар Павлийи онун ӧнӱнӓ. 34Кулланыӂы, окуйуп кийады, сорду, нередӓн Павли, аннайып, ани Киликийадан, деди: 35«Бӓн сеслейеӂӓм сени, ачан гелеӂеклӓр сенин кабаатчыларын». Да сымарлады, тутсуннар ону Иродун преториумунда.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\