Йаптыклар 24 | Bible.is
Йаптыклар 24

1Беш гӱндӓн сора гелди Ананийа, баш попаз, аксакалларлан барабар хем бир беӂерикли лаф устасыннан, ады Тертул. Оннар аалаштылар Павлидӓн кулланыӂынын ӧнӱндӓ. 2Чаардылар Павлийи да Тертул башлады кабаатландырмаа ону бутӱрлӱ: «Чок хатырлы Феликс, Ӂанабин йапэрсын, ки биз чок вакытлар йашээрыз барышмакта. Бу миллет ичин Ӂанабинин зааметиннӓн чок ии ишлӓр йапылды. 3Буннары биз чок шӱкӱрлӱклӓн анарыз херзаман хем херердӓ. 4Ама, ки таа йорултмайалым Ӂанабини дейни, йалварэрыз, сабурлуклан сеслӓ бизи кысадан. 5Биз булдук, ани бу адам – бир беладыр. О калкындырэр хепси иудейлери бӱтӱн дӱннедӓ хем бир ӧнӂӱдӱр назорейлерин сектасында. 6О кыйышты артык мындарласын Айоз бинайы, ама биз туттук ону /да истедик даава йапмаа бизим закона гӧрӓ, 7ама аскер бинбашы Лисий, гелип бӱӱк куветлӓн, капты ону бизим елимиздӓн 8да бизӓ, онун кабаатчыларына, сымарлады, гелелим Ӂанабинӓ/. Сӓн ону соруйа чекирсейдин, вар ниӂӓ кендин дӓ аннайасын хепсини буннары, нейлӓн биз ону кабаатлээрыз». 9Орадакы иудейлӓр, кабаатламайа катылып, дедилӓр, ани хепси буннар хакына аслы. 10Кулланыӂы Павлийӓ нышан йапты, ки лафетсин. Павли бӧлӓ деди: «Билерим, ани Ӂанабин чок йыллар даава йапэрсын бу миллетӓ, онуштан севинчлӓн бакаӂам, чыкарайым доорулууму. 11Ӂанабин кендин вар ниӂӓ аннайасын, ани йок оники гӱндӓн зеедӓ, незамандан бӓн гиттим Иерусалимӓ, баш иилдейим Аллаха. 12Оннар не Айоз бина ичиндӓ, не синагогалар ичиндӓ, не да касаба ичиндӓ бени булмадылар бириннӓн лафедӓркӓн йада карышмалык инсан арасында йапаркан. 13Оннар йок насыл сана, чыкарып, гӧстерсиннӓр бунун аслысыны, нейлӓн шинди бени кабаатландырэрлар. 14Ама шаатлык едерим Ӂанабинӓ, ани измет едерим беним бобаларын Аллахына о йола гӧрӓ, ани оннар сайэрлар бир секта. Инанэрым хепсини, не вар йазылы Законда хем пророкларда. 15Умут едерим Аллаха, ниӂӓ оннар да инанэрлар, ани олаӂэк ӧлӱлерин дирилмеси, ниӂӓ доорулара, хем ӧлӓ доору олмайаннара да. 16Онуштан бӓн чалышэрым, ки херзаман пак ӱзлӓн олайым Аллахын хем инсанын ӧнӱндӓ. 17Чок йыллардан сора гелдим, ки гетирейим йардым миллетимӓ хем курбан Аллаха. 18Бӓн курбан гетириркӓн, Асийадан кими иудейлӓр хызландылар ӱстӱмӓ Айоз бинада. О вакыт бӓн пакландыйдым, долайымда да калабалык йада карышмалык йокту. 19Оннар кендилери лӓӓзымды гелсиннӓр Ӂанабинин ӧнӱнӓ да кабаатландырсыннар бени, еер варса не аалашсыннар бендӓн. 20Йада, бурада оланнар сӧлесиннӓр, не кабаат бендӓ булдулар, ачан чыкардылар бени Синедрионун ӧнӱнӓ? 21Салт бир лафтан каарӓ, ани баардым, ки чыкарылдым оннарын ӧнӱнӓ: „Ӧлӱлерин дирилмеси ичин бӓн бӱӱн даава олэрым сизин ӧнӱнӱздӓ“». 22Феликс, ангысы ии билӓрди Иисусун йолуну, атты даавайы башка вакыда да деди: «Сизин ишинизи аараштыраӂам, ачан гелеӂек бинбашы Лисий». 23Сора о сымарлады ӱзбашына беклесин Павлийи, ама таа сербест браксын хем дургутмасын йакын оланнарыны, ки измет етсиннӓр она. 24Биркач гӱндӓн сора Феликс гелди кенди карысыннан, Друзиллайлан, ангысы иудейкайды, чаартты Павлийи да сеследи онун лафыны Иисус Христозун инаны ичин. 25Ачан Павли башлады сӧлемӓӓ доорулук ичин, кендини запламак ичин хем Аллахын гелӓн даавасы ичин, Феликс титсиленди да деди: «Шиндилик гит, ачан булаӂам вакыт, енидӓн чаардаӂам сени». 26Бунуннан барабар о умут чекӓрди, ани Павли она пара вереӂек, ки салверсин ону. Онуштан сыкча чаардарды да лафа дурарды онуннан. 27Ики йыл гечтиктӓн сора Феликсин еринӓ гелди Порций Фест. Феликс, ани истеди беендирсин кендини иудейлерӓ, бракты Павлийи капанда.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\