Йаптыклар 26 | Bible.is
Йаптыклар 26

1Агриппа деди Павлийӓ: «Верилер изин, лафедӓсин кендин ичин». Озаман Павли, узадып елини, башлады доорулууну чыкармаа: 2«Падишах Агриппа! Сайэрым кендими мутлу, ани бӱӱн вар колайлыым доорулууму чыкарайым сенин ӧнӱндӓ хепсиндӓн, нейлӓн иудейлӓр бени кабаатландырэр. 3Ен чок севинерим, чӱнкӱ Ӂанабин билерсин иудейлерин хепси адетлерини хем сорушларыны. Онуштан йалварэрым, сеслӓ бени сабурлу. 4Хепси иудейлӓр билерлӓр, насыл йашадым баштан, генчлиимдӓн кенди халкымын арасында хем Иерусалимдӓ. 5Бени чоктан таныйэрлар хем еер кайыл олурсайдылар, шаатлык едӓбилирлӓр, ани йашадым ниӂӓ бир фарисей, бизим динин ен сыкы бӧлӱмӱнӓ гӧрӓ. 6Да шинди дурэрым даава ӧнӱндӓ умудум ичин она, не Аллах адады бизим бобалара. 7Хепси бизим оники сенселӓ умутлан беклеер, бу адамак таманнансын, измет едерӓк Аллаха шереметликлӓн геӂӓ-гӱндӱз. Тӓ бу умут ичин, падишахым, кабаатландырэрлар бени иудейлӓр. 8Нечин сизӓ инанылмаз гӧрӱнӱр, ани Аллах ӧлӱлери дирилдер? 9Доору, ани бӓн дӓ санардым, ки лӓӓзым куветлӓн каршы гидейим Назаретли Иисуса. 10Ӧлӓ да йаптым Иерусалимдӓ. Бӱӱк попазлардан заабитлик кабледип, чойуну Аллахын айоз халкындан кападым зындана. Ачан оннар ӧлӱмӓ верилдилӓр, бӓн дӓ сес вердим оннара каршы. 11Хепси синагогалары гезерӓк, чок сыра оннары ӂезалардым хем зорлардым, кӧтӱлесиннӓр Иисусу. Бӓн ӧлӓ кудурмуштум, ки артык йабанӂы миллетлерин касабаларына да гидӓрдим оннары кооламак ичин. 12Бу неетлӓн йолландым Дамаск касабасына заабитликлӓн хем бир маасуз сымарламаклан, не алдыйдым бӱӱк попазлардан. 13Ӱӱлендӓ, падишахым, йолда гӧрдӱм бир шафк гӧктӓн, таа кескин гӱнӱн айдынныындан, ани айдыннатты беним хем йолдашларымын долайыны. 14Хепсимиз ерӓ дӱштӱк. Бӓн ишиттим бир сес, ани деди бана чыфыт дилиндӓ: „Саул! Саул! Нечин Бени коолээрсын? Зор сана гитмӓӓ казаа каршы“. 15Озаман сордум: „Саабим, Кимсин Сӓн?“ Сааби деди: „Бӓним – Иисус, Кими сӓн коолээрсын. 16Хайди шинди калк айакча да дик дур, зерӓ Бӓн гӧрӱндӱм сана, ки койайым сени изметкӓр хем шаат, ниӂӓ оннар ичин, не гӧрдӱн хем не дӓ ачаӂам сана. 17Сени куртараӂам кенди халкындан хем башка миллетлердӓн, кимӓ Бӓн сени йоллээрым, 18ки ачасын оннарын гӧзлерини, да дӧнсӱннӓр каранныктан айдыннаа хем шейтанын кувединдӓн Аллаха, еденсиннӓр афетмӓк гӱнахларындан хем бир пай оннарлан, ким айозланэр инаннан Бана“. 19Онуштан, падишах Агриппа, бӓн каршы дурмадым гӧктӓн гӧрӱнмейӓ. 20Насаат еттим илкин Дамаск касабасында, сора Иерусалимдӓ инсана, сора бӱтӱн Иудейа ериндӓ хем йабанӂы миллетлерӓ, ки пишман олсуннар гӱнахларындан, дӧнсӱннӓр геери Аллаха да йапсыннар, не йарашыр бу пишманныкта. 21Тӓ бунун ичин туттулар бени иудейлӓр Айоз бина ичиндӓ да бактылар параламаа. 22Ама йардым каблеттим Аллахтан да бӱӱнӓдӓн йашамакта булунэрым хем шаатлык едерим кӱчӱӱнӓ-бӱӱнӓ. Бишей зеедӓ сӧлӓмеерим ондан каарӓ, не пророклар хем Моисей сӧледи, ки лӓӓзым таманнансын. 23Оннар сӧледи, ани Христос лӓӓзымды зеетленсин да олсун ӧлӱлердӓн илк дирилӓн, хаберлесин айдынныы Кенди халкына хем йабанӂы миллетлерӓ». 24Ачан Павли бутӱрлӱ доорулууну чыкарарды, Фест бӱӱк сеслӓн деди: «Павли, сӓн делийсин! Сенин чок ӱӱренмишлиин сени акылдан чыкарэр!» 25«Диилим дели, чок хатырлы Фест! – ӂувап етти Павли. – Ама бӓн сӧлеерим аслы хем акыллы лафлар. 26Буннары билер падишах. Онун ичин гиргин лафедерим онун ӧнӱндӓ хем санмээрым, ани падишаха буннардан калды саклы бишей, зерӓ буннар олмадылар бир кӧшедӓ. 27Инанэрсын мы, падишах Агриппа, пророклары? Билерим, ани инанэрсын!» 28Агриппа деди Павлийӓ: «Бени йакын инандырдын христиан олайым!» 29Павли деди: «Аллах версин, таа тез йада таа геч, диил салт Ӂанабин, ама хепси, ким сеслеер бӱӱн бени, беним гиби олсуннар, бу синӂирлердӓн каарӓ». 30/Ачан Павли деди буну,/ падишах, кулланыӂы хем Вереника, хем хепси орада отураннар калктылар. 31Топланып бир тарафта, лафеттилӓр бири-бириннӓн, ани бу адам йапмээр бир дӓ кӧтӱлӱк, ани лӓӓзым олсун ӂезалансын ӧлӱмнӓн еки капаннан. 32Агриппа деди Фестӓ: «Варды ниӂӓ салвермӓӓ ону, еер о истӓмейди Кесарын даавасыны».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\