Йаптыклар 3

1Бир гӱн Петри хем Иоан, дуа саадында, докузунӂу саатта, Айоз бинайа гидӓрдилӓр. 2Орайы бир адам, дуумадан сакат, гӧтӱрӱрдӱлӓр. Айоз бинанын Гӧзӓл Токатларында ерлештирӓрдилӓр, ки пара диленсин оннардан, ким гирер Айоз бинанын аулу ичинӓ. 3Бу адам, гӧрӱп Петрийи хем Иоаны, ангылары Айоз бинанын аулу ичинӓ гирмӓӓ бакэрлар, диленди иилик етсиннӓр она бишей. 4Петри хем Иоан, бакып уз она, дедилӓр: «Бак бизӓ». 5О гӧзлерини оннара дикти, умутланарак каблетсин бишей оннардан. 6Озаман Петри деди: «Гӱмӱшӱм хем алтыным йок, ама нейим вар, ону верерим: Назаретли Иисус Христозун адына деерим сана: калк да гез!» 7Сора, тутуп ону саа елиндӓн, калдырды. Чабук каавиленди табаннары хем балдырлары. 8О, фырлайып, айаа калкты да гезмӓӓ башлады. Барабар оннарлан гирди Айоз бина ичинӓ. Гезип атларды хем Аллахы метиннӓрди. 9Хепси инсан гӧрдӱ ону гезӓркӓн хем Аллахы метиннӓркӓн. 10Таныдылар, ани одур о сакат адам, ани отурурду Гӧзӓл Токатларда да диленӓрди. Хепси шаштылар хем даптур гелдилӓр, гӧрӱп не олду. 11Адам Петридӓн хем Иоандан тутунаркан Соломонун колонадасы денӓн ердӓ, хепси инсан, шаш-беш калып, качыштылар оннара доору. 12Петри, буну гӧрӱп, инсана лафедип деди: «Израиллилӓр, нечин шашэрсыныз буна? Нечин узун-узун бакэрсыныз бизӓ, сансын биз кенди куведимизлӓн йада диннилиимизлӓн буну йаптык, ки бу адам гезсин. 13Авраамын, Исаакын хем Иаковун Аллахы, бизим бобаларын Аллахы метиннеди Кенди Оолуну, Иисусу, Ангысындан сиз, сатып, атылдыныз Пилатын ӧнӱндӓ, ангысы артык карарламышты Иисусу салверсин. 14Сиз атылдыныз Ондан, Ким Айоз хем Кабаатсыз, да истединиз бир ӧлдӱрӱӂӱйӱ сизӓ салверсин. 15Йашамак Ӧндерӂисини ӧлдӱрдӱнӱз, ама Аллах Ону ӧлӱдӓн дирилтти. Биз буна шаадыз. 16Инаннан Онун адына бу адам каавилештирилди, ангысыны гӧрерсиниз хем таныйэрсыныз. Инан Иисуса бу адама саалык верди, ниӂӓ хепсиниз гӧрерсиниз. 17Шинди, кардашлар, билерим, ки буну йаптыныз билмемезликтӓ, ниӂӓ дӓ сизин заабитлӓр. 18Аллах таманнады хепсини, не ӧнӂӓ сӧледийди пророкларынын аазындан, ани Онун Христозу зеетленеӂек. 19Онун ичин пишман олун гӱнахларыныздан да Аллаха дӧнӱн, ки силинсин гӱнахларыныз, 20Аллахтан ениленмӓк вакытлары гелсин, да О йолласын Христозу, Ангысыны баштан сизӓ сыралады – Иисусу, 21Ангысыны гӧклӓр лӓӓзым каблетсин о замана кадар, незаман хепси енидӓн сырайа койулаӂэк, ниӂӓ Аллах евелдӓн Кенди айоз пророкларынын аазындан лафетти. 22Моисей деди /бизим бобалара/: „Сааби Аллахыныз калдыраӂэк сизин кардашлар арасындан бир пророк беним гиби. Ону сеслейин да хепсини, не дейеӂек сизӓ, йапын. 23Херкези, ким сеслӓмейеӂек ону, телеф олаӂэк инсанын арасындан“. 24Бутакым Самуил хем хепси пророклар, ани ондан сора лафеттилӓр, бу вакыт ичин хаберледилӓр. 25Сиз – пророкларын хем баалантынын ооллары, ангысыны Аллах сизин бобаларлан йапты, ачан деди Авраама: „Хепси миллетлӓр ер ӱстӱндӓ иисӧзленмиш олаӂэк сенин сенселендӓн“. 26Аллах, калдырып Кенди Оолуну, Иисусу, илкин сизӓ йоллады, ки сизи иисӧзлесин чевирерӓк хепсини кӧтӱлӱклериниздӓн».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\